Molten Regolith Electrolysis และ การผลิตแผงโซลาร์เซลล์จากดินดวงจันทร์โดยคณะนักวิจัยจาก Blue Origin

ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2023 ที่ผ่านมา… กลุ่มทุน Blue Origin ภายใต้การนำของ Jeff Bezos ที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจการบินขึ้นอวกาศ และ อสังหาริมทรัพย์นอกโลก ก็ได้ประกาศความก้าวหน้าในการพัฒนาแผงโซลาร์เซลล์โดยใช้วัสดุที่สามารถหาได้จากเนื้อดินบนดวงจันทร์… ถึงแม้ว่าต้นแบบของสิ่งประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าชนิดนี้จะใช้วัสดุสังเคราะห์เหมือนเนื้อดินหินและฝุ่นบนดวงจันทร์… แต่แนวคิด และ ความสำเร็จนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องพลังงานบนดวงจันทร์ในระยะยาว ที่สามารถข้ามข้อจำกัดเรื่องการขนส่งแผงโซลาร์เซลล์จากโลกไปใช้บนดวงจันทร์ได้อย่างสิ้นเชิง ซึ่งความสำเร็จขั้นนี้คงไม่มีอะไรมาหยุดยั้งการการวิจัย และ พัฒนาในระยะต่อไปอย่างแน่นอน

ที่สำคัญกว่านั้น… นักวิจัยของ Blue Origin ยังใช้ของเหลือจากการผลิตโซลาร์เซลล์จากเนื้อดินดวงจันทร์มาผลิตตัวนำไฟฟ้า หรือ สายไฟฟ้าได้ด้วย… รวมทั้งยังสามารถนำไปผลิตกระจกใสสำหรับครอบกันน้ำกันฝุ่นให้แผงโซลาร์เซลล์ได้ด้วย… ซึ่งเทคโนโลยีที่นักวิจัยของ Blue Origin ใช้จะเป็นเครื่องสกัดสสารในโครงการ “Blue Alchemist” ซึ่งได้พัฒนาเทคโนโลยีการหลอมสกัดสสารในเครื่องเดียที่ถูกเรียกว่า Reactor หรือ เครื่องปฏิกรณ์ ซึ่งมีความสามารถในการสกัดเหล็ก กับ อลูมิเนียม และ ซิลิกอน ออกจากเนื้อหินดิน หรือ Regolith แบบที่มีบนดวงจันทร์ ซึ่งจะถูกหลอมด้วยเทคนิคเฉพาะด้านการใช้พลังงานในการหลอม Regolith จนได้แร่ธาตุบริสุทธิ์ในการผลิตของใช้ และ เทคโนโลยีสำหรับอาณานิคมดวงจันทร์ โดยไม่ต้องขนไปจากโลก… ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยี Molten Regolith Electrolysis หรือ MRE ของนักวิจัยจาก Blue Origin ถือว่าก้าวหน้าไปอีกขั้นอย่างน่าสนใจ

หน้าตาทีมวิจัย Blue Alchemist

ประเด็นก็คือ… เทคโนโลยีในโครงการ Blue Alchemist เป็นเทคโนโลยีการทำเหมืองแร่ และ หลอมสกัดแร่ธาตุ และ สสาร… ที่สามารถเคลื่อนย้าย ติดตั้ง และ สำรวจขุดค้นแร่ธาตุที่ก้าวหน้ากว่าการทำเหมืองแบบดั้งเดิมที่ต่างกันลิบลับตั้งแต่หลักคิด ไปจนถึงการออกแบบกระบวนการใช้ประโยชน์จากสินแร่ตั้งแต่ต้นธารยันปลายน้ำทีเดียว และ การที่นักวิจัยจาก Blue Origin มุ่งเป้าการผลิตโซลาร์เซลล์ในเฟสนี้จึงเป็นเพียงการเริ่มต้นประยุกต์เทคโนโลยี Molten Regolith Electrolysis หรือ MRE เท่านั้น

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Robotics

TARA… สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย

BOI ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ “ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี” ในสัดส่วน 50% ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน… รวมถึงการ “ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร” และ หากโรงงานอุตสาหกรรมเลือกใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่มีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติในประเทศ หรือ Local Content ไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่าระบบอัตโนมัติที่มีการปรับเปลี่ยน… ก็จะได้รับ “ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี” ในสัดส่วน 100% ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนด้วย

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 หน้า 213 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติโรงงาน ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยโรงงาน

Digital Kip

Digital Laotian Kip… ดิจิทัลกีบ

ลาวไม่มีทางเลือกมากนักในการปรับไปใช้ Digital Kip ในขณะที่จีนซึ่งเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของลาวกำลังทดสอบดิจิทัลหยวน และ มีกำหนดการที่จะใช้งานดิจิทัลหยวนอย่างชัดเจน ซึ่งถ้าลาวล่าช้าเกินไปก็อาจจะทำให้ดิจิทัลหยวนถูกใช้อย่างกว้างขวางในประเทศลาวจนควบคุมได้ยาก และในขณะเดียวกัน คู่ค้าอันดับสองของลาวอย่างประเทศไทยก็เดินหน้าโครงการดิจิทัลบาท และอยู่ระหว่างทดสอบการโอนเงินดิจิทัลข้ามสกุลเงินระหว่างจีน ฮ่องกง ไทย และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในโครงการที่นำโดย Bank for International Settlements หรือ BIS อยู่แล้ว

As/Rs Warehouse

Automated Warehouse… คลังสินค้าอัตโนมัติ

ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรในกิจการคลังสินค้าในปัจจุบัน… การจัดเก็บสินค้าและการจัดการเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากเมื่อไม่ต้องพึ่งพาแรงงานคนอย่างเดียวเหมือนในอดีต ซึ่งการลงทุนกับคลังสินค้าสมัยใหม่ ล้วนตรงเข้าหาเทคโนโลยี ที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค AI/ML และ IoT กันแล้ว