Properea

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสร้างถนนบายพาสโคราชสาย ง1 และ สาย ง2 เผยแพร่ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อช่วงต้นปี 2561 โดยมีการสำรวจและศึกษาเส้นทางในเขตอำเภอเมืองครอบคลุม ตำบลในเมือง ตำบลหนองกระทบ ตำบลหมื่นไว ตำบลบ้านเกาะ ตำบลจอหอ ตำบลตลาดและตำบลหัวทะเล รวม 7 ตำบล

ครับ… นี่คือบายพาสฝั่งตะวันออกของเมืองโคราช

รายละเอียดของแนวถนน ผมยังไม่มีข้อมูลยืนยัน แต่แนวถนนที่คณะทำงานกำลังศึกษาออกแบบจะมีรายละเอียดดังนี้ครับ!

ถนนสาย ง1 และ ง2 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ…

ช่วง ง1 เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ไปทางเหนือ ระยะทางประมาณ 220 เมตร… แล้วไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 1,780 เมตร… จะตัดผ่านถนนกรมทางหลวงชนบทสาย นม.1120… จากนั้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 3050 เมตร… แล้วไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 2,800 เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นกินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) บริเวณนี้เป็นจุดสิ้นสุดของโครงการ ง1

ช่วงที่ 2 ถนนสาน ง2 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 1,460 เมตร… จะตัดกับถนนลาดยาวของเทศบาลนครราชสีมาและตัดกับทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ… จากนั้นไปทางทิศทางตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 420 เมตร… ตัดข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน… แล้วไปทางทิศทางตะวันออก ระยะทางประมาณ 2,100 เมตร… จนบรรจบกับทางหลวงชนบท ถนนผังเมืองสาย ฉ เป็นจุดสิ้นสุดของถนนสาย ง2

ล่าสุด… สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม V-One 2 โรงแรม วี-วัน โคราช

ดูแผนที่กับแนวเส้นประกอบน๊ะครับ… คืบหน้ายังไงผมจะมา update ให้ทราบ… ครับผม!

 

ขอบคุณภาพจาก thaihrhub.com