ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ความเคลื่อนไหวของ EEC ยังคงถูกขับเคลื่อนแม้จะเป็นรอยต่อในช่วงการตั้งรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง โดยคุณคณิต แสงสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แถลงข่าวยืนยันว่า… 

28 พฤษภาคม 2562 จะนำโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มูลค่า 182,524 ล้านบาท เข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อรับทราบและอนุมัติสัญญาให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ลงทุนได้กับเอกชน และสามารถลงนามในสัญญาได้ตามกำหนดวันที่ 15 มิถุนายน 2562… ซึ่งพอถึงช่วงบ่ายๆ ก็มีข่าวว่า… ซีพีขี่รถไฟความเร็วสูงผ่าน ครม. ไปเรียบร้อย

ส่วนโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 3 คุณสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก็เข้าร่วมแถลงข่าวในฐานะเจ้าภาพฝั่งท่าเรือมาบตาพุดเพื่อยืนยันว่า เมื่อผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงบประมาณก็ดี สภาพัฒน์ก็ดี หรือแม้แต่กระทรวงการคลังก็ดี ส่งคืนกลับมาที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าก็สามารถนำเรื่องเข้า ครม. ได้เช่นเดียวกัน

ซึ่งรายละเอียดที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่รับหน้าที่ไปเจรจากับเอกชนตามข้อเสนอแนะของ ครม. ซึ่งกิจการร่วมค้ากัลฟ์และพีทีทีแทงค์  เสนอขอให้รัฐร่วมลงทุนกับภาคเอกชนที่ผ่านการชนะประมูลโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 3 (ช่วงที่ 1) ระยะเวลา 30 ปี ในวงเงิน 45,480 ล้านบาท… โดยคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ คณะกรรมการ PPP (Public Private Partnership NET Cost ) ได้ข้อสรุปผลการเจรจาในเรื่องค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน โดยได้ลดลงวงเงินให้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เหลือจ่ายเงินร่วมลงทุนเพียง 710 ล้านบาทต่อปี จากเดิมที่ให้จ่าย 720 ล้านบาท รวมเป็นอัตราผลตอบแทนทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุน หรือ FIRR ที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะได้รับไม่น้อยกว่า 9.21 %… ในขณะที่เอกชนจะได้รับอัตราผลตอบแทนทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุน หรือ FIRR ลดลงมา อยู่ที่ 10.73% จากเดิมอยู่ที่ 10.75 % 

โดยเม็ดเงินผลตอบแทนที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะได้รับเพิ่มขึ้นกว่าร้อยล้านบาท จากเดิม 6,606 ล้านบาท…  เป็น 6,721 ล้านบาท

…สรุปง่ายๆ ก็คือ ทั้งรถไฟเชื่อม 3 สนามบินและท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เฟส 3 พร้อมเข้า ครม. ไม่ว่าฝ่ายการเมืองจะเอาประยุทธ์หรือไม่เอาประยุทธ์เป็นนายก แบบว่า… ไม่รอแล้วน๊ะ!

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดตั้งขึ้นตามนโยบายภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ตั้งแต่ปี 2524 โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายที่มาบตาพุดจังหวัดระยองและแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแห่งใหม่

จากแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก กำหนดให้บริเวณพื้นที่มาบตาพุด เป็นแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมีท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นสาธารณูปโภคหลัก หลังจากศึกษาความเป็นไปได้ของท่าเรืออุตสาหกรรมได้มีการวางแผนพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526… ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ความต้องการใช้ท่าเรือขนถ่ายสินค้าเหลวจากกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและสินค้าทั่วไป มีความชัดเจนมากขึ้น วันที่ 16 กุมภาพันธ์ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว และดำเนินการก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการใช้ท่าในขณะนั้น

ในเดือนตุลาคม 2532 จึงได้เริ่มสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมและสามารถดำเนินการสร้างเสร็จตามโครงการเมื่อเดือนมีนาคม 2535 มีเรือเข้าเทียบท่าลำแรกเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2535โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ  เมื่อครั้งดำรงค์พระยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2536 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดถือเป็นท่าเรือที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่อำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองไทย สำหรับประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดังนั้น… ท่าเทียบเรือมาบตาพุดจึงมีทั้งท่าเรือสาธารณะ หรือ Public Berths และที่เป็นท่าเรือเฉพาะกิจ หรือ Specific Berth ที่เอกชนมาขอเช่าพื้นที่จากการนิคมอุตสาหกรรมสร้างท่าเรือของตัวเอง

กระทั่ง Roadmap EEC ถูกผลักดันอย่างที่เห็นทุกวันนี้ ท่าเทียบเรือมาบตาพุดจึงต้องขยายเพิ่มเติมเป็นเฟสที่ 3 รองรับความอลังการของโครงข่ายลอจิสติกส์ระดับภูมิภาคครับ

สุดท้าย… ท่าเทียบเรือมาบตาพุดหรือแม้แต่ EEC ที่ต่อยอดมาจาก Eastern Seaboard… ถือเป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่ “ป๋า” ทิ้งเอาไว้ให้ระลึกถึงท่าน… ผมในฐานะลูกหลานที่เติบโตมากับผลงาน “ป๋า” ที่ทำหลายสิ่งเป็นแบบอย่างและทำหลายอย่างเป็นเรือนทุนไว้ให้แผ่นดิน… ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ “กราบส่งป๋า” ด้วยสำนึกและยืนยันว่าจะยังคงมีชื่อรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์อยู่ในใจตลอดไปครับ…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน CLMV 2021

เศรษฐกิจ CLMV ส่งสัญญาณฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 หลังเริ่มผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ในช่วงเดือนพฤษภาคม–มิถุนายนปี 2020 แม้กัมพูชาและลาวสามารถควบคุมการระบาดได้สำเร็จ แต่เมียนมาและเวียดนามกลับเผชิญการระบาดระลอกใหม่ของ COVID19 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 โดยเวียดนามกลับมาประกาศใช้มาตรการ Lockdown ในบางพื้นที่และสามารถควบคุมการระบาดได้สำเร็จในเดือนสิงหาคม ขณะที่เมียนมายังคงได้รับผลกระทบอย่างมากจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน

Bitcoin PoW

Bitcoin Mining Council… ทิศทางเหมืองบิทคอยน์และอนาคตของ POW

Michael Saylor ในนาม CEO ของ Microstrategy ซึ่งเป็นนักลงทุนบิทคอยน์รายใหญ่ที่เปิดเผยการถือครองบิทคอยน์สูงที่สุดในโลก ก็ได้ Tweet เล่าเรื่องการพบปะหารือกันระหว่าง North America Leading Bitcoin Miners หรือ แกนนำธุรกิจเหมืองบิทคอยน์อเมริกาเหนือ กับ Elon Musk และความเคลื่อนไหวเรื่องการก่อตั้ง Bitcoin Mining Council เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลข่าวสารที่โปร่งใส ทั้งในประเด็นพลังงานและความยั่งยืนที่ต้องริเริ่มกันอย่างจริงจัง ก่อนที่อุตสาหกรรมบิทคอยน์ และ Digital Currencies จะถูกคุกคามและต่อต้านจากประเด็นสิ่งแวดล้อมซึ่งอ่อนไหวและท้าทายยิ่งกว่า

high speed train-nakhon ratchasima – nongkhai

ความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงช่วงนครราชสีมา – หนองคาย

โครงการไฮสปีดเทรนช่วงนครราชสีมา – หนองคาย มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2.5 แสนล้านบาท… ขณะนี้ได้ข้อสรุปส่วนของแนวก่อสร้างที่กำหนดเป็นทางรถไฟระดับพื้น ระยะทาง 185 กิโลเมตร และเป็นทางรถไฟยกระดับระยะทาง 171 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 356 กิโลเมตร อีกทั้งจะมีการก่อสร้างสถานีรถไฟ 5 สถานี ประกอบด้วย… สถานีบัวใหญ่ สถานีบ้านไผ่ สถานีขอนแก่น สถานีอุดรธานี สถานีหนองคาย และมีสถานีขนถ่ายสินค้า 1 แห่งบริเวณสถานีรถไฟนาทา จังหวัดหนองคาย มีศูนย์ซ่อมบำรุงที่เชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่นาทา จังหวัดหนองคาย

Johnny’s Guide to Chiang Mai… Digital Nomad Personars

หลายท่านคงทราบว่า… ผมเป็นสาวก Nomad Lifestyle สาย Introvert ที่เร่ร่อนแบบปลีกวิเวกเสมอที่มีโอกาส… และมองว่า กลุ่มคนที่ใช้ชิวิตแบบ Digital Nomad เป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ให้บริการที่พักให้เช่า ที่ทำงานให้เช่า หรือสถานที่สนุกๆ ให้บริการ