Mixed Reality for Construction Technology และ HoloLens

Trimble MR

ปัญหาหนึ่งในวงการก่อสร้างคือการเคลียร์แบบระหว่างผู้รับเหมากับวิศวกรโครงการ รวมทั้งงานติดตั้งระบบต่างๆ ในอาคารตามแบบแปลนที่ส่วนใหญ่ จะมีผู้รับเหมาและช่างติดตั้งหลายชุดเข้ามาดำเนินการ โดยเฉพาะอาคารใหญ่ๆ หรือโรงงานที่งานระบบภายในซับซ้อน และมีแบบแปลนหลายชุด ที่วิศวกรโครงการจะปวดหัวในการบริหารตารางงาน สเปคงานและอะไรอีกมากมาย

บ่อยครั้งที่งานติดตั้งต้องรื้อย้ายแก้ไขซ้ำซาก จนหลายโครงการล่าช้าและสิ้นเปลืองต้นทุนจนงบประมาณบานปลายกันบ่อยๆ… ที่ผ่านมาผู้รับเหมาและวิศวกรควบคุมโครงการจะใช้แบบแปลนสื่อสารกัน แต่ความผิดพลาดก็ไม่ได้ลดน้อยลงเท่าใดนัก กระทั่งมีการเปิดตัวอุปกรณ์ MR หรือ Mixed Reality นาม HoloLens จาก MicroSoft

Hololens เป็นแว่นตาที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของ NASA และ MicroSoft สามารถแสดงภาพ 3 มิติ จากซอฟท์แวร์ ผสมกับภาพจริงที่กล้องดิจิตอล Capture ภาพเบื้องหน้าจากมุมมองของคนสวม HoloLens ทำให้ภาพที่มองผ่าน HoloLens มีภาพถ้ายสถานที่จริง ผสมกับภาพที่ซอฟท์แวร์สร้างขึ้น ซ้อนทับเป็นภาพเดียวกัน

Trimble.com เห็นโอกาส!… จึงพัฒนาซอฟท์แวร์ CAD และ BIM ที่มีใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ให้สามารถเชื่อมต่อกับ HoloLens เพื่อใช้สื่อสารและ “เคลียร์แบบ” ในระหว่างดำเนินการก่อนสร้าง… ดูคลิปต่อน๊ะครับ ผมไม่อธิบายต่อแล้วว่าจะเป็นประโยชน์อะไรบ้าง… แต่หลายสำนักฟันธงว่า… ปี 2020 เป็นปีของ VR หรือ Virtual reality พร้อมๆ กับ เทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ที่มากับเทคโนโลยี MR หรือ Mixed Reality โดยมี HoloLens เป็น Hardware สวมใส่วางขายมาพักใหญ่ให้เข้าถึงกันได้แล้ว

ท่านที่สนใจรายละเอียดลึกๆ… DM เข้ามาคุยกันที่ Line @properea ได้ครับ!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts