ต่ออายุโครงการค้ำประกันสินเชื่อช่วย SMEs ระยะที่ 10

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566… ท่านรัฐมนตรีอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า… คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 10 หรือ โครงการ PGS ระยะที่ 10 ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. และ ได้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา หรือ โครงการสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ ของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. โครงการ PGS ระยะที่ 10 วงเงินค้ำประกัน 50,000 ล้านบาท โดย บสย. ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs วงเงินค้ำประกันต่อราย ไม่เกิน 40 ล้านบาท ระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน 10 ปี โดย บสย. สามารถกำหนดเงื่อนไข และ วงเงินค้ำประกันของโครงการย่อยภายใต้โครงการ PGS ระยะที่ 10 ได้ตามความเหมาะสม อัตราค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อเฉลี่ยทั้งโครงการไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี และ บสย. จะจ่ายค่าประกันชดเชยตลอดโครงการเฉลี่ยทั้งโครงการไม่เกินร้อยละ 30 รับคำขอค้ำประกันสินเชื่อถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับสินเชื่อเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 76,000 ราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 60,000 ล้านบาท
  1. ขยายเวลาชำระเงินกู้โครงการสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระเพิ่มอีก 2 ปี จากเดิมไม่เกิน 3 ปี เป็นไม่เกิน 5 ปี เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และ มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ตามกำหนด ส่งผลต่อประวัติการชำระหนี้ในระบบเครดิตบูโร ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า… กระทรวงการคลังได้ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ประกอบการ และ ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และ เพียงพอ โดยติดตามผลการดำเนินมาตรการอยู่เป็นระยะ รวมถึงพิจารณาข้อจำกัด และ ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินมาตรการ รวมทั้งปรับปรุง และ ออกมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อดูแลประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีต่อไป… สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โทร. 02 890 9999
  • ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000 หรือสายด่วน 1115
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

photo of person handing card

หนี้ครัวเรือน… ระเบิดเวลาลูกต่อไป

ภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ที่ลดลง รวมทั้งราคาสินทรัพย์ทั้งหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับลง จะทำให้ภาคครัวเรือนมีงบดุลที่แย่ลงและเผชิญกับปัญหา Debt Overhang ส่งผลให้ต้องปรับตัวผ่านกระบวนการซ่อมแซมงบดุลและลดภาระหนี้ หรือ Deleveraging ซึ่งหมายถึง… การลดค่าใช้จ่ายและการเลี่ยงก่อหนี้ใหม่ที่ไม่จำเป็น ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงมากและฟื้นช้า

GHBhomecenter.com เวบไซต์ Marketplace ใหม่ของวงการอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารจะนำข้อมูลเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจผ่านทาง ghbhomecenter.com และ Mobile Application : GHBank Smart NPA ธนาคารจะนำทรัพย์ของผู้ฝากจำหน่าย… มาเปิดประมูลขาย

TerraUSD and StableCoin Crisis… วิกฤตคริปโต!

หลังการประกาศอัตราดอกเบี้ยใหม่จากที่ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ หรือ Federal Reserve System หรือ FED ในช่วงปลายสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม ราววันที่ 4–5 พฤษภาคม ซึ่ง FED ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยทันที 0.5% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นที่แรงที่สุดในรอบ 22 ปีเพื่อประคองอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ… โดยภาพรวมของตลาดเงินและตลาดทุนหลักๆ ในสหรัฐอเมริกา และ ตลาดใหญ่ๆ ในอีกหลายประเทศทั่วโลกได้กลับมาคึกคักในบรรยากาศตอบรับที่เป็นบวก… ส่วนการตอบรับของตลาดคริปโตหลังการปรับดอกเบี้ยของ FED ก็ได้เห็นการอ่อนตัวของราคาคริปโตทุกตัวมาตั้งแต่ตั้งแต่เหรียญราชาอย่าง Bitcoin ลงไปจนถึงโทเคนสร้างเอามันส์ดันเอาฮาราคาไม่เกี่ยงทุกตัว

ค่าเงินบาท… กับทุนอสังหาข้ามชาติ

สถานการณ์ค่าเงินช่วงนี้ถือว่าทะลุเข้าเขตน่ากังวลถึงผลกระทบอย่างยิ่ง… แม้อัตราแลกเปลี่ยนจะยืนเหนือตัวเลข 30 บาทนิดๆ ได้อยู่… แต่ความเชื่อมั่นของหลายๆ ฝ่ายเริ่มไม่มั่นใจอะไรแล้ว