Mō Ventus… สถาปัตยกรรมเพื่อทุกภูมิอากาศ

อากาศแปรปรวนที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งหนาวจัด ร้อนจัดและสกปรกจัดเกิดขึ้นกับทุกที่… ผมเป็นคนหนึ่งที่เกาะติดแนวคิดการอยู่อาศัยท่ามกลางสิ่งแวดล้อมย่ำแย่และภูมิอากาศที่แปรปรวนมาตลอดหลายปี

จะดีแค่ไหนถ้าเรามีบ้านที่ร่มรื่นทั้งช่วงเช้าแดดตะวันออก และช่วงบ่ายแดดตะวันตก… จะดีแค่ไหนถ้าภายในบ้านมีอากาศไหลถ่ายเทเพียงพอ แต่ก็บังแดดบังฝนได้ดีทุกฤดูกาล

แต่ไหนแต่ไรมา… การออกแบบบ้านหรือที่อยู่อาศัยแบบต่างๆ ก็มักจะมีสูตรตายตัวเรื่องโครงสร้าง หลังคา ฝาและพื้นที่ไม่เคยมีโจทย์คิดเรื่องยืดยุ่นปรับเปลี่ยนได้… การปรับปรุงฟังก์ชั่นการใช้งานบ้านหรืออาคารจึงใช้การต่อเติมแทนการปรับเปลี่ยนมาช้านาน

วันนี้จะพามารู้จักกับแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนหรือ Transform ตามสภาพภูมิอากาศ เพื่อตอบประโยชน์การใช้งานอาคารได้ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด กับ Project Mō Ventus ครับ…

Mo Ventus

อ้างอิง

https://www.mo-ventus.com

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts