ภาวะหนี้ครัวเรือนไทยและแนวโน้ม

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ… คุณดนุชา พิชยนันท์ ได้เปิดเผยตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่หลายฝ่ายเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางตัวแปรทางเศรษฐกิจเกือบทุกตัวยังอ่อนไหวและวางใจอะไรไม่ได้… ข้อมูลจากเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยืนยันว่า… ภาวะหนี้ครัวเรือนไทยในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2565 ชะลอตัวลง แต่ยังทรงตัวสูง ที่ระดับ 86.9% ต่อ GDP โดยหนี้เสียทั้งระบบยังทรงตัว แต่ต้องจับตาความเสี่ยงสินเชื่อเช่าซื้อ หลังพบการค้างชำระตั้งแต่ 30-90 วันเพิ่มขึ้น ขณะที่การจ้างงานในภาพรวมปรับตัวดีขึ้น และ ตัวเลขหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL  ต่อสินเชื่อรวมในระบบธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ระดับ 2.62% ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา 

ดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุเพิ่มเติมว่า… สถานการณ์ด้านแรงงานปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายตัวของการจ้างงานทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม อัตราการว่างงานปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติ แรงงานมีการทำงานล่วงเวลามากขึ้น และ ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น

ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ผ่านมาพบว่า… ประเทศไทยมีผู้มีงานทำจำนวนทั้งสิ้น 39.6 ล้านคน ขยายตัว 2.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการจ้างงานทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม… โดยการจ้างงานภาคเกษตรกรรมขยายตัว 1.6% จากการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมขยายตัว 2.7% จากการขยายตัวของการจ้างงานสาขาการค้าส่งและค้าปลีก และ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ซึ่งปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ และ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ส่วนการจ้างงานสาขาการผลิตขยายตัวได้เล็กน้อย 

ขณะที่ผู้เสมือนว่างงานลดลงกว่า 11.3% อัตราการว่างงานปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ 1.05% โดยผู้ว่างงานมีจำนวน 4.2 แสนคน สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในระยะถัดไป คือ 

  1. การขาดแคลนแรงงานด้านดิจิทัลและไอทีจากการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้ในแต่ละปีมีความต้องการแรงงานสายงานไอทีประมาณ 20,000-30,000 ตำแหน่ง แต่กลับมีผู้จบการศึกษาในด้านนี้ไม่เพียงพอ 
  2. รายได้และการจ้างงานของแรงงานภาคเกษตรกรรมจากผลกระทบของ ปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่จะส่งผลต่อการเพาะปลูกและผลผลิตของเกษตรกร 
  3. พฤติกรรมการเลือกงาน โดยคำนึงถึงค่าตอบแทนที่สูงและสมดุลในชีวิตของคนรุ่นใหม่

ข้อมูลจากเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสอดคล้องกับผลสำรวจของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB EIC ซึ่งสำรวจความเห็นผู้บริโภคไทยในแบบสำรวจ “SCB EIC Consumer Survey 256”’ เกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤตโควิดต่อรายได้ รายจ่าย รวมถึง “ภาระหนี้ในระบบ และ หนี้นอกระบบ” โดยการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 4,733 คน ในช่วงวันที่ 20 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยผลสำรวจสะท้อนปัญหาและแนวโน้มหนี้ครัวเรือนที่น่ากังวลในหลายประเด็น เช่น 

  • แม้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังประสบปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย
  • ผู้ตอบแบบสอบถาม 63% มีหนี้สิน และ 31% เป็นหนี้นอกระบบ และ มีแนวโน้มจะก่อหนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง… โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีหนี้เพิ่มขึ้นตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดทั้งที่ไม่เคยมีหนี้มาก่อนมีสัดส่วนราว 40%… อีก 60% เป็นผู้ที่มีหนี้อยู่ก่อนแล้ว และ มีภาระหนี้เพิ่มขึ้นตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด โดยสำรวจพบผู้ตอบแบบสอบถามที่มีหนี้ในปัจจุบันมีแนวโน้มจะกู้ยืมเพิ่มขึ้นในอนาคต

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Bitcoin Cryptocurrency Exchange

สินทรัพย์ดิจิทัลกับการลงทุน

ปัจจุบัน… ข้อมูลการลงทุนเกี่ยวกับ Bitcoin และ Cryptocurrencies หาได้ทั่วไปตามแหล่งข้อมูลข่าวสารในระบบนิเวศน์การลงทุนของ Cryptocurrencies… ซึ่งปี 2020 ก็เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของ Bitcoin นับตั้งแต่มีการ Halving ไปเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ปี 2020 ซึ่งผมรายงานไว้ในบทความเรื่อง Halving… ปาฏิหาริย์รอบใหม่ของ Bitcoin ก่อนจะมีการ Halving หนึ่งสัปดาห์

Organic Aquaculture, Aquaculture Technology

Organic Aquaculture… สัตว์น้ำฟาร์มอินทรีย์

การขอรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ครอบคลุมสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ทั้งในน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็ม ทั้งที่เป็นสัตว์กินพืช สัตว์กินเนื้อและสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์สามารถทำได้ทั้งในระบบเปิดหรือในแหล่งน้ำที่มีน้ำไหลเวียนตามธรรมชาติ เช่น การเลี้ยงในกระชัง เป็นต้น และในระบบปิด เช่น บ่อดินบ่อปูน

Cardano ADA

Cardano Blockchain และ ADA Coin

Cardano Blockchain ซึ่งริเริ่มและพัฒนาโดย Charles Hoskinson นักคณิตศาสตร์คนสำคัญที่ร่วมทีมพัฒนา Ethereum Blockchain และเชื่อมั่นในแนวทาง Proof-of-Stake และริเริ่มจนเกิด Cardano Blockchain ซึ่งเป็น PoS Blockchain โครงข่ายแรก ที่ใช้ระบบตรวจสอบธุรกรรมโดยผู้ตรวจสอบ หรือ Validator ที่ต้องลงเหรียญค้ำประกันการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม เพื่อทำหน้าที่ หลอม หรือ Forge และ สร้างบล๊อก หรือ Mint Block บน Cardano Blockchain

Herbert A. Simon

The Proper Study Of Mankind Is The Science Of Design ~ Herbert A. Simon

ในขณะที่ Herbert A. Simon เชื่อว่า การตัดสินใจที่ดีของปัจเจกบุคคลด้วยธรรมชาติที่มักจะมีข้อมูลจำกัดในตนภายใต้การรักษาสมดุลผลประโยชน์ระหว่างตนกับผู้อื่นต้องการเพียง “ความพอใจ หรือ Satisfied” เป็นทางเลือก โดยมี “ความเพียงพอ หรือ Sufficiency” ช่วยสร้างสมดุลปนกันอยู่