วันผ้าไทยแห่งชาติ และ งานภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล

งานใหญ่และน่าสนใจมากของกระทรวงวัฒนธรรม ชื่องาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565… ซึ่งนอกจากจะเป็นวันแม่แล้ว ยังถูกกำหนดให้เป็น “วันผ้าไทยแห่งชาติ” ด้วย… โดยในงานจะจัดแสดง และ จำหน่ายสุดยอดผ้าไทยผลิตภัณฑ์ผ้าชิ้นเยี่ยมจาก 76 จังหวัดทั่วไทย ชมผ้าโบราณของศิลปินแห่งชาติ  และ การแสดงแบบชุดผ้าไทยจาก 4 สุดยอดดีไซเนอร์ชื่อดังอย่าง PICHITA… SURFACE… THEATRE และ SANTI SUK SPACE

คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า… เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะโดยปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริม “ผ้าไทย” ให้เป็นที่ประจักษ์มายาวนาน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ “วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ” รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ จัดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา… โดยจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไทยครั้งใหญ่แห่งปี ในวันที่ 11-14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา… การจัดแสดงผ้าไทยลายอัตลักษณ์จาก 76 จังหวัด… ผลงานออกแบบและการแสดงแบบผ้าไทยร่วมสมัยโดย 4 สุดยอดดีไซเนอร์ ได้แก่ ภาคเหนือ โดย พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ จากแบรนด์ PICHITA… ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย อธิษฐ์  ฐิรกิตติวัฒน์ จากแบรนด์ SURFACE… ภาคกลาง โดย ศิริชัย ทหรานนท์ จากแบรนด์ THEATRE และ ภาคใต้ โดย หิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล จากแบรนด์ SANTI SUK SPACE

รวมถึงการจัดบูธจัดจำหน่ายผ้า และ ผลิตภัณฑ์จากผ้าท้องถิ่น ผ้าขาวม้า ผ้าแฟชั่นลวดลายร่วมสมัยจากทุกภาคทั่วประเทศ ตามไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ และ วัยทำงาน พร้อมทั้งการบริการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าครบวงจรจากร้านชื่อดังที่เข้าร่วมงาน… นอกจากนั้นยังจะได้สัมผัสผลงานสะสมผ้าโบราณ และ ผ้าทอที่งดงามที่หาชมได้ยากของคุณมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์… การสาธิตการทอผ้าของแม่ประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ… ชมผลงานผ้าไทยจากศิลปินร่วมสมัย ศิลปะบนเส้นไหม และ การเสวนาวิชาการ… ที่สำคัญยังได้จัดการแสดงจินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์ และ การบรรเลงดนตรีโดยวงเฉลิมราชย์ ที่จัดแสดงให้ชมเนื่องในโอกาสมหามงคลในครั้งนี้ รวมทั้งยังจัดการเจรจาทางธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การสาธิตทอผ้า ผ้าโบราณ ออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไทย การบริการตัดเย็บเสื้อผ้าครบวงจร

อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดนิทรรศการ สาธิต และ ออกร้านจำหน่ายผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้า อาทิ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง… กระทรวงมหาดไทย…  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์… กระทรวงพาณิชย์ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)… บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)… บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลต่างประเทศในประเทศไทย เป็นต้น 

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

แบบบ้านฟรี… บ้านดีดีรักษ์ดิน, รักษ์น้ำ, รักษ์ฟ้า และรักษ์กัน

ผมไปพบแบบบ้านอนุรักษ์พลังงาน ที่กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ผศ.รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ ที่ร่วมกันออกแบบและเผยแพร่ไว้ตั้งแต่ปี 2017… และผมพบข้อมูลเผยแพร่จาก YOTHATHAI.COM ซักปีกว่าๆ ที่ผ่านมา… เดือนนี้หลายเหตุการณ์ทำผมหาข้อมูลทำ OnFocus ประจำเดือนที่เป็นข้อมูลสดใหม่ ไอเดียดีไม่ได้เลยครับ… เลยต้องขอเอาของแห้ง ของฟรีแถมดีด้วยอย่างแบบบ้านดีดี ฟรีฟรี มาใส่ OnFocus ไว้ก่อนก็แล้วกัน

PTTEP DIGITAL BOND

ลงทุนบนเป๋าตัง… ครั้งแรกในเอเชียกับหุ้นกู้ PTTEP

เวบไซต์ Krungthai.com ของธนาคารกรุงไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลการเสนอขาย “หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” ซึ่งออกโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เจ้าของรหัส PTTEP ที่นักลงทุนในตลาด SET คุ้นเคยและรู้จักกันดี โดยมี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยใช้รหัสหลักทรัพย์เป็น PTTEP26NA และ ได้อันดับความน่าเชื่อถือเกรด “AAA” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

When One Door Closes, Buy Another One and Open it Yourself

ตามกลิ่นความเชื่อที่สร้างความกลัวและความเกลียดให้ทัน ซึ่งประตูบานนั้นจะปิดโอกาสลงทั้งหมดแล้ว… แล้วมาตามกลิ่นความเชื่อที่สร้างความหวังและความรัก ที่ยังมีโอกาสมากมาย อันเป็นเหมือนประตูสู่โอกาส…

Quad Summit

Quad Summit… ดุลย์อำนาจใหม่ในพื้นที่อินโดแปซิฟิก

การประชุม Quad Summit โดยมีประเด็นความวิตกกังวลต่อบทบาทของจีนในเวทีโลกที่ถูกมองว่า “แข็งกร้าวและท้าทาย” ขึ้นมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา… และ ประธานาธิบดี Joe Biden แห่งสหรัฐอเมริกา ก็ออกแรงด้วยตัวเองอย่างเร่งด่วนมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีผู้นำจากชาติพันธมิตรใน Quad อย่าง Narendra Modi นายกรัฐมนตรีอินเดีย… Yoshihide Suga นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น… และ Scott Morrison นายกรัฐมนตรีจากออสเตรเลีย… เห็นพ้องในยุทธศาสตร์ “ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อกีดกันจีน”