Malaysia My Second Home กับความเคลื่อนไหวของอสังหาริมทรัพย์ไทย

Malasia Architecture

วิกฤต COVID19 กระทบกระเทือนตึกใหญ่และอาคารสูงในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่อย่างมาก ทั้งที่ก่อนนั้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็ฝืดเคืองจากหลายปัจจัยต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2019 ที่ยอดขายกลายเป็นยอดหาย ซึ่งเหล่า Real Estate Developers ในบ้านเราหลายค่าย ต่างก็ดิ้นรนกันสุดความสามารถจนเข้าปี 2020 ที่ผมเห็นและติดตามข่าว หลายค่ายก็เตรียมใจและเตรียมการกันคึกคักตั้งแต่ต้นปี

กระทั่งผ่านเข้าสู่ปลายไตรมาส 2/2020 ตอนนี้… ทุกค่ายเห็นชัดเจนแล้วว่า คอนโดมิเนียมที่รอขายยังรอหาย ไม่มีใครสนใจจะซื้อจนต้องผนึกกำลังกันออกมาเสนอแนวทางให้รัฐบาลช่วยเหลือและผ่อนคลาย เปิดทางให้กำลังซื้อต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ไทยได้ยืดยุ่นกว่านี้

โดยเทียบเคียงกับโครงการ Malaysia My Second Home หรือ MM2H ที่รัฐบาลมาเลเซียผ่อนปรนด้วยเงื่อนไขจูงใจเรื่อง สิทธิ์พำนักระยะยาวและสิทธิ์พำนักถาวรในประเทศ หลายกรณีน่าสนใจกว่าของไทยแบบเทียบกันไม่ได้เลย

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คนฮ่องกงส่วนหนึ่งกำลังหาทางไปอยู่ต่างประเทศ จากบรรยากาศสังคมและการเมืองที่ขัดแย้ง และทุนจีนกับนักลงทุนจีนที่นับวันจะทรงพลังในการคลื่นย้ายทุน ไปต่างประเทศมากขึ้น

เวบไซต์ข่าวประชาติธุรกิจได้เผยแพร่คำสัมภาษณ์ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากมาย ถึงแนวคิดและแนวทางที่อยากให้รัฐบาลไทย มีนโยบายเอื้อต่อทุนต่างชาติในประเด็นลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ หรือแค่ซื้อคอนโดก็ได้วีซ่าอยู่ยาวๆ ในประเทศไทยได้

ซึ่งส่วนใหญ่เทียบเคียงอ้างอิงนโยบาย MM2H ของมาเลเซีย ซึ่งทางมาเลเซียดำเนินมาตรการนี้มาตั้งแต่ปี 2014 โดยมี Economic Planning Unit หรือสำนักงานแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ ที่ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียดูแลโดยตรงเรื่องกฎระเบียบและการทำธุรกรรมเกี่ยวกับถือกรรมสิทธิ์ของต่างชาติ

ซึ่งนโยบายที่น่าสนใจของ MM2H ได้แก่ นโยบายการกระจายอำนาจให้รัฐบาลท้องถิ่นโดยไม่ต้องขออนุมัติจาก Economic Planning Unit… โดยต่างชาติที่เข้าเกณฑ์จะได้รับอนุมัติวีซ่าแบบ Social Visa เป็นเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก… ใช้เป็นเอกสารเข้า-ออกประเทศได้หลายครั้ง หรือ Multiple-Entry Social Visit Pass 

ส่วนสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ MM2H ผู้ถือรับสิทธิ์ยังสามารถนำ คู่สมรส บิดามารดาและบุตรที่ยังไม่แต่งงานเข้าประเทศได้… นอกจากนั้น คู่สมรสชาวต่างชาติและเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่ประสงค์จะใช้ชีวิตวัยเกษียณ สามารถสมัครเข้าโครงการได้ สามารถนำแม่บ้านและรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาใช้ได้ กรณีซื้อรถยนต์ประกอบในประเทศมาเลเซีย จะได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตและภาษีการขายอีกต่างหาก

เกณฑ์การขอสิทธิ์ MM2H ของมาเลเซียประกอบด้วย

1. ผู้ขอวีซ่าต้องแสดงหลักฐานเงินฝากประจำอย่างน้อย 500,000 ริงกิต และรายได้ในต่างประเทศเดือนละ 10,000 ริงกิต
2. กรณีอายุตัว 50 ปีขึ้นไป เงินฝากประจำลดเหลือ 350,000 ริงกิต หรือรายได้ประจำเดือนในจำนวนดังกล่าว
3. สำหรับผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 ริงกิตแล้ว เงินฝากประจำอาจน้อยกว่านี้ได้
4. เงินฝากประจำ สามารถถอนบางส่วนหลังครบกำหนดฝาก 1 ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ค่าเล่าเรียนบุตรในมาเลเซีย หรือค่ารักษาพยาบาล
5. การมีผู้รับรอง หรือ Sponsor อาจต้องมีหรือไม่ต้องมีก็ได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากหรือเงินลงทุนที่เจ้าหน้าที่รับสมัครพิจารณา
6. เอกสารรายงานสุขภาพจากโรงพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับ
7. มีบัตรประกันสุขภาพที่เป็นที่ยอมรับในมาเลเซีย

ประเด็นความเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิ์พำนักในไทยของต่างชาติที่เปิดกว้างขึ้นและนานขึ้น ยังมีหลายมิติที่เคลื่อนไหวกันภายใต้ความเชื่อที่ว่า… เม็ดเงินต่างชาติทางตรงน่าจะมีเข้ามามากขึ้น ซึ่งจังหว่ะนี้เหมือนเป็นโอกาสให้ติดตามถามทวงเอากับฝ่ายนโยบาย… ซึ่งผมคิดว่าเส้นทางยาวไกล

กรณีของ MM2H ของมาเลเซียก็ไม่ใช่ของใหม่ ซึ่งทางการไทยล้วนเคยศึกษาเทียบเคียงเพื่อนบ้านมาตลอด… แต่ข้อเสนอเรื่อง Trave Bubble และ ข้อเสนอจากกงสุลใหญ่ 16 ชาติ กรณีขอให้อนุญาตนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ในไทยได้เกิน 30 วัน… ซึ่งคุณภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ท่านได้จัดเวที และนั่งเป็นประธานการประชุมร่วมกับกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ ประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็น ต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตภายหลังสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19 ของจังหวัดภูเก็ต โดยมีกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์จาก 16 ประเทศ ได้แก่ Australia, Luxembourg, Russia, Korea, Netherlands, Switzerland, France, England, Austria, México, Estonia, Finland, Chile, Norway, Germany และ Denmark  เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2020 ที่ผ่านมานี้เอง

ประเด็นขอวีซ่ายาวๆ ให้ลูกค้าคอนโดชาวต่างชาติ… คงยังไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นช่วงนี้แน่ๆ แต่ลูกค้าท่องเที่ยว ผมว่ามีลุ้นไม่ธรรมดา

ผมเชื่อแบบนั้น!!!

อ้างอิง

http://www.mm2h.gov.my
https://www.prachachat.net/local-economy/news-473400

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Ekso Bionics

Exoskeleton Technology และ Eksobionics

ศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่เพื่อเสริมสมรรถนะมนุษย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาการที่เรียกว่า Assistive Technology หรือ AT ซึ่งแต่เดิมมุ่งเป้าพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความบกพร่องทางร่างกายของผู้พิการ ผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม หรือใกล้เคียงกับคนทั่วไป… แต่ Assistive Technology ในยุค Wearable Devices นอกจากจะไม่ได้มีไว้สำหรับผู้พิการ  ผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุแล้ว… ยังมีไว้สำหรับทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดา ให้กลายเป็นคนมีพลังพิเศษได้ด้วย… โดยเฉพาะเทคโนโลยีโครงสร้างเลียนแบบกระดูกแบบที่เรียกว่า เทคโนโลยีโครงกระดูกภายนอก หรือ Exoskeleton Technology

Tim Berners-Lee

We Need Diversity Of Thought In The World To Face The New Challenges ~ Tim Berners-Lee

เว็บไซต์แรกของโลกจึงถูกสร้างขึ้นที่ CERN และ ออนไลน์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ปี 1991 โดยเวบเพจหน้านั้นให้คำอธิบายว่า World Wide Web คืออะไร… จะเป็นเจ้าของเบราว์เซอร์ทำได้อย่างไร และ จะติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร… นอกจากนั้น Web-Server ของ Tim Berners-Lee ยังถือว่าเป็น Web Directories แรกของโลก ซึ่งให้บริการเวบไซต์อื่นๆ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ครั้งใหญ่…

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ – The Government Financial Institutions Association

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้พัฒนาเว็บไซต์ gfa.or.th เพื่อเป็นช่องทางการสืบค้นข้อมูลของประชาชนได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น รูปแบบเว็บไซต์ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย จัดวางเมนู และ หัวข้อพร้อมเนื้อหาที่กระชับ อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน… โดยส่วนตัวชอบเมนู มาตรการความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นหน้าที่รวมมาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐแบบ… รวมทุกแบงค์รัฐไว้ที่เดียว เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้นที่เชื่อถือได้

Binance

IEO และ Binance Launchpad และ Band Protocol

Binance กลายเป็นแหล่งทำมาหากินและหาทางรวยสำหรับคนที่รู้จัก “ใช้เงินทำงานและใช้ข้อมูลทำเงิน” จากทั่วโลกไล่มาตั้งแต่รายย่อยเงินร้อยเงินพันไปจนถึงกองทุนใหญ่ๆ ซึ่งวิธีทำเงินบน Binance ก็มีมากกว่า 10 รูปแบบตั้งแต่โมเดลดอกเบี้ยและรางวัลตอบแทน ไปจนถึงกระดานซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสารพัดคู่เงิน พร้อม EA หรือ Expert Advisers หรือ บอทเทรดให้ใช้ฟรีอีกด้วย