Microwave Assisted Thermal Sterilization… เทคโนโลยียืดอายุอาหาร

915Labs

สัปดาห์ที่แล้วผมทำบทความเรื่อง Longevity Food Packaging… บรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร และผมทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอไปเป็นเพียงเสี้ยวเดียวของระบบนิเวศน์บรรจุภัณฑ์เพื่อการแปรรูปอาหาร ซึ่งผมยอมรับทุกเมื่อว่ารู้ไม่มาก แม้ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วจะทำมาหากินวนเวียนอยู่กับไอน้ำในโรงงานแปรรูปและบรรจุอาหารด้วยความร้อนแบบที่เรียกกันว่ารีทอร์ท หรือ Retort มาก่อนก็ตาม

ซึ่งการนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดัน หรือ เครื่องรีทอร์ทเพื่อให้ได้อาหารปลอดเชื้อ ไม่เน่าเสียสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานนั้น… กำลังจะกลายเป็นเทคโนโลยีเก่า ไม่ต่างจากเครื่องจักรไอน้ำที่เหลือแต่ในพิพิธภัณฑ์

สิทธิบัตรหมายเลข US9642385B2 ชื่อ Microwave sterilization or pasteurization ออกให้ Dr.Juming Tang… ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมอาหารจาก Washington State University ซึ่งเป็นสิทธิบัตรการฆ่าเชื้อโรคระดับสเตอริไรส์ หรือ Sterilization ด้วยคลื่นไมโครเวฟ

โดยสิทธิบัตรเชิงพาณิชย์ ดำเนินการโดย 915 Labs LLC ซึ่งตั้งขึ้นในเมือง Denver, Colorado สหรัฐอเมริกา

ที่จะบอกก็คือ… Microwave Assisted Thermal Sterilization หรือ MATS เป็นเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อและบรรจุอาหาร โดยใช้คลื่นไมโครเวฟความยาวคลื่น 915 MHz เพื่อฆ่าเชื้อในขั้นตอนการบรรจุอาหารนั้น… MATS จะรักษาความสดของอาหารได้มากกว่าการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องรีทอร์ทอย่างชัดเจน

แนะนำทุกท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร… และผมคิดว่า การหาทางปรับผลิตภัณฑ์อาหารของท่าน ไปใช้เทคโนโลย MATS ในตอนนี้น่าจะก้าวหน้ากว่าคู่แข่งไปได้อีกขั้นอยู่น๊ะครับ…

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts