Open Ocean Mariculture… อาหารทะเลจากกระชังน้ำลึก

AquaPod

อาหารทะเลจากระชัง หรือ จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเล มีความสำคัญต่อการสนับสนุนการผลิตอาหารทะเลของทั่วโลกมานานหลายทศวรรษ โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลตามแนวชายฝั่ง ซึ่งผลิตอาหารทะเลเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารได้ยั่งยืนกว่าอุตสาหกรรมการประมงในแหล่งธรรมชาติ ที่มีข้อจำกัดมากมาย ทั้งความอุดมสมบูรณ์ที่คาดเดาผลผลิตได้ยาก ปัญหาอุปสรรคตามฤดูกาล รวมทั้งระเบียบและการคุ้มครองตามกฏหมาย

ประเด็นก็คือ… สัตว์และพืชจากทะเลหรือมหาสมุทร เป็นหนึ่งในวิธีการผลิตโปรตีนที่ประหยัดทรัพยากรมากที่สุดทางหนึ่ง และ ยังช่วยยกระดับภาวะโภชนาการและความมั่นคงด้านอาหารให้ผู้คนจากหลายพื้นที่ทั่วโลก… สถิติจาก NOAA Fisheries ในสังกัดองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ หรือ National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA ของสหรัฐอเมริกาชี้ว่า… การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชในทะเลให้ผลผลิตมากกว่า 50% ของปริมาณอาหารทะเลทั้งหมดที่ผลิตเพื่อการบริโภคในสหรัฐอเมริกา และ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานอย่าง NOAA Fisheries จึงส่งเสริมวิทยาศาสตร์และการวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ล้ำสมัย รวมทั้งการกำหนดนโยบายและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนในสหรัฐอเมริกา… ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการประมงเชิงพาณิชย์ และ รวมทั้งการประมงเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ครอบคลุมการสนับสนุนทั้งวิทยาการด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำเค็ม การกำหนดนโยบาย และ ระเบียบข้อบังคับที่อนุญาตให้ชุมชนสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ… ซึ่งเน้นว่าเป็นการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเลอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อจัดหาอาหารทะเลที่ปลอดภัยและยั่งยืน สร้างโอกาสการจ้างงานและธุรกิจในชุมชนชายฝั่งทะเล และเสริมกลยุทธ์ที่ครอบคลุมของ NOAA ในการคุ้มครองความหลากหลายทางทะเล ระบบนิเวศ และ ชุมชนชายฝั่ง

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ… NOAA เป็นหน่วยงานเชิงสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทในเวทีสิ่งแวดล้อมโลก ครอบคลุมน้ำ–ฟ้า–ฝั่งและชั้นบรรยากาศ… แต่กรณีของ NOAA Fisheries ซึ่งเป็นหน่วยงานเก่าแก่อายุเกินร้อยปีของสหรัฐ กลับมุ่งมั่นทำงานเชิงรุกเพื่อเข้าไปทำอุตสากรรมประมงอย่างยั่งยืนด้วยโปรแกรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเล ซึ่งมีทั้งโอกาสและอุปสรรคด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมปนๆ กันอยู่… แต่ NOAA ก็รวบรวมนักวิทยาศาสตร์ภายใต้การนำของ Dr. Francisco Werner ในฐานะ Director of Scientific Programs ของ NOAA Fisheries… โดยกำหนดพันธกิจกันชัดเจนว่าพวกเขาจะพัฒนาวิทยาการระบบนิเวศเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเลอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Fisheries Ecosystems… ซึ่งโฟกัสวิทยาการสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมเก่าแก่อย่างกระชังอาหารทะเล

เอกสาร Marine Cage Culture & The Environment จาก NOAA Fisheries มีข้อมูลหลายส่วนที่ชี้ชัดว่า… ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประมงทางทะเล และ วิทยาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเลของ NOAA Fisheries รวมกับผลงานตีพิมพ์จากการค้นคว้าวิจัยมากมาย ได้ยืนยันเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า… NOAA Fisheries กำลังวางแผนร่วมกับเอกชนในทำฟาร์มอาหารทำเลในน่านน้ำสากลและมหาสมุทร หรือ Ocean Farm โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งหุ่นยนต์ และ AI Technologies มาช่วยทำลายข้อจำกัดที่การดูแลกระชังในมหาสมุทร ซึ่งในอดีตถือว่าเป็นเรื่องยากในเชิงเทคนิคและการจัดการ

กรณีผู้ผลิตกระชังน้ำลึกชื่อ AquaPod จากบริษัท ​​Ocean Farm Technologies ถือเป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวของการนำเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาในอุตสาหกรรมประมง และ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลหรือมหาสมุทร… ซึ่งความเคลื่อนไหวจากหลายประเทศที่มีน่านน้ำเป็นเขตแดน มีข้อมูลชี้ชัดว่า ประเทศอย่างนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย รวมทั้งชาติในตะวันออกกลางบางประเทศ ต่างก็ขยับเรื่อง Open Ocean Mariculture หรือ กระชังน้ำลึกในน่านน้ำเปิดหรือน่านน้ำสากลกันอย่างน่าสนใจ…

ท่านที่สนใจเทคโนโลยีในมหาสมุทรระดับ Literature Review ทักผมทางไลน์จาก QR Code ใต้บทความได้ครับ… ถึงจะไม่ได้ลงเรือประมงออกทะเลมานานแล้ว แต่ก็ยังสะสมข้อมูลน้ำเค็มไว้พอสมควร

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Leo Tolstoy

Everyone Thinks Of Changing The World, But No One Thinks Of Changing Himself ― Leo Tolstoy

ลีโอ ตอลสตอย… นักเขียนผู้มาจากตระกูลขุนนาง แต่ดูแลช่วยเหลือชาวนาในบ้านเกิด ทั้งเรื่องที่ทำกินและโรงเรียนในผืนดินมรดก ก็สร้างผลงาน สะท้อนความเชื่อในศาสนา อย่าง The Death of Ivan Ilyich และ The Kingdom of God Is Within You… จนกลายเป็นแนวคิด หรือ นิกายใหม่ของคริสต์ศาสนา คือ Christian Anarchism และ Pacifist ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับ… การต่อสู้โดยสันติวิธีเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมโดยวิธีการไม่ใช้ความรุนแรง หรือ อหิงสา…

Smart Wearable…

Smart Wearable ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยตัวเลขอย่างไม่เป็นทาง การประเมินยอดขายในประเทศไทยสูงขึ้นเฉลี่ย 23% ต่อปีตลอดสามปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์ประเภทเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีการพัฒนาในเรื่องของความแม่นยำและประสิทธิภาพ… จากการคาดการณ์ของ International Data Corporation หรือ IDC สถาบันวิจัยด้านการตลาดของสหรัฐระบุว่า จำนวนการขายอุปกรณ์ Smart wearable ทั่วโลกจะเติบโตเฉลี่ยสะสมถึง 11.6% ต่อปี จาก 123 ล้านชิ้นในปี 2018 เป็น 190 ล้านชิ้นในปี 2022

mixing truck

แนวโน้มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2563-2565

วิจัยกรุงศรีคาดว่า… ปี พ.ศ. 2563 รายได้ของธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มหดตัวจากปี พ.ศ. 2562 ตามภาวะซบเซาของภาคก่อสร้างจากผลกระทบของวิกฤต COVID-19 โดยการก่อสร้างภาครัฐคาดว่าจะเติบโตชะลอลง 1.0-2.0% จาก 3.1% ในปี พ.ศ. 2562… ผลจากแผนลงทุนภาครัฐหลายโครงการมีความล่าช้า ขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนจะหดตัว 2.5-3.5% เทียบกับปี พ.ศ. 2562 ที่เติบโต 2.1%

Data Fabric Architecture… สถาปัตยกรรมข้อมูลเพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ

Data Fabric เป็นแนวคิดในการถักทอข้อมูลด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบโครงสร้างที่พร้อมสำหรับ “ถักทอ” ต่อๆ กันเพื่อสะสมและนำใช้โดยต้องค้นคืนได้ และ ใช้บอกเล่าหรือทำนายปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้… โดยทั้งหมดจะนำไปสู่การออกแบบและปรับใช้ข้อมูลกับกลยุทธ์ที่สามารถต่อยอดไปสู่ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน หรือ Competitive Advantage ในท้ายที่สุด