แนวโน้มรับเหมางานระบบ Mechanical & Electrical 2020

Electrical Contractors

ช่วงนี้เพื่อนๆ สายรับเหมาเชคข่าวค้นข้อมูลกันถี่ยิบ… ข้อมูลจากระบบหลังบ้านของ Properea พบการ Search ข้อมูลในหลายมิติ ในขณะที่มิตรสหายในวงการก่อสร้างหลายท่าน ก็หารือส่วนตัวเรื่องการเลือกเทคโนโลยีก่อสร้างและเครื่องจักร ในขณะที่บางท่านหารือเข้ามาเรื่องกลยุทธ์การปรับตัว เพื่อตามหาความคิดเห็นจากหลายๆ ทางในห้วงเวลาที่วิกฤตไวรัสโคโรน่าคราวนี้… ยังไม่มีใครบอกได้ว่าจะถึงจุดต่ำสุดที่ไหนและเมื่อไหร่… และจะฝื้นตัวแบบ U Shape หรือ V Shape… หรือดำดิ่งไปอยู่ก้นเหวแบบ L Shape ที่หลายฝ่ายภาวนาว่าขออย่าได้เจอ

บางส่วนของความเห็นจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกลยุทธ์กับหลายๆ ท่านในแวดวงการก่อสร้าง และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตลอดสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา… ต้องเรียนว่าหลายความเห็นที่ผมได้ยินจากหลายๆ ท่าน เปิดหูเปิดตาผมมากทีเดียว… กรณีการรักษาสภาพคล่อง โดยการดึงวงเงินเครดิตที่มี มาแปลงเป็นเงินสดถือไว้ก่อน แม้จะต้องจ่ายดอกเบี้ย แต่ความไม่แน่นอนหลายอย่างจากเหตุที่คาดไม่ถึง ที่นโยบายการเงินการคลังอาจจะปรับเปลี่ยนในขณะที่ธุรกิจต้องการสภาพคล่อง แต่วงเงินเครดิตอาจจะไม่เหลือเพราะธนาคารปรับวงเงินและเงื่อนไขไปแล้ว… ก็ถือเป็นกลยุทธ์การฝ่าวิกฤต ที่ผู้รับเหมาและธุรกิจอื่นๆ ต้องประเมินความต้องการสภาพคล่องใน Scenario ต่างๆ อย่างน้อย 3-6 เดือนนับจากนี้ให้ดี

หลายท่านที่ผมได้พูดคุยด้วยยืนยันว่า… สภาพคล่องหรือกระแสเงินสดเท่านั้นที่จะพาธุรกิจผ่านภาวะถดถอยถึงช่วงฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด ให้ฟื้นตัวแบบ V Shape หรือ U Shape ได้ง่ายกว่าเมื่อเศรษฐกิจผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว… กระแสเงินสดในวันที่กำลังจะฟื้นตัวในมือเท่านั้น จึงจะคว้าโอกาสได้อย่างแท้จริง… คำแนะนำคือ ถ้าท่านสามารถสะสมเงินสดไว้ได้ เตรียมไว้ให้พร้อมไม่ว่าจะได้มาจากทางไหน และให้ได้มากพอที่จะทำกำไรช่วงขาขึ้นที่ยังไงก็เกิดขึ้นแน่ๆ เพราะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรอบนี้… ผมเลือกเชื่อแนวคิดที่ประเมินว่าสภาพคล่องจะเพิ่มขึ้นมากมายหลังวิกฤต… 

การพูดคุยกับหลายๆ ท่านในแวดวงการก่อสร้างและพัฒนาอสังหริมทรัพย์ ทำให้ผมมีการบ้านต้องกลับมาค้นข้อมูลแลกคืนกับมิตรสหายเช่นกัน… และผมก็โชคดีที่ SCB EIC หรือศูนย์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เผยแพร่รายงานทางเศรษฐกิจประเด็นภาวะและแนวโน้มตลาดรับเหมางานระบบ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมา M&E หรือ Mechanical & Electrical พอดี

ผู้รับเหมางานระบบหรืองาน M&E หรือ Mechanical & Electrical หลักๆ ก็จะมีงานระบบไฟฟ้า งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศ รวมทั้งงานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานด้วย… ซึ่งมูลค่างาน M&E จะอยู่ที่ประมาณ 12-15% ของมูลค่าก่อสร้างรวมโดยประมาณ

SCBEIC ให้ตัวเลขมูลค่าตลาดของปี 2019 จะเติบโตราว 8% จากปีก่อน หรือ YoY หรือ Year on Year อยู่ที่ 1.85 แสนล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องที่ 4% CAGR หรือเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยตลอดช่วงปี 2020-2022 ที่ 4% ทบต้นตลอดทุกช่วงปีเมื่อเทียบกับปี 2019 โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการเติบโตของโครงการก่อสร้างภาคเอกชนและโครงการก่อสร้างภาครัฐ 

ประเด็นก็คือ รายงานฉบับนี้น่าจะทำข้อมูลช่วงปลายปี 2019 ที่ยังคาดการณ์ตัวเลขภาวะงานก่อสร้างภาคเอกชนยังอยู่ในภาวะปกติ… ซึ่งงานระบบ M&E ใน “โครงการก่อสร้างภาคเอกชน” มีสัดส่วนประมาณ 75-80% ของมูลค่าตลาดรวมหรือประเมินว่ามีมูลค่าราว 1.4 แสนล้านบาทในปี 2019 และคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวราว 5% CAGR… โดยมีงานระบบ M&E ใน “โครงการก่อสร้างภาครัฐ” สัดส่วน 20-25% ของมูลค่าตลาดรวมหรือประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท ในปี 2019 แต่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีกว่างานของภาคเอกชน โดยมีอัตราการเติบโตราว 6% CAGR โครงการเมกะโปรเจกต์ เช่น สนามบิน ท่าเรือ และ สถานีรถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ที่จะมีการลงทุนอีกกว่าปีละ 2-4 แสนล้านบาทตลอดช่วงปี 2020-2022

Mechanical and Electrical Contractors

แต่ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ที่กำลังเผชิญอยู่นี้… ผู้รับเหมาที่ยังอยู่ในสัญญาก่อสร้างอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งแผนรับรู้รายได้ ตลอดสัญญาก่อสร้าง สำหรับโครงการที่ไม่ขาดสภาพคล่อง… แต่หลายโครงการที่มีการชะลอการก่อสร้างออกไปก่อน หรือแม้แต่หยุดก่อสร้างในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่หลายฝ่ายรับรู้ตรงกันว่า อนาคตนับจากนี้คือช่วงยากลำบากของธุรกิจจัดสรรและก่อสร้างที่อยู่อาศัย… ซึ่งผู้รับเหมางานระบบ มักจะได้รับผลกระทบก่อนผู้รับเหมาหลักเสมอ

ผมแนบรายงานการวิจัยฉบับเต็มไว้ใต้อ้างอิงครับ… มิตรสหายสายรับเหมาและ M&E ลองแคะตัวเลขจากงานวิจัยไปเทียบในบริบทของท่านดูด้วย Scenario ต่างๆ ก่อนครับ… ปรับตัวและเตรียมตัวนั้นเป็นของแน่… ส่วนแค่ไหนและอย่างไร เพื่อฟื้นคืนพร้อมแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคให้ได้… ทุกท่านคงมีการบ้านไม่น้อยเลย

ขออวยพรให้ทุกท่านผ่านช่วงยากลำบากนี้ไปพร้อมๆ กับโอกาสอันงดงามระดับตำนาน!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Smart farm

ศูนย์เรียนรู้สมาร์ทฟาร์มพอเพียง

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค-สวทช. เปิดศูนย์เรียนรู้ “เกษตรกรรมยั่งยืนด้วยสมาร์ทฟาร์มแบบพอเพียง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และสนองตามพระบรมราโชบายในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” องค์ความรู้และพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Robert Herjavec

A Goal Without A Timeline Is Just A Dream – Robert Herjavec

ตำราที่ว่าด้วยความสำเร็จทุกความเชื่อ มักจะให้ความสำคัญกับเป้าหมาย หรือ Goal มากกว่าจะพูดถึง Timeframe หรือ กรอบเวลา… เพราะการไต่เข้าใกล้เป้าหมายแบบไหนอย่างไรก็ตามแต่ การใช้เวลาถือเป็นประเด็นเข้าใจโดยเนื้อและโดยปริยายอยู่แล้วโดยทั่วไป… เว้นแต่จะเป็นการพิชิตเป้าหมายเพื่อหวังผลความสำเร็จที่ “ประเมินอนาคต” ได้ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งมักจะพบ “แผนและกลยุทธ์” เพื่อการพิชิตเป้าหมายที่เด่นชัดและเป็นรูปธรรมจน “เชื่อมั่นต่อเป้าหมายและวัดความสำเร็จได้”

Binance

IEO และ Binance Launchpad และ Band Protocol

Binance กลายเป็นแหล่งทำมาหากินและหาทางรวยสำหรับคนที่รู้จัก “ใช้เงินทำงานและใช้ข้อมูลทำเงิน” จากทั่วโลกไล่มาตั้งแต่รายย่อยเงินร้อยเงินพันไปจนถึงกองทุนใหญ่ๆ ซึ่งวิธีทำเงินบน Binance ก็มีมากกว่า 10 รูปแบบตั้งแต่โมเดลดอกเบี้ยและรางวัลตอบแทน ไปจนถึงกระดานซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสารพัดคู่เงิน พร้อม EA หรือ Expert Advisers หรือ บอทเทรดให้ใช้ฟรีอีกด้วย

Tom Peters

The Only Way To Fail Is To Never Try New Things – Thomas J. Peters

Absolute Disruption หรือ ภาวะชะงักงันอย่างสมบูรณ์แบบ ได้เกิดขึ้นกับหลายอย่างที่เห็นชัดเจนว่า “ไม่ได้ไปต่อ” เพราะอะไรๆ หลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงไปหมดแล้ว… การหยุด หรือ ถอยเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ จึงไม่สมควรถูกตีความว่าเป็นการ “ถอดใจ” ตราบเท่าที่การหยุดและถอยในโอกาสนี้… ไม่เป็นการหยุดและถอยตลอดกาล