Malaysia My Second Home กับความเคลื่อนไหวของอสังหาริมทรัพย์ไทย

Malasia Architecture

วิกฤต COVID19 กระทบกระเทือนตึกใหญ่และอาคารสูงในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่อย่างมาก ทั้งที่ก่อนนั้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็ฝืดเคืองจากหลายปัจจัยต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2019 ที่ยอดขายกลายเป็นยอดหาย ซึ่งเหล่า Real Estate Developers ในบ้านเราหลายค่าย ต่างก็ดิ้นรนกันสุดความสามารถจนเข้าปี 2020 ที่ผมเห็นและติดตามข่าว หลายค่ายก็เตรียมใจและเตรียมการกันคึกคักตั้งแต่ต้นปี

กระทั่งผ่านเข้าสู่ปลายไตรมาส 2/2020 ตอนนี้… ทุกค่ายเห็นชัดเจนแล้วว่า คอนโดมิเนียมที่รอขายยังรอหาย ไม่มีใครสนใจจะซื้อจนต้องผนึกกำลังกันออกมาเสนอแนวทางให้รัฐบาลช่วยเหลือและผ่อนคลาย เปิดทางให้กำลังซื้อต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ไทยได้ยืดยุ่นกว่านี้

โดยเทียบเคียงกับโครงการ Malaysia My Second Home หรือ MM2H ที่รัฐบาลมาเลเซียผ่อนปรนด้วยเงื่อนไขจูงใจเรื่อง สิทธิ์พำนักระยะยาวและสิทธิ์พำนักถาวรในประเทศ หลายกรณีน่าสนใจกว่าของไทยแบบเทียบกันไม่ได้เลย

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คนฮ่องกงส่วนหนึ่งกำลังหาทางไปอยู่ต่างประเทศ จากบรรยากาศสังคมและการเมืองที่ขัดแย้ง และทุนจีนกับนักลงทุนจีนที่นับวันจะทรงพลังในการคลื่นย้ายทุน ไปต่างประเทศมากขึ้น

เวบไซต์ข่าวประชาติธุรกิจได้เผยแพร่คำสัมภาษณ์ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากมาย ถึงแนวคิดและแนวทางที่อยากให้รัฐบาลไทย มีนโยบายเอื้อต่อทุนต่างชาติในประเด็นลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ หรือแค่ซื้อคอนโดก็ได้วีซ่าอยู่ยาวๆ ในประเทศไทยได้

ซึ่งส่วนใหญ่เทียบเคียงอ้างอิงนโยบาย MM2H ของมาเลเซีย ซึ่งทางมาเลเซียดำเนินมาตรการนี้มาตั้งแต่ปี 2014 โดยมี Economic Planning Unit หรือสำนักงานแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ ที่ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียดูแลโดยตรงเรื่องกฎระเบียบและการทำธุรกรรมเกี่ยวกับถือกรรมสิทธิ์ของต่างชาติ

ซึ่งนโยบายที่น่าสนใจของ MM2H ได้แก่ นโยบายการกระจายอำนาจให้รัฐบาลท้องถิ่นโดยไม่ต้องขออนุมัติจาก Economic Planning Unit… โดยต่างชาติที่เข้าเกณฑ์จะได้รับอนุมัติวีซ่าแบบ Social Visa เป็นเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก… ใช้เป็นเอกสารเข้า-ออกประเทศได้หลายครั้ง หรือ Multiple-Entry Social Visit Pass 

ส่วนสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ MM2H ผู้ถือรับสิทธิ์ยังสามารถนำ คู่สมรส บิดามารดาและบุตรที่ยังไม่แต่งงานเข้าประเทศได้… นอกจากนั้น คู่สมรสชาวต่างชาติและเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่ประสงค์จะใช้ชีวิตวัยเกษียณ สามารถสมัครเข้าโครงการได้ สามารถนำแม่บ้านและรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาใช้ได้ กรณีซื้อรถยนต์ประกอบในประเทศมาเลเซีย จะได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตและภาษีการขายอีกต่างหาก

เกณฑ์การขอสิทธิ์ MM2H ของมาเลเซียประกอบด้วย

1. ผู้ขอวีซ่าต้องแสดงหลักฐานเงินฝากประจำอย่างน้อย 500,000 ริงกิต และรายได้ในต่างประเทศเดือนละ 10,000 ริงกิต
2. กรณีอายุตัว 50 ปีขึ้นไป เงินฝากประจำลดเหลือ 350,000 ริงกิต หรือรายได้ประจำเดือนในจำนวนดังกล่าว
3. สำหรับผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 ริงกิตแล้ว เงินฝากประจำอาจน้อยกว่านี้ได้
4. เงินฝากประจำ สามารถถอนบางส่วนหลังครบกำหนดฝาก 1 ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ค่าเล่าเรียนบุตรในมาเลเซีย หรือค่ารักษาพยาบาล
5. การมีผู้รับรอง หรือ Sponsor อาจต้องมีหรือไม่ต้องมีก็ได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากหรือเงินลงทุนที่เจ้าหน้าที่รับสมัครพิจารณา
6. เอกสารรายงานสุขภาพจากโรงพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับ
7. มีบัตรประกันสุขภาพที่เป็นที่ยอมรับในมาเลเซีย

ประเด็นความเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิ์พำนักในไทยของต่างชาติที่เปิดกว้างขึ้นและนานขึ้น ยังมีหลายมิติที่เคลื่อนไหวกันภายใต้ความเชื่อที่ว่า… เม็ดเงินต่างชาติทางตรงน่าจะมีเข้ามามากขึ้น ซึ่งจังหว่ะนี้เหมือนเป็นโอกาสให้ติดตามถามทวงเอากับฝ่ายนโยบาย… ซึ่งผมคิดว่าเส้นทางยาวไกล

กรณีของ MM2H ของมาเลเซียก็ไม่ใช่ของใหม่ ซึ่งทางการไทยล้วนเคยศึกษาเทียบเคียงเพื่อนบ้านมาตลอด… แต่ข้อเสนอเรื่อง Trave Bubble และ ข้อเสนอจากกงสุลใหญ่ 16 ชาติ กรณีขอให้อนุญาตนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ในไทยได้เกิน 30 วัน… ซึ่งคุณภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ท่านได้จัดเวที และนั่งเป็นประธานการประชุมร่วมกับกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ ประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็น ต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตภายหลังสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19 ของจังหวัดภูเก็ต โดยมีกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์จาก 16 ประเทศ ได้แก่ Australia, Luxembourg, Russia, Korea, Netherlands, Switzerland, France, England, Austria, México, Estonia, Finland, Chile, Norway, Germany และ Denmark  เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2020 ที่ผ่านมานี้เอง

ประเด็นขอวีซ่ายาวๆ ให้ลูกค้าคอนโดชาวต่างชาติ… คงยังไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นช่วงนี้แน่ๆ แต่ลูกค้าท่องเที่ยว ผมว่ามีลุ้นไม่ธรรมดา

ผมเชื่อแบบนั้น!!!

อ้างอิง

http://www.mm2h.gov.my
https://www.prachachat.net/local-economy/news-473400

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

เริ่มสร้างสนามบินเชียงใหม่ แห่งที่ 2 ปี 2562… ราคาที่ดินเชียงใหม่(ปั่น)กระฉูด!

กลับขึ้นเหนือในวันที่เม็ดฝนหายไปจากฟ้าเชียงใหม่… เชียงใหม่หน้าหนาวดึงดูดผู้คนให้มาเยือนมากมาย จนสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ แออัดยัดเยียดและผ่านการต่อเติมขยับขยายมาหลายครั้ง แต่สนามบินนานาชาติ ที่ใช้งานร่วมกับภารกิจการบินทางทหารของกองบิน 41 ก็ถึงวันที่ไม่สามารถขยับขยายอะไรไปได้มากกว่านี้… เชียงใหม่จึงเป็นหัวเมืองแรกที่จำเป็นต้องมีสนามบินแห่งที่ 2

Thiam Chokwatana

แค่หยุดอยู่กับที่ ก็เป็นผู้ล้าหลัง ~ เทียม โชควัฒนา

ร้านเฮียบเซ่งเชียง ในตรอกอาเนียเก็ง ถนนทรงวาด… ก่อตั้งโดย เฮงเทียม แซ่ลี้… เป็นบุตรคนที่ 3 จากจำนวน 8 คน ของ นายฮกเปี้ยว แซ่ลี้ ชาวจีนโพ้นทะเลจากตำบลเตี๋ยชู้เลี้ยง อำเภอโผวเล้ง มณฑลแต้จิ๋ว กับ นางสอน แซ่ลี้ สาวไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในเมืองไทย… เฮงเทียม แซ่ลี้ หรืออีกชื่อหนึ่งที่คนไทยรู้จักคุ้นเคยอย่างดีคือ ดร. เทียม โชควัฒนา!

Bangkok

20 อันดับทำเลที่อยู่อาศัยเติบโตสูง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2020

วันนี้ลอกการบ้านอาจารย์โสภณ… ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย จากบริษัทจำกัด เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอเตท แอฟแฟร์ส หรือ Area ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัยมากว่า 30 ปี และได้สำรวจตลาดที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องในภาคสนาม และนำข้อมูลตั้งแต่ปี 2557-2562 มาแบ่งปันเพื่อชี้เป้าทำเลที่อยู่อาศัยที่ตัวเลขและสถิติ บอกแนวโน้มที่ดีสำหรับทุกวัตถุประสงค์

Thai Fex

THAIFEX – Anuga Asia 2020

THAIFEX เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก ซึ่งจะมีการเจรจาธุรกิจกับผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายสินค้าในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจากไทยและทั่วโลกมากมายระดับโลก… ภายในบริเวณงานจะได้ชมการแสดงสินค้า เทคโนโลยี และบริการ ทางด้านอาหาร อัปเดตสถานการณ์และเทรนด์นวัตกรรมของธุรกิจอาหาร