ความเคลื่อนไหวของเมืองท่องเที่ยวเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างเมืองพัทยา ภายใต้การนำของคุณสนธยา คุณปลื้ม ในฐานะนายกเมืองพัทยาที่ผลักดันเมืองท่องเที่ยวเบอร์ต้นๆ ของโลกแห่งนี้… ลอกคราบสู่ยุคดิจิตอล

ในการประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 เมื่อต้นปีกลาย ซึ่งเป็นช่วงที่คุณสนธยา คุณปลื้มเข้ารับตำแหน่งนายกเมืองพัทยาใหม่ๆ ได้ประกาศวิสัยทัศน์หลายอย่างที่จะนำพาเมืองพัทยา ภายใต้แนวคิด Neo Pataya

คำพูดเมื่อปีกลายยังไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนักเพราะคุณสนธยาบอกชาวพัทยาไว้แต่เพียงว่า “Neo Pataya จะเป็นพลังข้ามผ่านสู่โลกยุคดิจิทัลเปลี่ยนภาพลักษณ์ชายหาดที่ทอดตัวยาวนานกว่า 60 ปีให้เป็นพื้นที่ปราศจากขยะปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับกับโครงการ EEC สู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมยุคใหม่

เท่านั้น!

แต่ล่าสุดเมืองพัทยาจับมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาเร่งพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศและแผนแม่บทพัทยา 4.0 สู่ยุทธศาสตร์ “Neo Pataya” เตรียมความพร้อมรองรับ EEC มีเป้าหมายที่จะเป็นเมืองอัจฉริยะรองรับการลงทุนและการท่องเที่ยวระดับโลกควบคู่กับการดูแลประชาชนในพื้นที่

พิธีลงนามระหว่างเมืองพัทยากับมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 10 เมษยน 2562

เมืองพัทยา ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเมือง ภายใต้การพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ต้องการยกระดับการพัฒนาเมืองพัทยา ให้สอดรับกับการเจริญเติบโตของอีอีซี ที่กำลังจะมีนักลงทุนจำนวนมากเข้ามาลงทุน และการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและการลงทุน 

การจัดทำยุทธศาสตร์ NEO PATTAYA ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาพัทยา ให้เป็นศูนย์กลางในเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุน ภาคการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม พร้อมกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ เพื่อรองรับอีอีซีที่จะเกิดขึ้น โดยให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่

เมืองพัทยา ได้ทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ เทคโนโลยีเชิงพื้นที่ และประสบการณ์การบริหารงานด้วยศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ NEO Pattaya เพื่อยกระดับเป็น Pattaya Smart City โดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Geospatial Data Center) และการพัฒนาแผนแม่บทเมืองพัทยาสู่ยุคดิจิทัล 4.0 (Digital Transformation) เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเมืองพัทยา ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากร-สิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริหาร และการลงทุนของโลก

รายละเอียดข่าวคราวความเคลื่อนไหวยังมีอีกมาก… แต่ผมขออนุญาตบันทึกไว้เพียงเท่านี้ ซึ่งถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง… แต่

ชิ้นส่วนข้อมูลในการผลักดันยุทธศาสตร์ระดับนี้… ผมถือว่าข้อมูลเท่านี้ยังเป็นเพียงจิ๊กซอว์เพียงชิ้นสองชิ้นที่ยังนำทางไปเห็นภาพใหญ่โตยังไม่ได้ 

แต่ผมเชื่อว่า… คุณสนธยา คุณปลื้ม ในฐานะนายกเมืองพัทยาท่านจริงจังแน่ๆ กับ Neo Pataya… และหลายฝ่ายกำลังช่วยท่านเดินสู่เป้าหมายภายใต้แนวคิด Neo Pataya ที่น่าจะเป็นรูปเป็นร่างในอีกไม่นานจากนี้

…ผมคนหนึ่งหล่ะที่กำลังเฝ้าติดตาม!!!

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Polygon Matic

Polygon Matic

สิ่งที่ทำให้ Matic Network เป็นที่สนใจอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม Web 3.0 และ Blockchain Internet ก็คือ การประกาศแผนพัฒนาระบบนิเวศเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐาน Web 3.0 บนเครือข่าย Ethereum และ Blockchain Smart Contracts ทุกเครือข่ายที่เข้ากันได้กับ Ethereum… Matic Network จึงได้ชื่อว่าเป็น Full-Fledged Multi-Chain System หรือ โครงข่ายมัลติเชนครบเครื่องที่ได้รับความเชื่อถืออย่างรวดเร็ว

Coin / Token

ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ Blockchain และ Coin กับ Token

Coin เป็นคริปโตที่ออกใช้โดยมี Blockchain ของตัวเอง ซึ่งการโอน Coin จะถูกหักค่าธรรมเนียม หรือ Fee เป็น Coin ชนิดเดียวกัน… ส่วน Token จะเป็นคริปโตที่ออกใช้โดยอาศัย Blockchain ของ Coin เมื่อมีการโอน Token จึงต้องมี Coin เอาไว้จ่ายค่าธรรมเนียม หรือ Fee ด้วย

Bitcoin Cryptocurrency Exchange

สินทรัพย์ดิจิทัลกับการลงทุน

ปัจจุบัน… ข้อมูลการลงทุนเกี่ยวกับ Bitcoin และ Cryptocurrencies หาได้ทั่วไปตามแหล่งข้อมูลข่าวสารในระบบนิเวศน์การลงทุนของ Cryptocurrencies… ซึ่งปี 2020 ก็เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของ Bitcoin นับตั้งแต่มีการ Halving ไปเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ปี 2020 ซึ่งผมรายงานไว้ในบทความเรื่อง Halving… ปาฏิหาริย์รอบใหม่ของ Bitcoin ก่อนจะมีการ Halving หนึ่งสัปดาห์

Libra Coin… โอกาสและแนวโน้ม

สองสามปีมานี้ข่าวคราวเรื่อง Bitcoin และ Cryptocurrency เป็นหนึ่งในข่าวหลักที่ผมเชื่อว่า น้อยคนนักที่จะไม่เคยได้ยินหรือรู้จัก Bitcoin ที่สร้างประเด็นมากมายขึ้นทั่วโลก… ล่าสุด Crytocurrency จาก Digital Platform ที่ทรงอิทธิพลกับไลฟ์สไตล์คนค่อนโลกอย่าง Facebook ก็เปิดตัวสู่มหาชนนาม… Libra Coin