Properea

รถไฟฟ้าสายสีชมพู…

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี มีระยะทาง 34-36 กิโลเมตร เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบวางคร่อมราง (straddle-beam monorail) ทางวิ่ง ยกระดับความสูง 17 เมตร ตลอดโครงการ มีรางที่ 3 สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวรถ

  • ประเภท: รถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบคร่อมราง (Straddle Monorail)
  • รถไฟฟ้ารุ่น: Bombardier INNOVIA Monorail 300
  • โครงสร้างทางวิ่ง: คานรางเดี่ยวคอนกรีตหรือเหล็ก
  • ความเร็วสูงสุด: 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  • ความเร็วเฉลี่ย: 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  • จำนวนตู้โดยสาร: 2-8 ตู้/ขบวน
  • รองรับผู้โดยสารสูงสุด: 28,000 คน/ทิศทาง
  • อัตรารองรับผู้โดยสาร: 10,000-48,000 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง

สถานีมีทั้งหมด 30 สถานี โดยราคาที่ดินที่สำรวจโดย บริษัทเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA ต่ำสุดอยู่ที่ ตารางวาละ 1.2 แสนบาท และสูงสุดอยู่ที่ตารางวาละ 2.5 แสนบาท

เส้นทางเดินรถเริ่มจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีไปสิ้นสุดที่มินบุรี ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์อย่าง ดร. โสภณ พรโชคชัย มองว่า… 

เส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้เป็นสายอ้อมเมืองและยังเป็นรถขนาดเล็กที่ขนส่งผู้โดยสารได้น้อย ความหนาแน่นประชากรตลอดเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้ยังอยู่อาศัยไม่หนาแน่น มีรถประจำทางและรถตู้เสริมตลอดเส้นทาง และเป็นเส้นทางสัญจรไม่มากเหมือนรถไฟฟ้าสายเข้าวิ่งเข้าเมือง

โมดลคล้ายกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่… นักลงทุนอสังหาฯ ติดหล่มและมีที่อยู่อาศัยเหลือขายตลอดแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงจนปัจจุบัน

ทั้งหมดที่ว่ามาก็เพียงจะสรุปว่า… หากต้องการลงทุนตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู ต้องลงทุนอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ

แต่ในแง่ของการหาที่อยู่อาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้า… ผมยังมองว่า ที่อยู่อาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้า Monorail สายสีชมพูยังน่าสนใจมากที่… ราคาที่อยู่อาศัยปรับตัวไม่มากเมื่อเทียบกับ ที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าสายอื่นๆ 

หากต้องการเข้าเมือง รถไฟฟ้าสายสีชมพูสามารถส่งผู้โดยสารต่อให้รถไฟฟ้าสายสีเขียวได้ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ… และส่งรถให้รถไฟฟ้าสายสีแดงที่สถานีหลักสี่ได้ครับ

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts