Open Ocean Mariculture… อาหารทะเลจากกระชังน้ำลึก

AquaPod

อาหารทะเลจากระชัง หรือ จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเล มีความสำคัญต่อการสนับสนุนการผลิตอาหารทะเลของทั่วโลกมานานหลายทศวรรษ โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลตามแนวชายฝั่ง ซึ่งผลิตอาหารทะเลเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารได้ยั่งยืนกว่าอุตสาหกรรมการประมงในแหล่งธรรมชาติ ที่มีข้อจำกัดมากมาย ทั้งความอุดมสมบูรณ์ที่คาดเดาผลผลิตได้ยาก ปัญหาอุปสรรคตามฤดูกาล รวมทั้งระเบียบและการคุ้มครองตามกฏหมาย

ประเด็นก็คือ… สัตว์และพืชจากทะเลหรือมหาสมุทร เป็นหนึ่งในวิธีการผลิตโปรตีนที่ประหยัดทรัพยากรมากที่สุดทางหนึ่ง และ ยังช่วยยกระดับภาวะโภชนาการและความมั่นคงด้านอาหารให้ผู้คนจากหลายพื้นที่ทั่วโลก… สถิติจาก NOAA Fisheries ในสังกัดองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ หรือ National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA ของสหรัฐอเมริกาชี้ว่า… การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชในทะเลให้ผลผลิตมากกว่า 50% ของปริมาณอาหารทะเลทั้งหมดที่ผลิตเพื่อการบริโภคในสหรัฐอเมริกา และ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานอย่าง NOAA Fisheries จึงส่งเสริมวิทยาศาสตร์และการวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ล้ำสมัย รวมทั้งการกำหนดนโยบายและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนในสหรัฐอเมริกา… ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการประมงเชิงพาณิชย์ และ รวมทั้งการประมงเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ครอบคลุมการสนับสนุนทั้งวิทยาการด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำเค็ม การกำหนดนโยบาย และ ระเบียบข้อบังคับที่อนุญาตให้ชุมชนสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ… ซึ่งเน้นว่าเป็นการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเลอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อจัดหาอาหารทะเลที่ปลอดภัยและยั่งยืน สร้างโอกาสการจ้างงานและธุรกิจในชุมชนชายฝั่งทะเล และเสริมกลยุทธ์ที่ครอบคลุมของ NOAA ในการคุ้มครองความหลากหลายทางทะเล ระบบนิเวศ และ ชุมชนชายฝั่ง

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ… NOAA เป็นหน่วยงานเชิงสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทในเวทีสิ่งแวดล้อมโลก ครอบคลุมน้ำ–ฟ้า–ฝั่งและชั้นบรรยากาศ… แต่กรณีของ NOAA Fisheries ซึ่งเป็นหน่วยงานเก่าแก่อายุเกินร้อยปีของสหรัฐ กลับมุ่งมั่นทำงานเชิงรุกเพื่อเข้าไปทำอุตสากรรมประมงอย่างยั่งยืนด้วยโปรแกรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเล ซึ่งมีทั้งโอกาสและอุปสรรคด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมปนๆ กันอยู่… แต่ NOAA ก็รวบรวมนักวิทยาศาสตร์ภายใต้การนำของ Dr. Francisco Werner ในฐานะ Director of Scientific Programs ของ NOAA Fisheries… โดยกำหนดพันธกิจกันชัดเจนว่าพวกเขาจะพัฒนาวิทยาการระบบนิเวศเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเลอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Fisheries Ecosystems… ซึ่งโฟกัสวิทยาการสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมเก่าแก่อย่างกระชังอาหารทะเล

เอกสาร Marine Cage Culture & The Environment จาก NOAA Fisheries มีข้อมูลหลายส่วนที่ชี้ชัดว่า… ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประมงทางทะเล และ วิทยาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเลของ NOAA Fisheries รวมกับผลงานตีพิมพ์จากการค้นคว้าวิจัยมากมาย ได้ยืนยันเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า… NOAA Fisheries กำลังวางแผนร่วมกับเอกชนในทำฟาร์มอาหารทำเลในน่านน้ำสากลและมหาสมุทร หรือ Ocean Farm โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งหุ่นยนต์ และ AI Technologies มาช่วยทำลายข้อจำกัดที่การดูแลกระชังในมหาสมุทร ซึ่งในอดีตถือว่าเป็นเรื่องยากในเชิงเทคนิคและการจัดการ

กรณีผู้ผลิตกระชังน้ำลึกชื่อ AquaPod จากบริษัท ​​Ocean Farm Technologies ถือเป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวของการนำเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาในอุตสาหกรรมประมง และ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลหรือมหาสมุทร… ซึ่งความเคลื่อนไหวจากหลายประเทศที่มีน่านน้ำเป็นเขตแดน มีข้อมูลชี้ชัดว่า ประเทศอย่างนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย รวมทั้งชาติในตะวันออกกลางบางประเทศ ต่างก็ขยับเรื่อง Open Ocean Mariculture หรือ กระชังน้ำลึกในน่านน้ำเปิดหรือน่านน้ำสากลกันอย่างน่าสนใจ…

ท่านที่สนใจเทคโนโลยีในมหาสมุทรระดับ Literature Review ทักผมทางไลน์จาก QR Code ใต้บทความได้ครับ… ถึงจะไม่ได้ลงเรือประมงออกทะเลมานานแล้ว แต่ก็ยังสะสมข้อมูลน้ำเค็มไว้พอสมควร

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Stir Frying

Stir Frying Machine… ผัดให้ได้ไม่ต้องใช้แรงคน

เมื่อคนตกงานจะมีสองอย่างที่คนส่วนใหญ่กลับไปทำก็คือ ทำเกษตร และ ทำอาหารขาย… ซึ่งร้านอาหารและโมเดลทำอาหารขายหลังวิกฤตโควิดจบลง โมเดลร้านที่จ้างพนักงานทั้งหน้าร้านหลังร้านมากมายเหมือนแต่ก่อนก็คงจะหายไป… ค่อนข้างชัด แม้ว่าจะมีแรงงานต่างด้าวราคาไม่แพงให้จ้างใช้อยู่บ้าง แต่การทำธุรกิจที่ต้องใช้คนเยอะๆ น่าจะลดลงมาก โดยเฉพาะในขนาดธุรกิจร้านอาหารระดับ SMEs

breakout trading

The Anatomy of Trading Breakouts… กายวิภาคของการเทรดฝ่าวงล้อม

Breakouts ในเชิงของการวิเคราะห์หลักทรัพย์จึงใช้อธิบาย “พฤติกรรมราคาในการฝ่าวงล้อม” ไม่ว่าจะฝ่าเพิ่มขึ้น หรือ ทะลุแนวต้าน หรือ Resistance Breakout… และไม่ว่าจะฝ่าลดลง หรือ ทะลุแนวรับ หรือ หลุดแนวรับ หรือ Support Breakout… ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ราคาสินทรัพย์ได้สะท้อนแนวโน้มว่าจะไปทางไหน

Alligator Fractal

Fractal Indicator

กราฟราคาหลักทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่ แม้จะปรากฏรูปร่าง และ การเคลื่อนไหวที่ดูรวมๆ เหมือนจะเกิดอย่างไร้รูปแบบ หรือ สุ่มเกิดจากชุดตัวเลขที่ระบุความชัดเจนของที่มาที่ไปแน่นอนไม่ได้… ซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกพิจารณากราฟราคา และ กราฟแท่งเทียนของสินทรัพย์ลงทุนอย่างถี่ถ้วน กลับพบรูปแบบของแนวโน้ม หรือ เทรนด์ หรือ Trend ที่มีความน่าจะเป็นชี้นำแนวโน้ม และ การกลับทิศทางแนวโน้มหรือการกลับตัวอย่างมีนัยยะ

Above Restaurant

Co-Restaurants… เครือข่ายความอร่อย

งานเขียนเรื่องร้านอาหารเมื่อเสาร์ที่แล้ว ทำให้ผมมีโอกาสได้รับ email จากเพื่อนเก่าท่านนึงที่เป็นเจ้าของร้านอาหารในสหรัฐอเมริกา… ซึ่งท่านขอให้ผมทำบทความเกี่ยวกับร้านอาหาร อุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีอาหารอัพเดทใส่เวบไซต์ไว้ให้ด้วย