Net City… By Tencent

Net City

ขึ้นชื่อว่าเมือง… ปัญหาใหญ่สุดก็คือความแออัด การคมนาคมขนส่งและการจราจร ที่สร้างผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่… บริษัทวางแผนและออกแบบ NBBJ ร่วมกับ Tencent จึงตั้งโจทย์บน Pain Point เรื่องแออัดและติดขัด ทำให้เมืองสูญเสียทรัพยากรมากมายในระยะยาว โดยจำกัดจำนวนผู้อยู่อาศัยในเมือง และ ไม่เอาถนนมาใส่ในผังเมืองใหม่ที่พวกเขาออกแบบ

โครงการนี้เปิดตัวในชื่อ Net City เมืองปลอดรถยนต์ บนพื้นที่ 2,000,000 ตารางเมตร รองรับคนได้ 80,000 คน ออกแบบบนทำเลใกล้ท่าเรือ Dachan Bay หรือ The Port of Shenzhen หรือ ท่าเรือแห่งเซินเจิ้น

กลุ่มสถาปนิก NBBJ ระบุว่า… เมืองจะถูกพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยบูรณาการพลังงานแสงอาทิตย์ ใส่ไว้ในการออกแบบตั้งแต่ต้น รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี IoT และเซ็นเซอร์ในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและปริมาณน้ำ… โดยออกแบบเมืองตามแนวคิด Sponge City หรือ เมืองซับน้ำ เพื่อสำรองน้ำฝนในเขตเมืองเก็บไว้ใช้ให้ได้มากที่สุด พร้อมกับติดตามปัญหาน้ำท่วมด้วยเทคโนโลยี ไปจนถึงการออกแบบชายทะเลหลายส่วนให้เป็นพื้นที่สีเขียว โดยกำหนดพื้นที่ปลูกป่าโกงกางเอาไว้ด้วย

ส่วนโครงข่ายการคมนาคมในเมืองจะใช้รถไฟใต้ดิน จักรยานและการเดินเท้าเท่านั้น… ซึ่งโครงข่ายทั้งหมดจะออกแบบเชื่อมโยงถึงกันอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบจึงมุ่งลดเวลาและภาระในการเดินทาง ซึ่งเป็นความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ และกระทบชีวิตผู้คนและสิ่งแวดล้อมมาตลอด

แนวคิด หรือ Concept แบบนี้ต้องบอกเลยว่า… เป็นแนวคิดผู้นำด้าน Smart City ของจริงที่หลายๆ ประเทศรวมทั้งบ้านเราพูดถึง Smart City แบบคนท้องผูกที่กลัวยาระบาย ทั้งที่อึดอัดจะตายอยู่นั่นแล้ว

อ้างอิง

BlockDit Post
BusinessInseder.com
DesignBoom.com

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts