ลงทุนบนเป๋าตัง… ครั้งแรกในเอเชียกับหุ้นกู้ PTTEP

PTTEP DIGITAL BOND

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2021… เวบไซต์ Krungthai.com ของธนาคารกรุงไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลการเสนอขาย “หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” ซึ่งออกโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เจ้าของรหัส PTTEP ที่นักลงทุนในตลาด SET คุ้นเคยและรู้จักกันดี โดยมี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยใช้รหัสหลักทรัพย์เป็น PTTEP26NA และ ได้อันดับความน่าเชื่อถือเกรด “AAA” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คือ… นี่เป็นครั้งแรกของเอเชียที่มีการออกหุ้นกู้และเสนอขายบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างธนาคารกรุงไทย ได้เลือกวิธีขายหุ้นกู้ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

PTTEP26NA ประกาศการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป เฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) และเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น… 

PTTEP26NA เป็นหุ้นกู้อายุ 5 ปี… ประกาศจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได… โดยอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงโดยเฉลี่ย 2.25% ต่อปี

  • ปีที่ 1-2 : อัตราคงที่ 2.00% ต่อปี 
  • ปีที่ 3-4 : อัตราคงที่ 2.25% ต่อปี 
  • ปีที่ 5 : อัตราคงที่ 2.75% ต่อปี

กำหนดวันที่ออกหุ้นกู้… วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน… วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 และกำหนดงวดการจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุกๆ 6 เดือน โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ส่วนวิธีการจองซื้อหุ้นกู้ PTTEP26NA ที่ประกาศไว้… ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นกู้ในวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น… ส่วนการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ หากผู้จองซื้อดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการจองซื้อเสร็จสิ้นจนถึงขั้นตอนการชำระเงินแล้ว ระบบจะทำการตัดเงินค่าจองซื้อของผู้จองซื้อตามจำนวนที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แสดงความประสงค์จองซื้อจากวอลเล็ตสกุลเงินบาทของผู้จองซื้อก่อน… และหากเงินในวอลเล็ตสกุลเงินบาทของผู้จองซื้อหุ้นกู้มีไม่เพียงพอสำหรับค่าจองซื้อดังกล่าว ระบบจะตัดเงินส่วนที่เหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ผู้จองซื้อได้ผูกไว้กับวอลเล็ตสกุลเงินบาทของตน (ถ้ามี)… ทั้งนี้ ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องมีเงินในวอลเล็ตสกุลเงินบาท และ/หรือ บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ผู้จองซื้อได้ผูกไว้กับวอลเล็ตสกุลเงินบาทของตนในจำนวนที่เพียงพอที่จะชำระค่าจองซื้อเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยหากผู้จองซื้อมีเงินในวอลเล็ตสกุลเงินบาท และ/หรือ บัญชีเงินฝากดังกล่าวไม่เพียงพอ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถทำรายการการจองซื้อหุ้นกู้ในวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ได้สำเร็จ

รายละเอียดการลงทุนอื่นๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ผ่าน แบบแสดงรายการและร่างหนังสือชี้ชวนสําหรับโครงการหุ้นกู้ หรือ 69-BASE… และ แบบแสดงรายการและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้และการจองซื้อครั้งนี้ หรือ 69-Pricing ได้ครับ

ข้อมูล หุ้นกู้ PTTEP26NA จาก Properea.com น่าจะมาถึงล่าช้าจนท่านที่ไม่ทราบมาก่อนคงพลาดโอกาสไปแล้ว เพราะการจองหุ้นกู้ PTTEP26NA ได้เริ่มไปตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2021 ที่ผ่านมา… และทุกอย่างจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 4 พฤษจิกายน 2021 นี้แล้ว… แต่ก็อยากเอาข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดกว่าข่าวจากเวบไซต์สำนักข่าวทั่วไปมาวางไว้ให้ Properea Fan ได้เก็บไว้ศึกษาครับ… เพราะเดี๋ยวโอกาสแบบนี้ยังจะมีตามมาอีกมาก

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Davinci Image

Medical Robotic 2022

ในตลาดเครื่องมือแพทย์… พบการแนะนำระบบหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่รวมความสามารถในการบันทึกข้อมูลขั้นสูง… ระบบนำทางระยะไกล หรือ Remote Navigation Systems… กล้องไมโครสโคปความละเอียดสูง หรือ HD Microscopic Cameras… ระบบวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analytic Systems…  เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว หรือ Motion Sensors… รวมทั้งระบบถ่ายภาพและจำลองภาพแบบ 3 มิติ หรือ 3D-Imaging พร้อมระบบควบคุมหุ่นยนต์ หรือ Robotic Controlled… ล้วนถูกเสนอขายต่อผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์พร้อมโปรแกรมดูงานและฝึกอบรม

ECN Trading… บัญชีเทรดตรงระดับมืออาชีพ

ECN ย่อมาจาก Electronic Communication Network… เป็นศัพท์แสงที่ใช้ในวงการ Forex หรือ ซื้อขายสกุลเงินซึ่งหมายความถึง บัญชีที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถส่งคำสั่งซื้อขายเข้าไปในตลาดกลางได้โดยตรงแบบไม่จำเป็นต้องส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์เหมือนปกติ ทำให้เทรดเดอร์สามารถเทรดฟอเร็กซ์ได้สะดวก ควบคุมปัจจัยเวลา กับ ราคา และ ทำกำไรได้อย่างเต็มที่มากขึ้น

Digital Transformation in Operations… จาก Kellogg School of Management at Northwestern University

ประเด็นพูดคุยถึงการปฎิรูปองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในหลายๆ ที่ประชุม โดยเฉพาะที่ประชุมที่มีคนใหญ่คนโตจากองค์กรเก่าแก่ ที่ท่านเหล่านี้มีวิสัยทัศน์ถึงการนำองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเร่งด่วน… แต่ก็กังวลเรื่องความล้มเหลว โดยหลายท่านรับรู้ และ มีประสบการณ์ข้องแวะกับความล้มเหลวในการทำ Digital Transformation มาก่อน ซึ่งโดยสถิติของการทำ Digital Transformation ล้วนล้มเหลวในอัตราที่สูงมาก… ในขณะเดียวกัน องค์กรที่เดินหน้าทำ Digital Transformation จนเห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นต่างก็เคยล้มเหลว และ เคยผ่านการลองผิดลองถูกมามาก ถึงแม้หลายองค์กรจะพึ่งพาที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียง แต่ปัจจัยความสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นอีกมากมายที่มี และ เป็นอยู่ในองค์กรเอง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผ่อนคลายเกณฑ์นำเงินออกนอกประเทศ… โอกาสการลงทุนต่างแดน

ในที่สุดประเทศไทยก็เดินมาถึงจุดเปลี่ยนทางการเงินการลงทุนสำคัญ ที่การรับมือปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่า ได้นำโอกาสมาสู่ทุนไทยที่ต้องการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในต่างแดนได้มากขึ้น