กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ในระหว่างเรียนซึ่งถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมมานาน และ ทำลายโอกาสของแม่วัยรุ่นผู้เข้มแข็งพอที่จะเก็บครรภ์ และ ลูกในท้องเอาไว้ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากสังคมรอบด้านทั้งทางตรง และ ทางอ้อม โดยหลายกรณีได้กระทบถึงอนาคตตลอดชีวิตของคนๆ หนึ่งรวมทั้งเด็กอีกคนหนึ่งอย่างน่าเห็นใจ

ความพยายามในการจัดการปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ในระหว่างเรียน รวมทั้งกรณีการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเชิงนโยบายจากภาครัฐ ซึ่งชัดเจนในที่สุดเมื่อราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ “กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566” โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

กฎกระทรวงฉบับนี้มีสาระสำคัญในการกำหนดให้สถานศึกษาที่มีนักเรียน หรือ นักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ไม่สามารถบังคับให้นักเรียน หรือ นักศึกษาคนนั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว… เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามความประสงค์ของนักเรียนหรือนักศึกษาคนนั้น

เพราะแนวปฏิบัติที่ผ่านมา… มีนักเรียน หรือ นักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ระหว่างเรียนถูกสถานศึกษาให้ย้ายสถานศึกษา หรือ ให้ออกโดยไม่ได้สมัครใจ… จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อเป็นการคุ้มครองวัยรุ่นซึ่งตั้งครรภ์ขณะที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา โดยให้มีสิทธิได้รับการศึกษาในสถานศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม และ ต่อเนื่องตามความประสงค์ของนักเรียน หรือ นักศึกษานั้น

บทความจากสำนักข่าว BBC ภาคภาษาไทยชี้ว่า… กรณีนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระบบการศึกษาครั้งสำคัญ… ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติของบุคลากรทางศึกษา และ บุคคลในครอบครัวให้มีจิตสำนึกในการเคารพสิทธิทางการศึกษาของนักเรียน และ ยังจะนำไปสู่การสร้างระบบดูแลวัยรุ่นตั้งครรภ์ในระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และ ต่อเนื่องในอนาคต

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในระบบการศึกษา ก่อนหน้านี้มีนักเรียนหญิงจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีทางเลือกจำต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน

เว็บไซต์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ได้เผยแพร่การบรรยายพิเศษของ ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบ และ กรรมการบริหาร กสศ. ถึงปัญหาดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ว่า… เมื่อ 12 ปีที่แล้ว ปัญหาพ่อแม่วัยใสถือเป็นปัญหาที่น่ากังวลอย่างมาก เนื่องจากสถิติมีตัวเลขสูงกว่า 120,000 คน… ในจำนวนนั้นเป็นเด็กที่มีอายุ 10–14 ปี กว่า 3,700 คน และ เป็นเด็กอายุ 15-19 ปีจำนวนกว่า 128,000 คน… 

ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ให้ข้อมูลการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2563 ซึ่งพบว่า… ตัวเลขวัยรุ่นตั้งครรภ์ได้ลดลงมาตามลำดับ จนถึงขณะนี้ ตัวเลขแม่วัยรุ่นอยู่ที่ประมาณ 56,000 คน… โดยพบเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 10 – 14 ปี ลดลงจาก 3,700 กว่าคน เหลือ 1,783 คน… โดยในทางนโยบายได้ตั้งเป้าว่าเด็กในช่วงอายุ 10–14 ปี ที่ไม่ควรมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น อย่างน้อยก็ให้เหลือเพียง 0.5 ต่อจำนวนประชากร 1,000 คน ส่วนในช่วงวัย 15–19 ปี ต้องลดลงมาให้เหลือ 28.7 และ เป้าหมายคือ 25 ต่อประชากร 1,000 คน

ในขณะเดียวกัน… กระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานเพื่อลดอัตราการท้องไม่พร้อมอย่างอย่างต่อเนื่อง สามารถทำให้อัตราดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวแล้ว และ ยังได้กำหนดให้มีเป้าหมายใหม่คือ ให้อัตราการตั้งครรภ์ในเด็กที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี อยู่ที่ 15 คน ต่อจำนวนประชากร 1,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2570 และ ยังคงค่าเป้าหมายอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี ไว้ที่ ไม่เกิน 0.5 ต่อจำนวนประชากร 1,000 คน

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

ProfitFarmers และ Moon Bag

ปี 2022 ดูเหมือนจะเป็นปีแห่งการแจกฟรี Bot Trade รวมทั้งเครื่องมือเทรดชั้นสูงแบบ Official Offer จาก Brokers และ Trading Platform ที่ทยอยเปิดตัวออกมาเรื่อยๆ ซึ่งนักเทรดสายเทคหลายท่านคงได้เปิดหูเปิดตากับ Bot Trade ฟรีที่แห่แหนกันไปลอง Pionex Trading กันมาบ้างแล้ว… ส่วนนักเทรดสายเทคนิคก็ยังมีแพลตฟอร์ม ProfitFarmers ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตพร้อมสัญญาณทางเทคนิคระดับพีเมี่ยมฟรีแก่นักลงทุน ที่มากับฟังก์ชั่น Copy Trade ซึ่งเป็นการซื้อขายแบบกึ่งอัตโนมัติที่ใช้สัญญาณทางเทคนิคที่มี Win Rate สูงร่วมกับฟังก์ชั่น Copy Trade และ เครื่องมือทางเทคนิคการซื้อขายขั้นสูงเพื่อให้นักลงทุนสามารถทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติได้จริง

Nominal Effective Exchange Rate and Real Effective Exchange Rate… ดัชนีค่าเงินและดัชนีค่าเงินที่แท้จริง

ในทางเทคนิค… การติดตามค่าเงินจะถูกพิจารณาผ่าน “ดัชนีค่าเงิน หรือ Nominal Effective Exchange Rate หรือ NEER” ซึ่งในกรณีของค่าเงินบาท… ธนาคารแห่งประเทศไทยจะทำดัชนีจากการคำนวณหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาท กับ ค่าเงินสกุลอื่นที่สำคัญอีก 21 สกุล โดยจะถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญทางการค้ากับประเทศเหล่านั้น… ทั้งในฐานะประเทศคู่ค้า และ คู่แข่งของไทย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราส่งออกสินค้าไปขายที่ประเทศไหนมาก หรือ มีคู่แข่งที่ส่งออกสินค้าประเภทเดียวกันกับเราไปขายในตลาดโลก เราก็จะให้น้ำหนักกับสกุลเงินของประเทศนั้นๆ มากขึ้นตามไปด้วย

ลุ่มน้ำห้วยหลวง…

ผมพยายามจะช่วยสมาชิก Properea ขายที่ดินสองแปลงที่อุดรธานีให้ได้ แปลงหนึ่งเนื้อที่ 16 ไร่เศษ อีกแปลงเนื้อที่เกือบ 20 ไร่ครับ… ผมจึงมีโอกาสได้พูดคุยทั้งกับนายหน้าและนักลงทุนในพื้นที่และจากส่วนกลางที่โฟกัสอุดรธานีหลายท่านอยู่ หลายเสียงพูดตรงกันว่า “อุดรธานีมีดีเกือบทุกอย่างในแง่โครงสร้างพื้นฐาน… จะด้อยก็แต่แหล่งน้ำที่ฤดูฝนน้ำท่วม ฤดูแล้งก็น้ำขาดแคลน”

Construction

Construction Blockchain… ความท้าทายครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

วงการก่อสร้างเองก็สนใจ Blockchain อย่างมาก… และ Blockchain Developer ก็สนใจอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีมูลค่ามหาศาลและศักยภาพระดับแคะรายจ่ายภาครัฐทุกประเทศได้ไม่ต่างกัน