NASA’s SpaceX Crew-6 Mission… ภารกิจริเริ่มการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงค์ชีวิตนอกโลกของมนุษย์ชาติ

เมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2023 ตามเวลา EST สหรัฐอเมริกา หรือ UTC -5 ณ Kennedy Space Center ใน Florida… คณะทำงาน และ พันธมิตร Crew-6 Mission หรือ NASA’s SpaceX Crew-6 Mission ก็ได้มาพร้อมกันเพื่อเตรียมปล่อยยานอวกาศ SpaceX Crew Dragon ซึ่งมีกำหนดการจะนับถอยหลังจุดจรวดที่ติดตั้งอยู่ที่ Launch Complex 39A ในเวลา 1.45 น. ของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2023 ตามเวลา EST สหรัฐอเมริกา โดยมีการถ่ายทอดเสียงการเตรียมความพร้อมถึงพันธมิตรที่เข้าสังเกตุการณ์ด้วย… Crew-6 Mission เป็นภารกิจส่งนักวิทยาศาสตร์ขึ้นสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อทำการทดลองด้านจุลชีพปนเปื้อน และ จุลชีพแอบแฝงบนสถานีอวกาศ ซึ่งเมื่อมีการอยู่อาศัยจริงในอวกาศยาน และ การเดินทางข้ามดวงดาว นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องเข้าใจวิวัฒนาการของจุลชีพเหล่านี้

นอกจากนั้น… ยังมีภารกิจนอกเหนือการซ่อมบำรุงตามวาระในการทดลองด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ว่าด้วยกล้ามเนื้อ และ สภาพร่างกายของนักบินอวกาศที่เปลี่ยนแปลงภายใต้สภาวะไร้แรงโน้มถ่วงของโลก รวมทั้งข้อมูลที่ยังไม่ยืนยันว่า “อาจจะ” มีการทดลองด้านวิทยาการไบโอชีพ หรือ Biochips ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งความหวังในการพัฒนาอวัยวะประดิษฐ์สำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะมนุษย์ด้วย

ภาพจำลองที่ตั้ง Launch Complex 39A และ จรวด Dragon กับ ที่ตั้งสถานีอวกาศนานาชาติ

ลูกเรือเที่ยวบิน Crew-6 Mission ประกอบด้วย Stephen Bowen นักบินอวกาศของ NASA… Warren “Woody” Hoburg กับ Sultan Alneyadi จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ Andrey Fedyaev นักบินอวกาศของ Roscosmos จากรัสเซีย… ทั้งหมดจะทำภาระกิจ 6 เดือนบนสถานีอวกาศนานาชาติ โดยมุ่งเป้าที่จะพัฒนาการเดินทางในอวกาศของมนุษย์โลก และ การอยู่อาศัยนอกดาวบ้านเกิดด้วยสภาพแวดล้อมสุขสบายกว่าการเป็นอยู่แบบนักบินอวกาศรุ่นบุกเบิก… ซึ่งต้องพัฒนาแนวปฏิบัติเกือบทุกกรณีใหม่หมดทั้งทางด้านพลังงาน การเพาะปลูก รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในสภาวะฉุกเฉินในอวกาศด้วย

ลูกเรือ Crew-6 จากซ้าย Andrey Fedyaev… Sultan Alneyadi… Warren “Woody” Hoburg และ Stephen Bowen | Credit: NASA/Kim Shiflett

หนึ่งในการทดลองที่ถูกเปิดเผยรายละเอียด และ ได้รับความสนใจที่สุดก็คือ โครงการ ISS External Microorganisms ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเก็บตัวอย่างแบคทีเรีย และ เชื้อราจากพื้นผิวนอกสถานีอวกาศนานาชาติ เพื่อตอบข้อกังวลต่อประเด็นการกลายพันธ์ของจุลชีพสายพันธ์ต่างๆ ที่นักวิทยาศาสตร์หลายรุ่นบนสภานีอวกาศนานาชาติตรวจพบ และ ทำรายการ กับ จัดหมวดหมู่เอาไว้… โดยมีการศึกษาวิเคราะห์การแพร่กระจาย รวมทั้งภาวะสะสมและฟักตัวในพื้นผิวต่างๆ ในสถานีอวกาศ ซึ่งตัวอย่างจุลชีพที่เก็บได้จะถูกส่งกลับมาวิเคราะห์ DNA โดยละเอียดในภายหลัง

อีกการทดลองหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ที่ได้รับความสนใจอย่างมากก็คือ การวิเคราะห์เนื้อเยื่อ และ เซลล์เลียนแบบอวัยวะของมนุษย์ด้วยวิทยาการไบโอชีพ เพื่อทดสอบหาแนวทางๆ การแพทย์ยุคหน้าทั้งบนโลก และ ในอวกาศ… ซึ่งการทดลองที่เกิดขึ้นจะทำได้อย่างละเอียดโดยไม่ต้องทดลองในมนุษย์ซึ่งฝ่าฝืนจริยธรรมการทดลองอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะการทดสอบเกี่ยวกับหัวใจ ที่เกี่ยวกับการทดสอบยาเพื่อป้องกันหัวใจผิดปกติ และ ล้มเหลวระหว่างการเดินทางในอวกาศ ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการรักษาโรคหัวใจใหม่ๆ บนโลกด้วย… อีกการทดลองด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอีกชิ้นหนึ่งคือโครงการ Immunity Assay ซึ่งจะทดสอบผลกระทบของการบินในอวกาศ ต่อ การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์ โดยใช้หลอดทดลองรูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับสภาวะไร้น้ำหนัก

นอกจากวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ การแพทย์อวกาศแล้ว… ยังมีการทดสอบด้าวฟิสิกส์ และ วิศวกรรมในโครงการ Solid Fuel Ignition and Extinction หรือ SoFIE บนสถานีอวกาศ เพื่อทดสอบการสันดาป และ เผาไหม้ในอวกาศภายใต้ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ โดยเฉพาะกระแสลม และ แรงดัน… ซึ่งนักวิทยาศาสตร์มุ่งหวังการค้นพบ และ พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และ คาดว่าจะสามารถใช้องค์ความรู้ชุดนี้มาช่วยพัฒนาอุปกรณ์ และ เทคโนโลยีการดับเพลิงบนโลกไปพร้อมกัน

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Napoleon Hill

If You Cannot Do Great Things, Do Small Things In A Great Way ~ Napoleon Hill

Rich และ Success ดึงดูดผู้คน ให้อยากผ่านประตูที่ติดป้ายคำสองคำนี้เอาไว้… แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ผ่านประตูเข้าไปแล้วจะบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะประตูกับป้ายติดประตูไม่ได้ช่วยอะไร… เว้นแต่ ก่อนจะเข้าประตูไปตามหา Rich หรือ Success ให้ตัวเอง… ควรได้ลิ้มรส Small Things Success ก่อนก้าวเท้าเข้าประตูบานนั้นไป!!!

Plastic road

ถนนพลาสติกแอสฟัลต์…

ความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งในบ้านเรา เกิดขึ้นจากพิธีลงนามและแถลงข่าวร่วมกันของ กรมทางหลวงชนบท… กรมทางหลวง… มหาวิทยาลัยเชียงใหม่… บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย… ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลาสติกเหลือใช้ เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับงานทาง” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

Smart Visa สำหรับผู้มีศักยภาพสูงครอบคลุม 18 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ข้อมูลจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้อนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (ฉบับที่..) พ.ศ. …. โดยสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup มีสิทธิขออนุญาตเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ หรือ Smart Visa… จากเดิม 13 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็น 18 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ท่าอากาศยานเบตง

วันนี้ขอเลาะเอาข้อมูลการพัฒนาเมืองและชุมชนแถวชายขอบติดมาเลเซียมาบอกเล่าต่ออีกวันน๊ะครับ ไหนๆ ก็ลงใต้ทะลุไปถึงปีนังไปแล้ว เลยคิดว่า… ผมเอาข้อมูลเรื่องดีๆ ที่กำลังเกิดขึ้นตรงปลายสุดด้ามขวานไทยแลนด์อย่างพื้นที่อำเภอเบตงมาเผยแพร่บันทึกเอาไว้