Orbital Reef… อสังหาริมทรัพย์บนชั้นบรรยากาศ

Orbital Reef… อสังหาริมทรัพย์บนชั้นบรรยากาศ

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบ Mixed-use Space Business Park ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ลอยฟ้าบนชั้น LEO หรือ Low Earth Orbit หรือ วงโคจรระดับต่ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยและประกอบกิจกรรมแบบมนุษย์โลกในเชิงพาณิชย์ ที่จะเปลี่ยนความคิดและความเชื่อของมนุษยชาติไปตลอดกาล

ชั้นบรรยากาศ LEO หรือ Low Earth Orbit หรือ วงโคจรระดับต่ำ ซึ่งถูกจัดชั้นให้อยู่ในระดับความสูงจากพื้นโลกไม่เกิน 2,000 กิโลเมตร โดยวัตถุใดๆ ที่อยู่ในวงโคจรจะเกิดสมดุลย์ระหว่างแรงโน้มถ่วงของโลก และ แรงหนีศูนย์กลางจากการหมุนโคจรไปพร้อมกับโลก จนทำให้วัตถุเหล่านั้นโคจรเป็นบริวารของโลก ไม่ต่างจากดาวเทียมหลายหมื่นหน่วยที่โคจรอยู่เต็มเวิ้งฟ้าไปหมด

ในทางเทคนิค… การพัฒนาที่อยู่อาศัยบนชั้นบรรยากาศ LEO ก็ไม่มีอะไรใหม่ไปกว่าเทคนิคและแนวคิดการสร้างสถานีอวกาศ ซึ่งถ้าจะต่างออกไปก็คงเป็นเพียงการปรับพื้นที่อยู่อาศัย และ พื้นที่ใช้สอยเพื่อรองรับการอยู่อาศัยแบบกินอิ่มหลับอุ่น ซึ่งต่างจากการออกแบบเพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์มากมาย ที่ขนสมมุติฐานและแผนการทดลองไปทดสอบและเก็บข้อมูลบนสถานีอวกาศ… แต่ทั้งหมดก็เป็นต้นธารของวิทยาการเพื่อการอพยพขึ้นอวกาศของมนุษย์โลกในปัจจุบัน

ล่าสุดได้มีการเปิดตัวโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนชั้นบรรยากาศ LEO โดยสองพันธมิตร Sierra Space และ Blue Origin… ซึ่งแถลงข่าวเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2021 ที่ผ่านมา… ถึงแม้จะล่าช้าเป็นโครงการที่ 3 แล้วสำหรับการเปิดตัวอสังหาริมทรัพย์บนชั้นบรรยากาศ ต่อจากโครงการ Voyager Station  ของพันธมิตร Voyager Space กับ Nanoracks และ Lockheed Martin… ซึ่งยังตามหลังโครงการ Axiom Station ของ Axiom Space Inc.

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบ Mixed-use Space Business Park ของพันธมิตร Sierra Space และ Blue Origin มีชื่อว่า Orbital Reef โดยกำหนดเป้าหมายการก่อสร้างและติดตั้งใช้งานเชิงพาณิชย์ให้แล้วเสร็จในระหว่างปี 2025–2030 

โครงการ Orbital Reef ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีและบริการต่างๆ จากทาง Sierra Space และ Blue Origin รวมทั้งบริการและภารกิจของพันธมิตรสมทบอย่าง Boeing พร้อมด้วย Redwire Space กับ Genesis Engineering Solutions และ Arizona State University ด้วย…

ความน่าสนใจของ Orbital Reef คือแนวคิดโครงการเชิงธุรกิจแบบมิกส์ยูสบนอวกาศ โดยจะถูกจัดสรรเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ และ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์… การผลิตสื่อและคอนเทนต์เพื่อความบันเทิง… รวมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย… โดยการออกแบบในเบื้องต้นจะรองรับการอยู่อาศัยได้สูงสุด 10 คน และมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมดคิดเป็น 90% ของสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้… นั่นทำให้โครงการ Orbital Reef ที่เริ่มต้นด้วยแนวคิด MVP หรือ Minimum Viable Product มีความเป็นไปได้สูงที่จะสำเร็จโดยเร็วเพื่อต่อยอดความอลังการทีหลัง

ส่วนแผนการดำเนินงานนั้น… Blue Origin จะเป็นฝ่ายจัดหาโมดูลหลักพร้อมระบบสาธารณูปโภค และ ใช้จรวด New Glenn ของ Blue Origin ในการขนส่งชิ้นส่วนของ Orbital Reef จากพื้นโลกขึ้นชั้นบรรยากาศ… นอกจากนั้นยังมีพันธมิตรอย่าง Boeing ที่จะเข้ามาดูแลเรื่องงานปฏิบัติการของสถานี โมดูลวิทยาศาสตร์ และ จัดหานักบินและลูกเรือเพื่อขนสำหรับเที่ยวบินขนส่งไปกลับ… ด้าน Redwire จะจัดหาเทคโนโลยีการวิจัยและการผลิตในสภาวะไร้น้ำหนัก หรือ Microgravity… รวมทั้งงานด้านวิศวกรรมดิจิทัล… เซ็นเซอร์ขั้นสูง ตลอดจนการดำเนินการด้านการคำนวณน้ำหนักที่สามารถบรรทุก และ ส่วนประกอบโครงสร้างสถานีอวกาศที่สามารถปรับใช้ได้

นอกจากนั้น… Genesis Engineering ยังจะพัฒนา “อวกาศยาน” แบบ 1 ที่นั่งเพื่อใช้ในการดำเนินงานประจำวัน รวมทั้งใช้เพื่อการท่องเที่ยว… โดยมี Arizona State University จะเป็นผู้นำสมาคม เพื่อเสนอบริการและให้คำปรึกษาในด้านการวิจัยบนอวกาศด้วย

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

BioMass

โรงไฟฟ้าชุมชน… ความคืบหน้าการประมูล และ ระบบนิเวศน์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน

ประเด็นเกษตรกร และ ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อป้อนโรงไฟฟ้า และ การได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าของชุมชน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างตอบรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนอย่างน่าสนใจ… โดยเฉพาะการจัดทำแนวทางสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล… ซึ่งมีกรอบการหารือแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ประเภทไม้โตเร็ว เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ….

ข่าวการ “มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้กลไกความมั่นคงและกฏหมาย เข้าไปจัดการวงการเงินกู้นอกระบบกลุ่มสัญญาจำนองขายฝากที่ไม่เป็นธรรมและฉ้อโกง จนกลายเป็นผลงานโดดเด่นชิ้นหนึ่งของรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งดาบสุดท้ายของการจัดการปัญหาหนี้สินที่เกิดจากสัญญาขายฝากที่อาศัยช่องว่างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม ก็คือ “พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัย พ.ศ. ….” ฉบับนี้นี่เอง

Sustainable Architecture… สถาปัตยกรรมยั่งยืน

Sustainable Architecture ที่นับจากนี้ไป แนวคิดแบบนี้คงได้ยินและได้เห็นบ่อยขึ้นในช่วงอายุของพวกเรา… ซึ่งงานสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม และมีการเน้นการออกแบบโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของธรรมชาติ… มีเป้าหมายในการออกแบบที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด… สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ซึ่งมีการออกแบบสถาปัตยกรรมทำให้เกิดความสมดุลขึ้น 3 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เกิดเป็นแนวคิดของสถาปัตยกรรมยั่งยืน

virus economic

เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแบบ Nike Shape

ประเทศไทยไม่มีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจาก IMF เหมือนวิกฤติต้มยำกุ้งอีก… เนื่องจากไทยยังมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแรง แม้ว่าภาคเศรษฐกิจจริงจะโดนกระทบแรงไม่แพ้ปี 2540 และมีกันชนเศรษฐกิจมหภาคค่อนข้างแรงแรง มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศระดับสูง และไทยไม่ได้พึ่งพิงเงินกู้จากต่างประเทศ