มอเตอร์เวย์นครปฐม – ชะอำ


ข่าวการสร้างมอเตอร์เวย์จาดนครชัยศรี นครปฐม ทะลุถึงท่ายางเพชรบุรีชัดเจนมาตั้งแต่กลางปี 2018 จนล่าสุดโค้งสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา… ความชัดเจนของโครงการขั้นต่อมาก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหว

ข่าวแจ้งว่า… เงินลงทุนโครงการนี้สูงถึง 79,006 ล้านบาท แยกเป็นค่าก่อสร้าง 60,709 ล้านบาท ค่าเวนคืน 18,297 ล้านบาท โดยรัฐจะเวนคืนที่ดิน และให้เอกชนก่อสร้าง ติดตั้งระบบ และรับสัมปทานบริหารโครงการและพื้นที่เชิงพาณิชย์จุดพักรถ 30 ปี หากใน ก.ย.นี้คณะกรรมการ PPP อนุมัติโครงการจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณา จากนั้นจะตั้งงบประมาณเพื่อเวนคืนที่ดิน

ขอบคุณภาพจาก realist.co.th

งบประมาณในการเวนคืน คาดว่าอยู่ที่ 18,000 ล้านบาท แยกเป็นที่ดิน 3,416 แปลง 16,000 ล้านบาท สิ่งปลูกสร้าง 1,700 หลัง 1,361 ล้านบาท และต้นไม้ 735 ต้น 611 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่บริษัทที่ปรึกษาประเมินไว้อยู่ที่ 9,488 ล้านบาท เพราะราคาซื้อขายที่ดินในแนวเส้นทางปรับตัวสูงขึ้น และตลอดแนวจะเป็นการก่อสร้างบนพื้นที่ใหม่มีเขตทางกว้าง 200-1,000 เมตร พาดผ่าน 4 จังหวัด รวม 41 ตำบล 13 อำเภอ

 • จังหวัดนครปฐม มี 7 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่
  • ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม
  • ตำบลโคกพระเจดีย์ ตำบลบางระกำ ตำบลท่ากระชับ ตำบลบางแก้ว ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี
  • ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน
 • จังหวัดราชบุรี มี 17 ตำบล 5 อำเภอ ได้แก่
  • ตำบลพงสวาย ตำบลบางป่า ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี
  • ตำบลดอนคา ตำบลโพหัก ตำบลหัวโพ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ
  • ตำบลดอนคลัง ตำบลดอนกรวย ตำบลบ้านไร่ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก
  • ตำบลเกาะศาลพระ ตำบลวัดเพลง ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง
  • ตำบลวัดยางงาม ตำบลวันดาว ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ
 • จังหวัดสมุทรสงคราม มี 2 ตำบล 1 อำเภอ ได้แก่
  • ตำบลแพรกหนามแดง ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา
 • จ.เพชรบุรี มี 15 ตำบล 4 อำเภอ ได้แก่
  • ตำบลห้วยโรง ตำบลบางเค็ม ตำบลเขาย้อย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย
  • ตำบลมะพร้าว ตำบลหนองปรง ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง
  • ตำบลบ้านทาน ตำบลโรงเข้ ตำบลหนองกะปุ ตำบลไร่สะท้อน ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด
  • ตำบลท่าแลง ตำบลท่าคอย ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายา

โดยจุดเริ่มต้นจะเชื่อมกับมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี บริเวณต่างระดับนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผ่าน จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม บรรจบกับ ถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 188 ใน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นถนนตัดใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 ด่าน ได้แก่

 1. ด่านนครชัยศรี
 2. ตลาดจินดา
 3. บางแพ
 4. ราชบุรี
 5. วัดเพลง
 6. ปากท่อ 1
 7. ปากท่อ 2
 8. เขาย้อย
 9. ท่ายาง

ทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง ประกอบด้วย

 1. นครชัยศรี
 2. ตลาดจินดา
 3. บางแพ
 4. ราชบุรี
 5. วัดเพลง
 6. ปากท่อ
 7. เขาย้อย
 8. ท่ายาง

มีที่พักริมทางหลวง 5 แห่ง ได้แก่

 1. ศูนย์บริการทางหลวงราชบุรี
 2. สถานที่บริการทางหลวงนครชัยศรี
 3. บ้านลาด
 4. บางแพ
 5. เขาย้อย

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

emerging marget recovery rank

Emerging Market Ranking 2021…

สำนักข่าวบลูมเบิร์กเผยรายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่ 17 ประเทศในปี 2021 ด้วยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและการเงิน 11 ข้อ โดยบลูมเบิร์กจัดให้อนาคตเศรษฐกิจของไทยอยู่ในอันดับ 1 ของตาราง… บลูมเบิร์กให้เหตุผลว่า ประเทศไทยมีเงินทุนสำรองที่มั่นคงและมีศักยภาพสูงที่จะดึงดูดเงินทุนเข้าประเทศ และยังคาดการณ์ว่า ปีหน้า GDP ของไทยจะเติบโต 3.9% ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP จะเกินดุล 3.1% และดุลงบประมาณต่อ GDP จะขาดดุล 4.9% ขณะที่หนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ 41%

บายพาส ง1 ง2 พาผังเมืองโคราชสู่มหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสร้างถนนบายพาสโคราชสาย ง1 และ สาย ง2 เผยแพร่ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อช่วงต้นปี 2561 โดยมีการสำรวจและศึกษาเส้นทางในเขตอำเภอเมืองครอบคลุม ตำบลในเมือง ตำบลหนองกระทบ ตำบลหมื่นไว ตำบลบ้านเกาะ ตำบลจอหอ ตำบลตลาดและตำบลหัวทะเล รวม 7 ตำบล

Trimble MR

Mixed Reality for Construction Technology และ HoloLens

ปัญหาหนึ่งในวงการก่อสร้างคือการเคลียร์แบบระหว่างผู้รับเหมากับวิศวกรโครงการ รวมทั้งงานติดตั้งระบบต่างๆ ในอาคารตามแบบแปลนที่ส่วนใหญ่ จะมีผู้รับเหมาและช่างติดตั้งหลายชุดเข้ามาดำเนินการ โดยเฉพาะอาคารใหญ่ๆ หรือโรงงานที่งานระบบภายในซับซ้อน และมีแบบแปลนหลายชุด ที่วิศวกรโครงการจะปวดหัวในการบริหารตารางงาน สเปคงานและอะไรอีกมากมาย บ่อยครั้งที่งานติดตั้งต้องรื้อย้ายแก้ไขซ้ำซาก จนหลายโครงการล่าช้าและสิ้นเปลืองต้นทุนจนงบประมาณบานปลายกันบ่อยๆ… ที่ผ่านมาผู้รับเหมาและวิศวกรควบคุมโครงการจะใช้แบบแปลนสื่อสารกัน แต่ความผิดพลาดก็ไม่ได้ลดน้อยลงเท่าใดนัก กระทั่งมีการเปิดตัวอุปกรณ์ MR หรือ Mixed Reality นาม HoloLens จาก MicroSoft Hololens เป็นแว่นตาที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของ NASA

Lunch & Dessert Boxes

Lunch & Dessert Boxes Business… ธุรกิจอาหารกล่อง

ในยุคข้อมูลข่าวสารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ไหลท่วมโลกอย่างรวดเร็ว ทำให้การพัฒนาเมนูอาหารปรับเปลี่ยนไปสู่ “รูปแบบอาหารที่เป็นสากล” อย่างน่าสนใจหลายมิติ ที่นักออกแบบอาหารสร้างสรรค์ขึ้นจากเครื่องปรุงและส่วนผสม หรือ Ingredient ที่หาได้จากทุกมุมโลก เพื่อนำมาออกแบบเมนูสร้างสรรค์ขึ้นใหม่…