มอเตอร์เวย์นครปฐม – ชะอำ


ข่าวการสร้างมอเตอร์เวย์จาดนครชัยศรี นครปฐม ทะลุถึงท่ายางเพชรบุรีชัดเจนมาตั้งแต่กลางปี 2018 จนล่าสุดโค้งสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา… ความชัดเจนของโครงการขั้นต่อมาก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหว

ข่าวแจ้งว่า… เงินลงทุนโครงการนี้สูงถึง 79,006 ล้านบาท แยกเป็นค่าก่อสร้าง 60,709 ล้านบาท ค่าเวนคืน 18,297 ล้านบาท โดยรัฐจะเวนคืนที่ดิน และให้เอกชนก่อสร้าง ติดตั้งระบบ และรับสัมปทานบริหารโครงการและพื้นที่เชิงพาณิชย์จุดพักรถ 30 ปี หากใน ก.ย.นี้คณะกรรมการ PPP อนุมัติโครงการจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณา จากนั้นจะตั้งงบประมาณเพื่อเวนคืนที่ดิน

ขอบคุณภาพจาก realist.co.th

งบประมาณในการเวนคืน คาดว่าอยู่ที่ 18,000 ล้านบาท แยกเป็นที่ดิน 3,416 แปลง 16,000 ล้านบาท สิ่งปลูกสร้าง 1,700 หลัง 1,361 ล้านบาท และต้นไม้ 735 ต้น 611 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่บริษัทที่ปรึกษาประเมินไว้อยู่ที่ 9,488 ล้านบาท เพราะราคาซื้อขายที่ดินในแนวเส้นทางปรับตัวสูงขึ้น และตลอดแนวจะเป็นการก่อสร้างบนพื้นที่ใหม่มีเขตทางกว้าง 200-1,000 เมตร พาดผ่าน 4 จังหวัด รวม 41 ตำบล 13 อำเภอ

 • จังหวัดนครปฐม มี 7 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่
  • ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม
  • ตำบลโคกพระเจดีย์ ตำบลบางระกำ ตำบลท่ากระชับ ตำบลบางแก้ว ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี
  • ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน
 • จังหวัดราชบุรี มี 17 ตำบล 5 อำเภอ ได้แก่
  • ตำบลพงสวาย ตำบลบางป่า ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี
  • ตำบลดอนคา ตำบลโพหัก ตำบลหัวโพ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ
  • ตำบลดอนคลัง ตำบลดอนกรวย ตำบลบ้านไร่ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก
  • ตำบลเกาะศาลพระ ตำบลวัดเพลง ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง
  • ตำบลวัดยางงาม ตำบลวันดาว ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ
 • จังหวัดสมุทรสงคราม มี 2 ตำบล 1 อำเภอ ได้แก่
  • ตำบลแพรกหนามแดง ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา
 • จ.เพชรบุรี มี 15 ตำบล 4 อำเภอ ได้แก่
  • ตำบลห้วยโรง ตำบลบางเค็ม ตำบลเขาย้อย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย
  • ตำบลมะพร้าว ตำบลหนองปรง ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง
  • ตำบลบ้านทาน ตำบลโรงเข้ ตำบลหนองกะปุ ตำบลไร่สะท้อน ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด
  • ตำบลท่าแลง ตำบลท่าคอย ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายา

โดยจุดเริ่มต้นจะเชื่อมกับมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี บริเวณต่างระดับนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผ่าน จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม บรรจบกับ ถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 188 ใน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นถนนตัดใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 ด่าน ได้แก่

 1. ด่านนครชัยศรี
 2. ตลาดจินดา
 3. บางแพ
 4. ราชบุรี
 5. วัดเพลง
 6. ปากท่อ 1
 7. ปากท่อ 2
 8. เขาย้อย
 9. ท่ายาง

ทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง ประกอบด้วย

 1. นครชัยศรี
 2. ตลาดจินดา
 3. บางแพ
 4. ราชบุรี
 5. วัดเพลง
 6. ปากท่อ
 7. เขาย้อย
 8. ท่ายาง

มีที่พักริมทางหลวง 5 แห่ง ได้แก่

 1. ศูนย์บริการทางหลวงราชบุรี
 2. สถานที่บริการทางหลวงนครชัยศรี
 3. บ้านลาด
 4. บางแพ
 5. เขาย้อย

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด

หลังจากผมเผยแพร่ข้อเขียนเรื่อง Retirement Community ไปเมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา ผมได้รับทั้งข้อความและ email เข้ามาแลกเปลี่ยนสอบถามจากเพื่อนๆ เกือบ 10 ท่านเลยครับ… โดยมารยาทผมไม่ได้สอบถามว่าท่านเป็นใครบ้าง ทำธุรกิจอะไรอยู่บ้าง ยกเว้นสองสามท่านที่ผมพอรู้จัก… ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตาม

logistics

5 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและแผนโลจิสติกส์ในมือ สนข.

การจัดทำแผนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาพตะวันออก หรื EEC กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง… วงเงิน 22,492,400 บาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4,498,500 บาท และ ผูกพันปีงบประมาณ 2564 จำนวน 17,993,900 บาท… เน้นวางแผนและศึกษาความเหมาะสมของการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ที่เชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่ภาคใต้ หรือ SEC ที่สามารถตอบสนองการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ของการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงสินค้าการผลิตในพื้นที่ EEC กับประตูการค้าพื้นที่ภาคใต้ เพื่อส่งต่อสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC ที่มีสมาชิกรวม 7 ประเทศ คือ บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ไทย เมียนมา เนปาล และภูฏาน หรือตะวันออกลาง ยุโรป

Home Automation Control

Smart Home 2020

Smart Home ในนิยามที่จะพูดถึงนับจากนี้ จะหมายถึงบ้านที่อุปกรณ์และของใช้ภายในบ้าน Connected หรือเชื่อมต่อระหว่างกันในที่อยู่อาศัยหน่วยหนึ่ง… การเชื่อมต่อที่ว่านี้จะต้องให้ประโยชน์ชัดเจนในการอำนวยความสะดวก ที่แปรค่าเทียบกับเวลาเป็นสำคัญ

Digital Yuan

Digital Yuan… อีกครั้งของเงินสกุลเดียวสองรูปแบบ

Digital Yuan ไม่ใช่ Cryptocurrencies และไม่ใช่เงินสกุลที่สองของจีนเหมือนกรณีเงินว่ายฮุยเจวี้ยน… สำหรับทุกคำอธิบาย แต่เป็น StableCoin Yuan ของจีนโดยธนาคารกลางของจีน