นนทบุรีสมาร์ทซิตี้…

จังหวัดนนทบุรีโดยท่านภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดหาโซลูชัน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จ.นนทบุรี ไม่ว่าจะเป็น เรื่องนํ้าท่วม ขยะ ความปลอดภัย และการจราจร หรือ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ DEPA มีโซลูชันเรื่องนี้รองรับไว้แล้ว เพื่อนำมาปรับใช้กับศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ที่พบว่า มีการร้องเรียนเรื่องการควบคุมอาคารแต่ละปีจำนวนหลายเรื่อง หากมีข้อมูลหรือโปรแกรมพร้อมดำเนินการก็ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการเข้าไปดำเนินการให้ล่าช้าอีกต่อไป

โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ล่าสุด จังหวัดนนทบุรี ได้หารือร่วมกับสมาคมการผังเมืองไทยถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองนนทบุรี ด้วยการเร่งผลักดันระบบขนส่งมวลชนรูปแบบสมาร์ทโมบิลิตี้ ซึ่งจะมีความยาก-ง่ายแตกต่างกันไปใน 6 เส้นทางหลังของนนทบุรี

โดยในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดนนทบุรีได้ร่วมมือกับภาคเอกชน (บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด) ได้จัดสัมมนาร่วมภายใต้ยุทธศษสตร์ “นนท์ 4.0” ขึ้น เพื่อเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อการพัฒนาเมืองนครนนทบุรีสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ ด้วยการใช้ระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบูรณาการของข้อมูลเชิงพื้นที่ ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ปัญหาของประชาชน มีหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

พูดให้เข้าใจง่ายก็คือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้จับมือกับ DEPA และเอกชนพัฒนา Website/App เพื่อสื่อสารข้อมูลจากประชาชน โดยนำร่องที่ 6 ระบบงาน ได้แก่ 

  • ระบบแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียน 
  • ระบบสวัสดิการและสังคม 
  • ระบบสาธารณสุข 
  • ระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  • ระบบงานติดตามโครงการต่างๆ  
  • ระบบบูรณาการข้อมูลและ ArcGIS Platform 

ข่าวว่า… วันนั้นมีการสาธิตการใช้งาน Platform โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัดด้วย โดยมีตัวแทนชาวนนทบุรี เจ้าของกิจการ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนนทบุรี เข้าชมการสาธิตอย่างคับคั่ง

…เชียร์ครับ!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line ท่านจะได้ Link บทความใหม่ทุกเช้า

Related Post

Real estate blockchain

Blockchain for Real Estate…

Blockchain จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของวงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกอย่างแน่นอน…

Construction 3D Printing…

การสร้างบ้านหรืออาคารด้วยคอนกรีต ได้รับความนิยมจากทั่วโลก ส่วนเทคนิดการก่อสร้างที่มีซีเมนต์และคอนกรีตเป็นฐาน หรือ Concrete & Cement-Based Construction ก็มีการนำไปใช้ในการก่อสร้างน้อยใหญ่ทุกหนทุกแห่งและทุกสิ่งในโลกใบนี้… มองรอบตัวซิครับ สิ่งก่อสร้างจากคอนกรีตไม่ได้อยู่ห่างจากตัวคุณเลย เผลอๆ คุณอาจจะยืนอยู่บนคอนกรีตก็ได้

Your Properea

Properea.com กลับมาออนไลน์อย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ และ 1 ตุลาคม ถือเป็นวันครบรอบของ Properea และปีนี้ก็ครบขวบปี สำหรับเวบไซต์ที่เกิดแบบไม่ตั้งใจ แต่จะเติบใหญ่อย่างมีความหมาย

Sulphur - Sulfur

Sulfur Concrete… วัสดุก่อสร้างสูตรชาวอังคาร

ดาวอังคารไม่มีน้ำและหินปูนเหมือนโลก การตั้งอาณานิคมบนดาวอังคาร ที่นับวันจะใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกที จึงหาคอนกรีตสำหรับสร้างเมืองเหมือนบนโลกไม่ได้ ซึ่งการขนปูนซีเมนต์กับน้ำจากโลกไปดาวอังคารก็เป็นไม่ได้เช่นกัน… ทางเดียวที่จะทำได้ก็คือ การใช้ทรัพยากรและแร่ธาตุบนดาวแดง สร้างคอนกรีตสูตรมาร์เชียลโดยเฉพาะขึ้นมา