Organizational Leadership Specialization จาก Northwestern University

ความสำเร็จในอาชีพการงาน ทั้งในฐานะคนทำงานรับเงินเดือน และ คนที่เป็นเจ้าของกิจการ… ย่อมหลบไม่พ้นที่จะต้องใช้ “ภาวะผู้นำ หรือ Leadership” ในการสะสาง และ สร้างสรรค์กิจธุระในหน้าที่เพื่อเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จนั้น ซึ่งเป็นความสำเร็จระดับองค์กร ที่ผู้นำต้องทำหลายอย่างเพื่อให้สมาชิกทีม และ พนักงานในองค์กร “ร่วมมือ” จนบรรลุเป้าหมายด้วยกัน

การเป็นผู้นำ หรือ การทำหน้าที่ผู้นำองค์กร ที่มักจะต้องเริ่มต้นด้วยความชัดเจนของเป้าหมาย และหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อนำการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ… ซึ่งการเป็นผู้นำต้องสามารถขับเคลื่อนแรงจูงใจของเพื่อนร่วมงาน และ สมาชิกทีมได้ดี… ออกแบบเรื่องเล่า และ นำเสนอข้อมูลได้ทรงพลัง… พัฒนา และ ขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้วยความเชื่อมั่น… เข้าใจสภาพแวดล้อม และ กลไกเชิงนิเวศที่มีผลต่อความสำเร็จล้มเหลวต่อเป้าหมาย รวมทั้งปัจจัยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวพันถึงการเติบโต และ ความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไกลเกินกว่าเป้าหมาย

หลักสูตร Organizational Leadership Specialization จาก Northwestern University เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรออนไลน์เรียนฟรีที่ถูกแนะนำมากที่สุดอีกหนึ่งคอร์ส ซึ่งมีเนื้อหาการเรียนบน Coursera.org ครอบคลุมเนื่อหา

  1. High Performance Collaboration: Leadership, Teamwork, and Negotiation หรือ การทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพสูง: ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และ การเจรจาต่อรอง
  2. Leadership Communication for Maximum Impact: Storytelling หรือ การสื่อสารระดับผู้นำเพื่อผลลัพธ์สูงสุด: การเล่าเรื่อง
  3. Leadership Through Social Influence หรือ ภาวะผู้นำผ่านอิทธิพลทางสังคม
  4. Leadership Through Marketing หรือ ภาวะผู้นำผ่านการตลาด
  5. Leadership Through Design Innovation ภาวะผู้นำด้วยนวัตกรรมการออกแบบ

หลักสูตรนี้อำนวยการสอนโดย Professor Leigh Thompson จาก Kellogg School of Management

แห่ง Northwestern University และ ยังเขียนตำราด้านการจัดการมากกว่า 11 เล่ม พร้อมคณาจารย์จากหลายมหาวิทยาลัย ตามแนวคิด High Performance Collaboration… ซึ่งทั้งหมดจะใช้เวลาเรียนเพียง 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นาน 7 เดือน… แต่มีการบ้าน และ โครงงานที่ต้องทำส่งด้วยจึงจะจบหลักสูตร… ถึงแม้จะเรียนออนไลน์ก็ตาม

ท่านที่สนใจลงทะเบียนเรียน Organizational Leadership Specialization จาก Northwestern University คลิกที่นี่ครับ!

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 หน้า 213 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติโรงงาน ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยโรงงาน

Ready To Eat

หลักและแนวคิดการพัฒนาสินค้าอาหารพร้อมรับประทาน

อาหารพร้อมรับประทาน หรืออาหาร RTE หรือ Ready To Eat ว่า… ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าตลาดรวม โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ปี 2563 มูลค่าตลาดอาหารพร้อมทานจะอยู่ที่ 20,200–20,500 ล้านบาท โต 3.0–5.0% Year-on-Year จากความหลากหลายแปลกใหม่ของสินค้า

รถไฟสาย WEC-EEC เชื่อมทาง 322 กิโลเมตร จากพุน้ำร้อนถึงแหลมฉบัง

เส้นทางขนส่งสินค้าจากมหาสมุทรอินเดียมาอ่าวไทย แต่เดิมใช้ช่องแคบมาลายูมายาวนานจวบจนปัจจุบัน แต่พลันที่ไทยกับพม่าจับมือกันผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายอันลือลั่น และสำรวจเส้นทางรถไฟทางคู่เชื่อมทวายกับแหลมฉบังเมื่อห้าหกปี่ที่ผ่านมา…

Confucius

Everything Has Beauty, But Not Everyone Can See ~ Confucius

ขงจื่อจึงได้ชื่อว่าเป็นนักการศึกษาคนแรกของจีนที่ตั้งสถาบันการศึกษาขึ้น แถมเรียกเก็บค่าเล่าเรียนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และยังทำงานวิจัยค้นคว้าและพัฒนาตำรามากมายที่นักประวัติศาสตร์เชื่อว่า ตำราจากสำนักขงจื่อต้นฉบับที่บันทึกบนจู๋เจี่ยน หรือ 竹简 หรือแผ่นไม้ไผ่ สูญหายไปมากมาย ซึ่งการค้นคว้าจำนวนมากชี้ว่า สำนักขงจื่อสอนทั้ง คัดลายมือรัฐศาสตร์ ดนตรี ยิงธนู ขับรถศึก คณิตศาสตร์ และยังสอนคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาความคิดจิตใจรอบด้าน