Properea

ข่าวที่การเคหะแห่งชาติอวดผลกำไรที่สามารถไต่ทะลุระดับพันล้านบาทขึ้นไป… สะท้อนหลายอย่างที่ผมคิดว่าควรจะบันทึกเอาไว้หน่อย

เวบไซด์กรุงเทพธุรกิจรายงานว่า ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวไว้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า ตลอดระยะเวลา 46 ปี การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 734,183 หน่วย ประกอบด้วย โครงการบ้านเอื้ออาทร 279,977 หน่วย โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด (ปรับปรุงชุมชนในที่ดินเดิมและจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่) 233,964 หน่วย โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน 165,723 หน่วย โครงการเคหะข้าราชการ 50,708 หน่วย โครงการสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2,374 หน่วย โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ 845 หน่วย โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 จำนวน 334 หน่วย และโครงการแก้ไขวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ 258 หน่วย

สำหรับผลประกอบการของการเคหะแห่งชาติในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา มีผลกำไรสุทธิ 1,713 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2560 ที่ทำผลกำไรสุทธิได้ 1,143 ล้านบาท คิดเป็น 49.86 %

เนื้อข่าวค่อนข้างยาวแต่ก็มีรายละเอียด ซึ่งสะท้อนภาพอดีต ปัจจุบันและอนาคตของการเคหะแห่งชาติได้ครบถ้วน ท่านที่สนใจรายละเอียดข่าวคลืกที่นี่เลยครับ

ผมบันทึกเรื่องนี้ไว้เพื่อจะบอกทุกท่านว่า… อสังหาริมทรัพย์โดยผู้ประกอบการที่เจาะลูกค้าระดับล่าง สามารทำกำไรโตต่อเนื่องได้เกือบถึง 50% ต่อปี สำหรับผู้ประกอบการที่มีโครงสร้างธุรกิจและการจัดการแบบการเคหะแห่งชาติ

ลองหาทรัพย์เพื่อทำตลาดเดียวกับการเคหะแห่งชาติดูซิครับ… ผมว่าลูกค้ากลุ่มนี้น่ารัก ตัดสินใจง่ายและไม่เยอะกับรายละเอียดหรอกครับ