Medical Robotic 2022

Davinci Image

หุ่นยนต์ทางการแพทย์ในวันที่โมเดลการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยของมนุษย์ มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่องว่างหลายอย่างในบริการด้านสุขภาพ กำลังจะถูกเติมเต็มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ วิทยาการด้านหุ่นยนต์ ซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ ระบบนิเวศทางการแพทย์แบบใหม่ ที่สามารถแก้ปัญหาบริการทางการแพทย์ที่เคยเป็นข้อจำกัดหลายประการมานาน

รายงานจาก Grand View Research พบการเติบโตของตลาดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขนาด 17,890 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยรายงานจาก U.S. FDA ในปี 2012 มีรายงานการทำศัลยกรรมโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยประมาณ 450,000 ครั้งทั่วสหรัฐ โดยเฉพาะโปรแกรมการผ่าตัดเล็ก และ เทคนิคการผ่าตัดที่รุกล้ำร่างกายผู้ป่วยไม่มาก หรือ Minimally Invasive Surgeries ซึ่งหุ่นยนต์ช่วยการผ่าตัดถูกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช้งานมากขึ้นอย่างชัดเจน

ในตลาดเครื่องมือแพทย์… พบการแนะนำระบบหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่รวมความสามารถในการบันทึกข้อมูลขั้นสูง… ระบบนำทางระยะไกล หรือ Remote Navigation Systems… กล้องไมโครสโคปความละเอียดสูง หรือ HD Microscopic Cameras… ระบบวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analytic Systems…  เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว หรือ Motion Sensors… รวมทั้งระบบถ่ายภาพและจำลองภาพแบบ 3 มิติ หรือ 3D-Imaging พร้อมระบบควบคุมหุ่นยนต์ หรือ Robotic Controlled… ล้วนถูกเสนอขายต่อผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์พร้อมโปรแกรมดูงานและฝึกอบรม

การสำรวจตลาดโดยรวมในสหรัฐอเมริกาพบว่า… หุ่นยนต์ศัลยกรรมเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนทางการตลาดใหญ่ที่สุดถึง 60% ในปี 2014 โดยคนไข้ก็ให้การยอมรับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์มากกว่าเพราะรุกล้ำร่างกายผู้ป่วยน้อยกว่า ทำให้แผลผ่าตัดดูแลง่ายและหายเร็วกว่า

นอกจากนั้น… ระบบหุ่นยนต์ในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่ระบบทางการแพทย์โดยตรงที่เติบโตเร็วที่สุดก็คือ Telemedicine และ หุ่นยนต์รถเข็นและเปลส่งผู้ป่วยอัตโนมัติ

ส่วนผู้เล่นในตลาด MedTech หรือ Medical Technology ที่ทรงอิทธิพลในกลุ่ม Medical Robotic และ ระบบแวดล้อมอื่นๆ ได้แก่ Intuitive Surgical… Mazor Robotics และ Hansen นอกจากนั้นยังมีผู้เล่นอย่าง  Accuray… SRL… Health Robotics Varian และ Reninshaw ซึ่งต่างก็แข่งขันกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันเพื่อเป็นเจ้าตลาดที่กำลังเติบโตและเปลี่ยนแปลงนี้

ข้อมูลขั้นละเอียด พร้อมข้อมูล Update 2022 ขอข้ามไปครับ… ซึ่งถ้าท่านสนใจระดับผลิตภัณฑ์และระบบเฉพาะในตลาด MedTech… ทักผมทาง Line ID: dr.thum ครับ

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Terminal Value… มูลค่าปัจจุบันสุดท้าย

การประเมินมูลค่าทางธุรกิจ โดยเฉพาะการประเมินมูลค่าธุรกิจระยะเริ่มต้นซึ่งมีความท้าทายเป็นการคาดการณ์มูลค่าทางธุรกิจที่ไม่มีข้อมูลทางบัญชีจริงก่อนหน้ามาอ้างอิง… หลายกรณีไม่มีแม้แต่รูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบให้เทียบเคียวด้วยซ้ำ ทำให้การประเมินมูลค่าธุรกิจในระยะเริ่มต้น ไม่สามารถใช้วิธีการประเมินมูลค่าธุรกิจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียวได้… โดยเฉพาะการนำมาใช้ประเมินมูลค่าวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ หรือ Start Up เพื่อนำไปเตียมแผนการระดมทุน

green economy

BCG Model… แนวทางและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติ เป็นรูปเป็นร่างแล้ว?

BCG Model เป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ ถึงขั้นรวบรวมห่วงโซ่มูลค่า หรือ Value Chain ของ 5 อุตสาหกรรม S-curves หลัก ได้แก่… อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ… การแปรรูปอาหาร เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ… การแพทย์ครบวงจรและการท่องเที่ยว บูรณาการเข้าด้วยกัน เป็นฐานการสร้างมูลค่าเพิ่มขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมี “สัดส่วนใน GDP ถึง 21%” และเกี่ยวข้องกับอาชีพและการจ้างงานของคนในประเทศมากกว่า 16.5 ล้านคน

Housing Predictions

ตลาดที่อยู่อาศัย… ความท้าทายของการฟื้นตัวหลัง COVID19

การระบาดของ COVID19 ซ้ำเติมให้ตลาดที่อยู่อาศัยที่อ่อนแออยู่แล้วจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและผลของมาตรการ LTV ที่เริ่มในปี 2019 หดตัวลงต่อเนื่องในปี 2020 โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 ยอดขายที่อยู่อาศัยหดตัว -45%YOY หรือ Year On Year หรือ เทียบกับช่วงครึ่งแรกของปีก่อน… จากกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงมาก รวมถึงการปรับลดลงของยอดขายจากตลาดต่างชาติ ขณะที่ในด้านอุปทาน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ชะลอการเปิดโครงการใหม่ๆ ออกไป โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม และหันมาเน้นโครงการแนวราบเพื่อเจาะกลุ่ม Real Demand มากขึ้น

Isan Creative Festival 2022… เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น หรือ CAE Khon Kaen… ได้จัดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 หรือ ISANCF2022 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2022 ภายใต้ธีม “Think Link Things” บนพื้นที่จัดงานหลัก 2 ย่าน