มอเตอร์เวย์นครปฐม – ชะอำ


ข่าวการสร้างมอเตอร์เวย์จาดนครชัยศรี นครปฐม ทะลุถึงท่ายางเพชรบุรีชัดเจนมาตั้งแต่กลางปี 2018 จนล่าสุดโค้งสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา… ความชัดเจนของโครงการขั้นต่อมาก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหว

ข่าวแจ้งว่า… เงินลงทุนโครงการนี้สูงถึง 79,006 ล้านบาท แยกเป็นค่าก่อสร้าง 60,709 ล้านบาท ค่าเวนคืน 18,297 ล้านบาท โดยรัฐจะเวนคืนที่ดิน และให้เอกชนก่อสร้าง ติดตั้งระบบ และรับสัมปทานบริหารโครงการและพื้นที่เชิงพาณิชย์จุดพักรถ 30 ปี หากใน ก.ย.นี้คณะกรรมการ PPP อนุมัติโครงการจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณา จากนั้นจะตั้งงบประมาณเพื่อเวนคืนที่ดิน

ขอบคุณภาพจาก realist.co.th

งบประมาณในการเวนคืน คาดว่าอยู่ที่ 18,000 ล้านบาท แยกเป็นที่ดิน 3,416 แปลง 16,000 ล้านบาท สิ่งปลูกสร้าง 1,700 หลัง 1,361 ล้านบาท และต้นไม้ 735 ต้น 611 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่บริษัทที่ปรึกษาประเมินไว้อยู่ที่ 9,488 ล้านบาท เพราะราคาซื้อขายที่ดินในแนวเส้นทางปรับตัวสูงขึ้น และตลอดแนวจะเป็นการก่อสร้างบนพื้นที่ใหม่มีเขตทางกว้าง 200-1,000 เมตร พาดผ่าน 4 จังหวัด รวม 41 ตำบล 13 อำเภอ

 • จังหวัดนครปฐม มี 7 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่
  • ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม
  • ตำบลโคกพระเจดีย์ ตำบลบางระกำ ตำบลท่ากระชับ ตำบลบางแก้ว ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี
  • ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน
 • จังหวัดราชบุรี มี 17 ตำบล 5 อำเภอ ได้แก่
  • ตำบลพงสวาย ตำบลบางป่า ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี
  • ตำบลดอนคา ตำบลโพหัก ตำบลหัวโพ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ
  • ตำบลดอนคลัง ตำบลดอนกรวย ตำบลบ้านไร่ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก
  • ตำบลเกาะศาลพระ ตำบลวัดเพลง ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง
  • ตำบลวัดยางงาม ตำบลวันดาว ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ
 • จังหวัดสมุทรสงคราม มี 2 ตำบล 1 อำเภอ ได้แก่
  • ตำบลแพรกหนามแดง ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา
 • จ.เพชรบุรี มี 15 ตำบล 4 อำเภอ ได้แก่
  • ตำบลห้วยโรง ตำบลบางเค็ม ตำบลเขาย้อย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย
  • ตำบลมะพร้าว ตำบลหนองปรง ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง
  • ตำบลบ้านทาน ตำบลโรงเข้ ตำบลหนองกะปุ ตำบลไร่สะท้อน ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด
  • ตำบลท่าแลง ตำบลท่าคอย ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายา

โดยจุดเริ่มต้นจะเชื่อมกับมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี บริเวณต่างระดับนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผ่าน จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม บรรจบกับ ถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 188 ใน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นถนนตัดใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 ด่าน ได้แก่

 1. ด่านนครชัยศรี
 2. ตลาดจินดา
 3. บางแพ
 4. ราชบุรี
 5. วัดเพลง
 6. ปากท่อ 1
 7. ปากท่อ 2
 8. เขาย้อย
 9. ท่ายาง

ทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง ประกอบด้วย

 1. นครชัยศรี
 2. ตลาดจินดา
 3. บางแพ
 4. ราชบุรี
 5. วัดเพลง
 6. ปากท่อ
 7. เขาย้อย
 8. ท่ายาง

มีที่พักริมทางหลวง 5 แห่ง ได้แก่

 1. ศูนย์บริการทางหลวงราชบุรี
 2. สถานที่บริการทางหลวงนครชัยศรี
 3. บ้านลาด
 4. บางแพ
 5. เขาย้อย

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Restart Economy

แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลังวิกฤต

เงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่จะลงพื้นที่ในอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ ต้องการเห็น “ชุมชนและภาคเกษตรกรรม เข้มแข็งอยู่ในห่วงโซ่การผลิตอาหารและสินค้าชุมชนที่สามารถต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวได้”

แนวทางราคาน้ำมันดีเซลแบบอุดหนุนคนละครึ่ง… เริ่ม 1 พฤษภาคม 2565

มาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรจะสิ้นสุดลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 ซึ่งกระทรวงพลังงานจะถือโอกาสนี้ในการดำเนินมาตรการอุดหนุนราคาครึ่งหนึ่งของราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับขึ้นแทน โดยจะเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565… ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จะได้เห็นราคาขายปลีกดีเซลหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่ที่ลิตรละประมาณ 35.50 จากปัจจุบันที่ขายปลีกอยู่ที่ราคา 30.00 บาทต่อลิตร… ค่อนข้างแน่

Matterport

Matterport เป็นกล้องถ่ายภาพครับ แต่ความพิเศษของ Matterport คือเป็นกล้องถ่ายภาพ 3D Panoramas ที่ออกแบบมาเพื่อผลิตงาน 3D Panorama Presentation สำหรับอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ

homes based autonomous things

Autonomous Things AI… จักรกลปัญญาประดิษฐ์

Autonomous Things หรือ AuT หรือ Internet of Autonomous Things หรือ IoAT หรือสรรพสิ่งที่ทำงานด้วยตนเอง ทั้งพาหนะ หุ่นยนต์ เรือและยานใต้น้ำ อากาศยานทุกขนาดทุกวัตถุประสงค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า จักรกลทางการเกษตร หรือแม้แต่ผู้ช่วยส่วนตัว รวมทั้งของใช้และ Gadget อีกมากที่มีกลไกการตัดสินใจของตัวเองในการทำงานหรือจัดการภาระกิจตามที่โปรแกรมเอาไว้…