Open Ocean Mariculture… อาหารทะเลจากกระชังน้ำลึก

AquaPod

อาหารทะเลจากระชัง หรือ จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเล มีความสำคัญต่อการสนับสนุนการผลิตอาหารทะเลของทั่วโลกมานานหลายทศวรรษ โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลตามแนวชายฝั่ง ซึ่งผลิตอาหารทะเลเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารได้ยั่งยืนกว่าอุตสาหกรรมการประมงในแหล่งธรรมชาติ ที่มีข้อจำกัดมากมาย ทั้งความอุดมสมบูรณ์ที่คาดเดาผลผลิตได้ยาก ปัญหาอุปสรรคตามฤดูกาล รวมทั้งระเบียบและการคุ้มครองตามกฏหมาย

ประเด็นก็คือ… สัตว์และพืชจากทะเลหรือมหาสมุทร เป็นหนึ่งในวิธีการผลิตโปรตีนที่ประหยัดทรัพยากรมากที่สุดทางหนึ่ง และ ยังช่วยยกระดับภาวะโภชนาการและความมั่นคงด้านอาหารให้ผู้คนจากหลายพื้นที่ทั่วโลก… สถิติจาก NOAA Fisheries ในสังกัดองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ หรือ National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA ของสหรัฐอเมริกาชี้ว่า… การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชในทะเลให้ผลผลิตมากกว่า 50% ของปริมาณอาหารทะเลทั้งหมดที่ผลิตเพื่อการบริโภคในสหรัฐอเมริกา และ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานอย่าง NOAA Fisheries จึงส่งเสริมวิทยาศาสตร์และการวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ล้ำสมัย รวมทั้งการกำหนดนโยบายและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนในสหรัฐอเมริกา… ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการประมงเชิงพาณิชย์ และ รวมทั้งการประมงเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ครอบคลุมการสนับสนุนทั้งวิทยาการด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำเค็ม การกำหนดนโยบาย และ ระเบียบข้อบังคับที่อนุญาตให้ชุมชนสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ… ซึ่งเน้นว่าเป็นการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเลอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อจัดหาอาหารทะเลที่ปลอดภัยและยั่งยืน สร้างโอกาสการจ้างงานและธุรกิจในชุมชนชายฝั่งทะเล และเสริมกลยุทธ์ที่ครอบคลุมของ NOAA ในการคุ้มครองความหลากหลายทางทะเล ระบบนิเวศ และ ชุมชนชายฝั่ง

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ… NOAA เป็นหน่วยงานเชิงสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทในเวทีสิ่งแวดล้อมโลก ครอบคลุมน้ำ–ฟ้า–ฝั่งและชั้นบรรยากาศ… แต่กรณีของ NOAA Fisheries ซึ่งเป็นหน่วยงานเก่าแก่อายุเกินร้อยปีของสหรัฐ กลับมุ่งมั่นทำงานเชิงรุกเพื่อเข้าไปทำอุตสากรรมประมงอย่างยั่งยืนด้วยโปรแกรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเล ซึ่งมีทั้งโอกาสและอุปสรรคด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมปนๆ กันอยู่… แต่ NOAA ก็รวบรวมนักวิทยาศาสตร์ภายใต้การนำของ Dr. Francisco Werner ในฐานะ Director of Scientific Programs ของ NOAA Fisheries… โดยกำหนดพันธกิจกันชัดเจนว่าพวกเขาจะพัฒนาวิทยาการระบบนิเวศเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเลอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Fisheries Ecosystems… ซึ่งโฟกัสวิทยาการสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมเก่าแก่อย่างกระชังอาหารทะเล

เอกสาร Marine Cage Culture & The Environment จาก NOAA Fisheries มีข้อมูลหลายส่วนที่ชี้ชัดว่า… ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประมงทางทะเล และ วิทยาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเลของ NOAA Fisheries รวมกับผลงานตีพิมพ์จากการค้นคว้าวิจัยมากมาย ได้ยืนยันเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า… NOAA Fisheries กำลังวางแผนร่วมกับเอกชนในทำฟาร์มอาหารทำเลในน่านน้ำสากลและมหาสมุทร หรือ Ocean Farm โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งหุ่นยนต์ และ AI Technologies มาช่วยทำลายข้อจำกัดที่การดูแลกระชังในมหาสมุทร ซึ่งในอดีตถือว่าเป็นเรื่องยากในเชิงเทคนิคและการจัดการ

กรณีผู้ผลิตกระชังน้ำลึกชื่อ AquaPod จากบริษัท ​​Ocean Farm Technologies ถือเป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวของการนำเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาในอุตสาหกรรมประมง และ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลหรือมหาสมุทร… ซึ่งความเคลื่อนไหวจากหลายประเทศที่มีน่านน้ำเป็นเขตแดน มีข้อมูลชี้ชัดว่า ประเทศอย่างนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย รวมทั้งชาติในตะวันออกกลางบางประเทศ ต่างก็ขยับเรื่อง Open Ocean Mariculture หรือ กระชังน้ำลึกในน่านน้ำเปิดหรือน่านน้ำสากลกันอย่างน่าสนใจ…

ท่านที่สนใจเทคโนโลยีในมหาสมุทรระดับ Literature Review ทักผมทางไลน์จาก QR Code ใต้บทความได้ครับ… ถึงจะไม่ได้ลงเรือประมงออกทะเลมานานแล้ว แต่ก็ยังสะสมข้อมูลน้ำเค็มไว้พอสมควร

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

ExoMars

Water on Mars… น้ำบนดาวอังคาร

ดาวอังคารมีน้ำ และ สำรวจพบน้ำที่เป็นน้ำแข็งทั้งขั้วเหนือ และ ขั้วใต้ของดาวอังคาร และ ยังสำรวจพบไอน้ำเบาบาง และ ปริมาณเล็กน้อยในบรรยากาศบางแหล่งด้วย แต่น้ำในรูปของเหลวบนดาวอังคารยังไม่เคยมีการสำรวจพบมาก่อน รวมทั้งแหล่งน้ำนอกขั้วเหนือใต้ของดาวแดง… เพราะความดันบรรยากาศที่พื้นผิวดาวแดงโดยเฉลี่ยมีเพียง 600 ปาสกาล หรือ 0.087 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ ประมาณ 0.6% ของความดันระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยของโลก อีกทั้งอุณหภูมิเฉลี่ยของดาวแดงก็ต่ำเพียง 210 องศาเคลวิน หรือ −63°C ซึ่งทำให้น้ำระเหิด หรือ เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว

Chiang Mai Initiative Multilateralisation… กลไกการเงินการคลังของอาเซียน +3

มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Initiative หรือ CMI เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี 2540-2541 โดยประเทศต่างๆ ได้ประสบปัญหาดุลการชำระเงินโดยการขาดสภาพคล่องในระยะสั้น และต่อมาได้เข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภูมิภาคในหลายด้าน ทั้งในแง่ของการขยายตัวและเสถียรภาพของเศรษฐกิจ และเสถียรภาพด้านต่างประเทศของประเทศในภูมิภาค

Indoor Farming Technology

ผมอ่านงานของ ผศ. ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ทำบทความลงบล๊อค mjusmartfarm.wordpress.com ไว้ตั้งแต่ปลายมกราคมที่ผ่านมา จากการเดินทางไปร่วมงาน งาน Indoor Ag Con 2019 ที่โรงแรม มารีน่า เบย์แซนด์ ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2019  ซึ่งในงานดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับ “เทคโนโลยีการเกษตรในร่ม” หรือที่หลายคนเรียกว่า

EECi ที่วังจันทร์…

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor of Innovation หรือ EECi ซึ่งมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหัวหอกนำในแผนแม่บท… นับตั้งแต่ประชุมเสนอและเลือกพื้นที่เมื่อปี 2560… ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า พื้นที่ EECi ปักธงที่ วังจันทร์วัลเลย์  พื้นที่ของบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง