Open Ocean Mariculture… อาหารทะเลจากกระชังน้ำลึก

AquaPod

อาหารทะเลจากระชัง หรือ จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเล มีความสำคัญต่อการสนับสนุนการผลิตอาหารทะเลของทั่วโลกมานานหลายทศวรรษ โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลตามแนวชายฝั่ง ซึ่งผลิตอาหารทะเลเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารได้ยั่งยืนกว่าอุตสาหกรรมการประมงในแหล่งธรรมชาติ ที่มีข้อจำกัดมากมาย ทั้งความอุดมสมบูรณ์ที่คาดเดาผลผลิตได้ยาก ปัญหาอุปสรรคตามฤดูกาล รวมทั้งระเบียบและการคุ้มครองตามกฏหมาย

ประเด็นก็คือ… สัตว์และพืชจากทะเลหรือมหาสมุทร เป็นหนึ่งในวิธีการผลิตโปรตีนที่ประหยัดทรัพยากรมากที่สุดทางหนึ่ง และ ยังช่วยยกระดับภาวะโภชนาการและความมั่นคงด้านอาหารให้ผู้คนจากหลายพื้นที่ทั่วโลก… สถิติจาก NOAA Fisheries ในสังกัดองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ หรือ National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA ของสหรัฐอเมริกาชี้ว่า… การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชในทะเลให้ผลผลิตมากกว่า 50% ของปริมาณอาหารทะเลทั้งหมดที่ผลิตเพื่อการบริโภคในสหรัฐอเมริกา และ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานอย่าง NOAA Fisheries จึงส่งเสริมวิทยาศาสตร์และการวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ล้ำสมัย รวมทั้งการกำหนดนโยบายและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนในสหรัฐอเมริกา… ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการประมงเชิงพาณิชย์ และ รวมทั้งการประมงเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ครอบคลุมการสนับสนุนทั้งวิทยาการด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำเค็ม การกำหนดนโยบาย และ ระเบียบข้อบังคับที่อนุญาตให้ชุมชนสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ… ซึ่งเน้นว่าเป็นการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเลอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อจัดหาอาหารทะเลที่ปลอดภัยและยั่งยืน สร้างโอกาสการจ้างงานและธุรกิจในชุมชนชายฝั่งทะเล และเสริมกลยุทธ์ที่ครอบคลุมของ NOAA ในการคุ้มครองความหลากหลายทางทะเล ระบบนิเวศ และ ชุมชนชายฝั่ง

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ… NOAA เป็นหน่วยงานเชิงสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทในเวทีสิ่งแวดล้อมโลก ครอบคลุมน้ำ–ฟ้า–ฝั่งและชั้นบรรยากาศ… แต่กรณีของ NOAA Fisheries ซึ่งเป็นหน่วยงานเก่าแก่อายุเกินร้อยปีของสหรัฐ กลับมุ่งมั่นทำงานเชิงรุกเพื่อเข้าไปทำอุตสากรรมประมงอย่างยั่งยืนด้วยโปรแกรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเล ซึ่งมีทั้งโอกาสและอุปสรรคด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมปนๆ กันอยู่… แต่ NOAA ก็รวบรวมนักวิทยาศาสตร์ภายใต้การนำของ Dr. Francisco Werner ในฐานะ Director of Scientific Programs ของ NOAA Fisheries… โดยกำหนดพันธกิจกันชัดเจนว่าพวกเขาจะพัฒนาวิทยาการระบบนิเวศเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเลอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Fisheries Ecosystems… ซึ่งโฟกัสวิทยาการสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมเก่าแก่อย่างกระชังอาหารทะเล

เอกสาร Marine Cage Culture & The Environment จาก NOAA Fisheries มีข้อมูลหลายส่วนที่ชี้ชัดว่า… ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประมงทางทะเล และ วิทยาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเลของ NOAA Fisheries รวมกับผลงานตีพิมพ์จากการค้นคว้าวิจัยมากมาย ได้ยืนยันเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า… NOAA Fisheries กำลังวางแผนร่วมกับเอกชนในทำฟาร์มอาหารทำเลในน่านน้ำสากลและมหาสมุทร หรือ Ocean Farm โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งหุ่นยนต์ และ AI Technologies มาช่วยทำลายข้อจำกัดที่การดูแลกระชังในมหาสมุทร ซึ่งในอดีตถือว่าเป็นเรื่องยากในเชิงเทคนิคและการจัดการ

กรณีผู้ผลิตกระชังน้ำลึกชื่อ AquaPod จากบริษัท ​​Ocean Farm Technologies ถือเป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวของการนำเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาในอุตสาหกรรมประมง และ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลหรือมหาสมุทร… ซึ่งความเคลื่อนไหวจากหลายประเทศที่มีน่านน้ำเป็นเขตแดน มีข้อมูลชี้ชัดว่า ประเทศอย่างนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย รวมทั้งชาติในตะวันออกกลางบางประเทศ ต่างก็ขยับเรื่อง Open Ocean Mariculture หรือ กระชังน้ำลึกในน่านน้ำเปิดหรือน่านน้ำสากลกันอย่างน่าสนใจ…

ท่านที่สนใจเทคโนโลยีในมหาสมุทรระดับ Literature Review ทักผมทางไลน์จาก QR Code ใต้บทความได้ครับ… ถึงจะไม่ได้ลงเรือประมงออกทะเลมานานแล้ว แต่ก็ยังสะสมข้อมูลน้ำเค็มไว้พอสมควร

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

machine learning in drug development

AI Vision… วิสัยทัศน์อันจำเป็นและเร่งด่วน

เอกสาร Artificial Intelligence Index Report 2021 ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นปีที่ 4 โดย Stanford’s Institute for Human-Centered Artificial Intelligence หรือ สถาบัน HAI ได้รายงานการลงทุนและความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้วิทยาการปัญญาประดิษฐ์เอาไว้อย่างน่าสนใจหลายประเด็น

Organic Aquaculture, Aquaculture Technology

Organic Aquaculture… สัตว์น้ำฟาร์มอินทรีย์

การขอรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ครอบคลุมสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ทั้งในน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็ม ทั้งที่เป็นสัตว์กินพืช สัตว์กินเนื้อและสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์สามารถทำได้ทั้งในระบบเปิดหรือในแหล่งน้ำที่มีน้ำไหลเวียนตามธรรมชาติ เช่น การเลี้ยงในกระชัง เป็นต้น และในระบบปิด เช่น บ่อดินบ่อปูน

Smog Free Tower

Ionic Wind Tower… แนวคิดและสมมุติฐานที่หนึ่งเพื่อลมหายใจทุกคน

ประเด็นก็คือ… ฝุ่นพิษปนเปื้อนในเมืองใหญ่มาจากเครื่องยนต์เป็นปฐมเหตุ การพยายามจัดการกับอากาศปนเปื้อนควรโฟกัสอยู่ที่รถยนต์กับถนนในขั้นแรก… โลกใบนี้คงใช้เวลาอีกหลายสิบปีกว่าจะทำให้เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินหายไปจากท้องถนนและชีวิตประจำวันได้เกือบหมด… หยุดอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลและขึ้นภาษีก่อนมั๊ยครับ ขึ้นภาษีเอามาทำหอฟอกอากาศให้โรงเรียนและโรงพยาบาลในพื้นที่วิกฤติ… ถึงห่วงโซ่นี้กระทบหลายอย่างที่อาจซ้ำเติมผู้คนไปทั่ว… แต่ลมหายใจที่สะอาด น่าจะคุ้มค่าที่ต้องจ่ายไม่ใช่หรือ

Biometric facial recognition on a smartphone

Biometric Authentication… รูปแบบการยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวภาพส่วนบุคคล

ข้อมูลทางชีวภาพส่วนบุคคลเช่น ลายนิ้วมือ น้ำเสียง ใบหน้า หรือ ม่านตา… แม้จะปลอดภัยสูง ปลอมยาก และ ใช้สะดวกสบาย… ซึ่งก็สามารถใช้ยืนยันตัวตน และ ปกป้องสิทธิ์ได้ค่อนข้างดี แต่ก็มีจุดอ่อนมากมายตั้งแต่เรื่องสยองขวัญเหมือนในหนัง ที่อาชญากรสามารถตัดนิ้ว หรือ ควักลูกตาไปเปิดตู้เซฟก็ยังได้… รวมทั้งจุดอ่อนแบบตลกร้าย แบบร้องคาราโอเกะเส้นเสียงแตกจนใช้เสียง Login อะไรไม่ได้… หรือกาวตราช้างหยดโดนนิ้วที่ต้องใช้ลายนิ้วมือ หรือ โดนคู่สมรสตบคางโย้ตาบวมจนถ่างไม่ขึ้น!!!