ยามเมื่อลมโหมแรง
บางคนสร้างกำแพง
บางคนสร้างกังหัน

ระบบภูมิสารสนเทศช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยแล้งจาก GISTDA

GISTDA หรือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ… กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมชลประทาน… กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกรมอุตุนิยมวิทยา… กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

ดัชนีความเชื่อมั่น SMEs จาก SME D Bank และ ศศินทร์

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank โดยศูนย์วิจัยและข้อมูล ธพว. และ  ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ ไตรมาส 1/2566  และ คาดการณ์อนาคต  จากการสำรวจผู้ประกอบการ SMEs จำนวนกว่า 500 ตัวอย่างทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรมพบว่า… ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ในไตรมาส 1/2566 อยู่ที่ระดับ 65.09 ชะลอตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2565  ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในระดับ 65.66 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความกังวลของผู้ประกอบการ SMEs ในด้านต้นทุนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงาน ทั้งค่าไฟฟ้า และ น้ำมันเชื้อเพลิง 

เกณฑ์ Long-Term Resident Visa เพิ่มเติม

คุณอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงมติคณะรัฐมนตรี จากที่ประชุมวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ทำเนียบรัฐบาลว่า… คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับปรุงอุตสาหกรรมเป้าหมายของผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ ภายใต้การตรวจลงตรา LTR Visa หรือ Long-Term Resident Visa  ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย…

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเตรียมประกาศลดค่าไฟฟ้าลงต่ำกว่า 5 บาทต่อหน่วย… 8 มีนาคม 2566 นี้

การประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อพิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่า Ft งวดเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งมีแนวโน้มที่ค่าไฟฟ้าจะลดลง… ทั้งจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่ย่อตัว รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่า… ในขณะที่ภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้ากว่าแสนล้านบาทที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. แบกรับไว้ยังเป็นอุปสรรคในการพิจารณาลดค่าไฟฟ้าที่คนไทยต้องจ่ายแพงกว่าเพื่อบ้าน

ZOOX… รถสาธารณะไร้คนขับจาก Amazon

ZOOX โดย Zoox, Inc. เป็นบริษัทในเครือ Amazon ที่เข้ามาเติมเต็มระบบนิเวศเทคคอมพานียักษ์ใหญ่อย่าง Amazon เพื่อให้บริการ Mobility-as-a-Service หรือ บริการขนส่ง ด้วยเทคโนโลยี AVs หรือ Autonomous Vehicles ที่ประกาศความก้าวหน้าในการทดสอบ และ ขอรับใบอนุญาตในการนำ AVs ต้นแบบของพวกเขาลงถนนในเมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกาไม่ต่างจาก AVs ค่าย Waymo จากฝั่ง Google หรือ Robo Taxi จาก Uber รวมทั้ง GM Cruise จาก GM Motor และ Lyft จากพันธมิตร Toyota–Google … ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าการแข่งขันทางธุรกิจในระบบนิเวศ Mobility-as-a-Service จะเริ่มดุเดือดในครึ้งหลัง ปี 2023 นี้อย่างแน่นอน… โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา

Superbugs… ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อดื้อยา

ก่อนที่นักจุลชีววิทยาทั่วโลกจะใช้คำว่า Antibiotic เพื่อนิยามปรากฏการณ์การออกฤทธิ์ต้านเซลล์สิ่งมีชีวิตของกลุ่มยาปฏิชีวนะ ซึ่งมีบันทึกยืนยันว่า… นักจุลชีววิทยาชาวอเมริกันชื่อ Selman Waksman หรือ เซลมัน แวกส์มัน เป็นคนแรกที่ใช้คำว่า “Antibiotic” แทนคำว่า “Antibiosis หรือ ต่อต้านชีวิต” ซึ่งเป็นศัพท์ที่ถูกใช้อธิบายปรากฏการณ์การออกฤทธิ์ต้านเซลล์สิ่งมีชีวิตของ “ยาปฏิชีวนะ” ที่ถูกค้นพบในช่วงแรกโดยนักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสอย่าง Jean Paul Vuillemin หรือ ฌอง ปอล วูยล์ลีแม็ง มาก่อน และ ถูกใช้โดย Louis Pasteur หรือ หลุยส์ ปาสเตอร์ ใช้อธิบายปรากฏการณ์การเกิด “Antibiosis” ในแบคทีเรียในปี 1877… ต่อมา Robert Koch หรือ โรเบิร์ต คอค ซึ่งพบว่าแบคทีเรียสกุลบาซิลลัส หรือ Bacillusในอากาศสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Bacillus Anthracis ได้…

Rare Earth… แร่หายาก

Rare Earth หรือ แร่ธาตุหายาก ทั้งหมดจะเป็นแร่ธาตุที่มี Specific Gravity หรือ ความถ่วงจำเพาะมากกว่า 2.85 หรือ มีความหนาแน่นมากกว่า 2.85 เท่าของความหนาแน่นของน้ำ… แร่ธาตุเหล่านี้จึงมีความคงทนสูง ทนความร้อนสูง มีคุณสมบัติแม่เหล็กแรงสูง เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดี เพราะมีคุณสมบัติทางกายภาพ และ ทางเคมีที่ดีกว่าแร่ชนิดอื่น… โดย Rare Earth หรือ แร่ธาตุหายาก ทั้งหมดมักจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ เพื่อผลิตเป็นชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบด้าน Hardware ของเทคโนโลยีทุกอย่างบนโลกที่มนุษย์ใช้พัฒนาศักยภาพ และ ความเป็นอยู่จนกลายเป็นเผ่าพันธุ์ผู้ครอบครองดาวโลก และ อีกหลายๆ ดวงดาวในอนาคตอันไม่ไกลจากนี้

ต่ออายุโครงการค้ำประกันสินเชื่อช่วย SMEs ระยะที่ 10

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566… ท่านรัฐมนตรีอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า… คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 10 หรือ โครงการ PGS ระยะที่ 10 ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. และ ได้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา หรือ โครงการสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ ของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น… การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. จะเปิดจองสิทธิ์โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” จำนวน 5.6 แสนสิทธิ… โดยเปิดให้ประชาชนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการเฟส 1 จนถึงเฟส 4 ส่วนขยาย ได้ลงทะเบียนร่วมรับสิทธิ ซึ่งจะเริ่มเดินทาง และ ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2566… โดยอ้างอิงสถิติการใช้สิทธิในเฟสก่อนๆ ที่มีผู้ใช้สิทธิเดือนละประมาณ 5 แสนสิทธิ์ และ อยู่ในช่วงปลายโลว์ซีซันของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ผลการประกวดข้าวไทย ครั้งที่ 40 และ สถานการณ์ส่งออกข้าวไทย มกราคม 2023

รัฐมนตรีจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงภายหลังการเป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะ “การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 40 และ การประกวดข้าวถุงคุณภาพดี ประจำปี 2565” ว่า… สถานการณ์ราคาข้าววันนี้ดีขึ้นเป็นลำดับ และ ถ้าวันไหนราคาข้าวตกต่ำ รัฐบาลนี้ก็ยังมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชดเชยเงินส่วนต่างผ่านบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง ให้มีรายได้ตามที่ประกันไว้ โดย 4 ปี ที่ผ่านมาจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรไปแล้วถึง 180,000 ล้านบาท ช่วยเติมเงินเข้ากระเป๋าเกษตรกร มีครอบครัวได้เงินส่วนต่างสูงสุดถึง 76,600 บาท และ มีเงินอีกก้อนคือไร่ละพัน ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน อีกก้อนเข้ากระเป๋าชาวนา