Properea

โครงการทางเลี่ยงเมืองหนองคาย สัญญาณการเติบใหญ่ของเมืองเล็กๆ ริมฝั่งโขง

ผมติดตามโครงการทางเลี่ยงเมืองหนองคายมาตั้งแต่ กระทรวงคมนาคมว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตั้งแต่ 2 ปีก่อน 

โดยล่าสุด โครงการทางเลี่ยงเมืองหนองคาย ได้งบประมาณจากคณะรัฐมนตรี ที่อนุมัติแบบลุยเต็มสูบเริ่มในปีงบประมาณ 2562… ซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมา 1 เดือนแล้วครับ

ตัดตรงเข้าคำถามสำคัญครับ… ถนนเส้นนั้นตัดผ่านจากไหนไปไหน?

เริ่มที่… บริเวณทางแยกการเคหะฯ เลาะฝั่งตะวันออกของตัวเมืองหนองคาย… ลอดแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง… ผ่านห้วยเม็ก… เข้าทางหลวง  อบจ.นค. 2076… ทางหลวง  อบจ.นค. 3015… ผ่านบ้านสร้างประทาย… ผ่านพื้นที่ระหว่างบ้านเบิดน้อยกับบ้านเบิดใหญ่… เข้าทางหลวง  อบจ.นค. 3079… ผ่านห้วยโซ่… ผ่านบ้านเหล่า… เข้าทางหลวง  อบจ.นค. 3017… สิ้นสุดโครงการบริเวณ  กม. 10+250 ของทางหลวงหมายเลข 212 หนองคาย-โพนพิสัย

… นี่แค่น้ำจิ้มของหนองคายครับ!!!


--- ขอบคุณภาพจาก www ---

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email