Pangenome… แผนที่พันธุกรรมมนุษย์ฉบับแพนจีโนม

การตีพิมพ์เผยแพร่ร่างแรกของแผนที่พันธุกรรมมนุษย์ฉบับ Pangenome หรือ แพนจีโนม หัวข้อ A Draft Human Pangenome Reference ในวารสาร Nature และวารสารวิชาการในเครือ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2023 ที่ผ่านมา อันถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญ นับตั้งแต่การรวบรวม ข้อมูลพันธุกรรม หรือ Genome ของมนุษย์ได้สำเร็จครั้งแรกเมื่อปี 2003 ซึ่งต่อมานักวิทยาศาสตร์ยังสามารถถอดรหัสพันธุกรรมของ Genome มนุษย์ดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ ในปี 2022 อีกด้วย

Dr.Eric D. Green ผู้อำนวยการ National Human Genome Research Institute หรือ NHGRI หรือ สถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรผู้สนับสนุนหลักของโครงการวิจัย Pangenome เล่าว่า… แผนที่พันธุกรรมมนุษย์ฉบับแพนจีโนม จะช่วยให้เราได้เห็นพิมพ์เขียวของรหัสพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอทั้งหมดจากมุมมองที่กว้างขึ้น โดยสะท้อนถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมจากประชากรกลุ่มต่างๆ เกือบทั่วทุกมุมโลก

Pangenome หรือ แพนจีโนม รวบรวมข้อมูลรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ 47 คน จาก 47 สายตระกูลหรือกลุ่มชาติพันธุ์จากทุกทวีปบนโลก ยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกา และ ภูมิภาคโอเชียเนีย แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ทางพันธุกรรม ระหว่างผู้คนแต่ละชาติพันธุ์ ซึ่งอาจส่งผลสำคัญต่อสุขภาพได้อย่างคาดไม่ถึง

ขอบคุณสำนวนต้นฉบับจาก BBC และ งานวิจัยตีพิมพ์ฉบับเต็มคลิกที่นี่

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Beige Book… รายงานสีเบจของธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกา

Beige Book จากธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ FED ฉบับวันที่ 19 เมษายน 2023 ซึ่งเป็นเอกสารเผยแพร่ของธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับหนึ่งที่ถูกอ้างถึงในข้อมูลเศรษฐกิจ และ การลงทุนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างมาก ซึ่งหลายท่านที่ยังใหม่กับตลาดทุน และ ข่าวเศรษฐกิจที่กระทบการซื้อขายสินทรัพย์ลงทุนที่ผันผวน และ อ่อนไหวต่อข่าวสูง

Project Loan For Carbon Reduction Building… สินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ

14 ธันวาคม พ.ศ.2565 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. และ คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ หรือ Project Loan For Carbon Reduction Building” ระหว่าง ธอส. และ TGO เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG แบบองค์รวม หรือ Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG Model ด้วยการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-Efficiency และ ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือ Developer ลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดำเนินการในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และ บรรลุตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ภายใน 2050 และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Emissions ภายในปี 2065 ตามเจตนารมณ์ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP26

สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ 4 จังหวัดภาคเหนือ,

รายงานสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ 4 จังหวัดภาคเหนือ ครึ่งปีหลัง 2563 และ แนวโน้ม 2564

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ทำการสำรวจโครงการที่อยู่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่ภาคเหนือ 4 จังหวัด ประกอบด้วย… เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และ ตาก โดยเป็นข้อมูลจากการสำรวจในช่วงครึ่งหลัง ปี พ.ศ. 2563 ครอบคลุมโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด ที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย โดยในช่วงที่ทำการสำรวจ พบว่ามีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขาย ณ ครึ่งหลัง ปี พ.ศ. 2563 หรือ Total Supply ทั้งหมด 407 โครงการ จำนวน 18,570 หน่วย มูลค่ารวม 68,112 ล้านบาท

DIGITAL BUSINESS STRATEGY: HARNESSING OUR DIGITAL FUTURE จาก MIT Sloan

Digital Transformation และ การรับมือ Technology Fueled Disruption หรือที่พูดถึงกันสั้นๆ ว่า Tech-Disruption และ/หรือ Digital Disruption นั้น… แนวทางสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนอื่นก็คือ การเรียนรู้เครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆ ตั้งแต่แอพและแพลตฟอร์ม ไปจนถึง Artificial Intelligence… ซึ่ง MIT Sloan School of Management ถือเป็นสถาบันหลักขององค์ความรู้ และ Super Know-How อันดับหนึ่งของโลกมานานกว่า 20 ปีก่อนที่คนส่วนใหญ่จะได้ยินคำว่า Tech-Disruption และ เข้าใจสถานการณ์จริงๆ เสียอีก