มอเตอร์เวย์นครปฐม – ชะอำ


ข่าวการสร้างมอเตอร์เวย์จาดนครชัยศรี นครปฐม ทะลุถึงท่ายางเพชรบุรีชัดเจนมาตั้งแต่กลางปี 2018 จนล่าสุดโค้งสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา… ความชัดเจนของโครงการขั้นต่อมาก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหว

ข่าวแจ้งว่า… เงินลงทุนโครงการนี้สูงถึง 79,006 ล้านบาท แยกเป็นค่าก่อสร้าง 60,709 ล้านบาท ค่าเวนคืน 18,297 ล้านบาท โดยรัฐจะเวนคืนที่ดิน และให้เอกชนก่อสร้าง ติดตั้งระบบ และรับสัมปทานบริหารโครงการและพื้นที่เชิงพาณิชย์จุดพักรถ 30 ปี หากใน ก.ย.นี้คณะกรรมการ PPP อนุมัติโครงการจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณา จากนั้นจะตั้งงบประมาณเพื่อเวนคืนที่ดิน

ขอบคุณภาพจาก realist.co.th

งบประมาณในการเวนคืน คาดว่าอยู่ที่ 18,000 ล้านบาท แยกเป็นที่ดิน 3,416 แปลง 16,000 ล้านบาท สิ่งปลูกสร้าง 1,700 หลัง 1,361 ล้านบาท และต้นไม้ 735 ต้น 611 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่บริษัทที่ปรึกษาประเมินไว้อยู่ที่ 9,488 ล้านบาท เพราะราคาซื้อขายที่ดินในแนวเส้นทางปรับตัวสูงขึ้น และตลอดแนวจะเป็นการก่อสร้างบนพื้นที่ใหม่มีเขตทางกว้าง 200-1,000 เมตร พาดผ่าน 4 จังหวัด รวม 41 ตำบล 13 อำเภอ

 • จังหวัดนครปฐม มี 7 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่
  • ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม
  • ตำบลโคกพระเจดีย์ ตำบลบางระกำ ตำบลท่ากระชับ ตำบลบางแก้ว ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี
  • ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน
 • จังหวัดราชบุรี มี 17 ตำบล 5 อำเภอ ได้แก่
  • ตำบลพงสวาย ตำบลบางป่า ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี
  • ตำบลดอนคา ตำบลโพหัก ตำบลหัวโพ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ
  • ตำบลดอนคลัง ตำบลดอนกรวย ตำบลบ้านไร่ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก
  • ตำบลเกาะศาลพระ ตำบลวัดเพลง ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง
  • ตำบลวัดยางงาม ตำบลวันดาว ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ
 • จังหวัดสมุทรสงคราม มี 2 ตำบล 1 อำเภอ ได้แก่
  • ตำบลแพรกหนามแดง ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา
 • จ.เพชรบุรี มี 15 ตำบล 4 อำเภอ ได้แก่
  • ตำบลห้วยโรง ตำบลบางเค็ม ตำบลเขาย้อย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย
  • ตำบลมะพร้าว ตำบลหนองปรง ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง
  • ตำบลบ้านทาน ตำบลโรงเข้ ตำบลหนองกะปุ ตำบลไร่สะท้อน ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด
  • ตำบลท่าแลง ตำบลท่าคอย ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายา

โดยจุดเริ่มต้นจะเชื่อมกับมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี บริเวณต่างระดับนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผ่าน จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม บรรจบกับ ถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 188 ใน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นถนนตัดใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 ด่าน ได้แก่

 1. ด่านนครชัยศรี
 2. ตลาดจินดา
 3. บางแพ
 4. ราชบุรี
 5. วัดเพลง
 6. ปากท่อ 1
 7. ปากท่อ 2
 8. เขาย้อย
 9. ท่ายาง

ทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง ประกอบด้วย

 1. นครชัยศรี
 2. ตลาดจินดา
 3. บางแพ
 4. ราชบุรี
 5. วัดเพลง
 6. ปากท่อ
 7. เขาย้อย
 8. ท่ายาง

มีที่พักริมทางหลวง 5 แห่ง ได้แก่

 1. ศูนย์บริการทางหลวงราชบุรี
 2. สถานที่บริการทางหลวงนครชัยศรี
 3. บ้านลาด
 4. บางแพ
 5. เขาย้อย

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

C/2022 E3 (ZTF)… ดาวหางแสงเขียวโคจรใกล้โลกในรอบ 50,000 ปี

28 มกราคม 2023… สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. หรือ NARIT ได้ออกแถลงเชิญชวนชาวไทยที่สนใจวัตถุท้องฟ้าได้ร่วมสังเกตุการมาเยือนของดาวหางซีสองศูนย์สองสอง อีสาม แซดทีเอฟ หรือ C/2022 E3 (ZTF) ซึ่งเป็นดาวหางประกายเขียว ที่เดินทางเข้าใกล้โลกจนสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้จากน่านฟ้าทั่วทุกมุมโลก… รวมทั้งน่านฟ้าเมืองไทย

Kali Linux… ระบบปฏิบัติการยอดนิยมของแฮกเกอร์

Kali Linux หรือ ลีนุกซ์มังกรไฟ หรือ ลีนุกซ์กาลี เป็นระบบปฏิบัตการที่พัฒนามาจาก Debian Linux โดยพัฒนาให้มีคุณสมบัติในการทำงานด้าน “นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล หรือ Digital Forensic Science” ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการสาขา “นิติวิทยาศาสตร์ หรือ Forensic Science” โดย “Digital Forensic Science” จะครอบคลุมการกู้คืน การสืบสวน การตรวจสอบ และ การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ เนื้อหาที่พบในอุปกรณ์ดิจิทัล ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ อาชญากรรมทางไซเบอร์… พร้อมคุณสมบัติในการ “จำลองการทดสอบเจาะระบบ หรือ Penetration Test หรือ Pen Test” เพื่อสนับสนุนการเจาะระบบที่ได้รับอนุญาตด้านจริยธรรม หรือ Ethical Hacking ซึ่งเป็นการจำลองการโจมตี และ เจาะระบบเพื่อประเมินความปลอดภัยด้านต่างๆ ของระบบ

Tech Scoop Academy รุ่นที่ 2… หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญสายงาน Data ของ G-Able

บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ G-Able ผู้นำด้าน “Tech Enabler” ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ มุ่งให้ความสำคัญกับพลังของคนรุ่นใหม่ หรือ People Power ได้เดินหน้าจัดโครงการ “Tech Scoop Academy” รุ่นที่ 2 ต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจงานด้าน Data ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ทักษะเฉพาะด้านของสายงานเทคโนโลยีและโซลูชัน IT

From Idea to Startup

From Idea to Startup… คอร์สเปลี่ยนไอเดียเป็นธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ  

From Idea to Startup เป็นคอร์สเรียนฟรีเต็มหลักสูตร… มีเนื้อหาเน้นให้ผู้เรียนรู้จักเทคนิคการนำไอเดียไปสร้างธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนไอเดียไปเป็นผลิตภัณฑ์ หรือ เปลี่ยนไอเดียไปเป็นงานบริการที่สร้างคุณค่า…