Net City… By Tencent

Net City

ขึ้นชื่อว่าเมือง… ปัญหาใหญ่สุดก็คือความแออัด การคมนาคมขนส่งและการจราจร ที่สร้างผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่… บริษัทวางแผนและออกแบบ NBBJ ร่วมกับ Tencent จึงตั้งโจทย์บน Pain Point เรื่องแออัดและติดขัด ทำให้เมืองสูญเสียทรัพยากรมากมายในระยะยาว โดยจำกัดจำนวนผู้อยู่อาศัยในเมือง และ ไม่เอาถนนมาใส่ในผังเมืองใหม่ที่พวกเขาออกแบบ

โครงการนี้เปิดตัวในชื่อ Net City เมืองปลอดรถยนต์ บนพื้นที่ 2,000,000 ตารางเมตร รองรับคนได้ 80,000 คน ออกแบบบนทำเลใกล้ท่าเรือ Dachan Bay หรือ The Port of Shenzhen หรือ ท่าเรือแห่งเซินเจิ้น

กลุ่มสถาปนิก NBBJ ระบุว่า… เมืองจะถูกพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยบูรณาการพลังงานแสงอาทิตย์ ใส่ไว้ในการออกแบบตั้งแต่ต้น รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี IoT และเซ็นเซอร์ในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและปริมาณน้ำ… โดยออกแบบเมืองตามแนวคิด Sponge City หรือ เมืองซับน้ำ เพื่อสำรองน้ำฝนในเขตเมืองเก็บไว้ใช้ให้ได้มากที่สุด พร้อมกับติดตามปัญหาน้ำท่วมด้วยเทคโนโลยี ไปจนถึงการออกแบบชายทะเลหลายส่วนให้เป็นพื้นที่สีเขียว โดยกำหนดพื้นที่ปลูกป่าโกงกางเอาไว้ด้วย

ส่วนโครงข่ายการคมนาคมในเมืองจะใช้รถไฟใต้ดิน จักรยานและการเดินเท้าเท่านั้น… ซึ่งโครงข่ายทั้งหมดจะออกแบบเชื่อมโยงถึงกันอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบจึงมุ่งลดเวลาและภาระในการเดินทาง ซึ่งเป็นความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ และกระทบชีวิตผู้คนและสิ่งแวดล้อมมาตลอด

แนวคิด หรือ Concept แบบนี้ต้องบอกเลยว่า… เป็นแนวคิดผู้นำด้าน Smart City ของจริงที่หลายๆ ประเทศรวมทั้งบ้านเราพูดถึง Smart City แบบคนท้องผูกที่กลัวยาระบาย ทั้งที่อึดอัดจะตายอยู่นั่นแล้ว

อ้างอิง

BlockDit Post
BusinessInseder.com
DesignBoom.com

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Construction Technology

Construction Chemicals Market 2021-2025… อนาคตเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

Demand/Supply ของเคมีก่อสร้าง ซึ่งมีข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจระดับโลก ประเมินแนวโน้มปี 2021–2025… พบขนาดตลาดสินค้าเคมีก่อสร้างทั่วโลกมูลค่า 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2018… และเมื่อเกิดวิกฤตโควิดขึ้นในปี 2020 ทำให้ตลาดเคมีก่อสร้างหดตัวลงกว่าครึ่งมาอยู่ที่ 13,980 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020… โดยมีการคาดการณ์ว่า ตั้งแต่ปี 2021 ถึงปี 2025 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 5.77% ซึ่งถือว่าไม่น้อยทีเดียว…

Rubber Laber

ความเคลื่อนไหวของราคายางพารา

เวบไซต์การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ได้ขึ้นสไลด์ประกาศราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานค่า DRC หรือ Dry Rubber Content หรือ ปริมาณเนื้อยางแห้ง ไม่ต่ำกว่า 35% ประจำวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ราคากิโลกรัมละ 44.30 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงต้นปีที่ราคากิโลกรัมละ 40 บาทเศษ แต่ก็ยังต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่พี่น้องชาวสวนยางอยากเห็น เพื่อชดเชยต้นทุนและต้นทุนแฝงมากมายกว่าจะได้น้ำยาง 1 กิโลกรัม

ประกาศเชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา มอเตอร์เวย์ M6 และ M81

ลงวันที่ 08/02/2562 นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมประกวดข้อเสนอการให้เอกชน ร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) โดยเอกชนเป็นผู้ออกแบบและลงทุนก่อสร้าง งานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin Lightning Network

Bitcoin Lightning Network…

14 มกราคม ปี 2016… Joseph Poon และ Thaddeus Dryja จึงได้เสนอ White Paper ขนาด 59 หน้าในหัวข้อ The Bitcoin Lightning Network: Scalable Off-Chain Instant Payments โดยเป็นข้อเสนอในการทำ Off-Chain Layer 2 สำหรับ Bitcoin Blockchain เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าในการบันทึกธุรกรรมของบิตคอยน์จากกลไก Proof-of-Work หรือ การขุด… โดยมีแนวคิดง่ายๆ ตรงไปตรงมาว่า “ถ้าการขุดทำให้ธุรกรรมล่าช้า ก็ไม่ต้องขุด!”