Malaysia My Second Home กับความเคลื่อนไหวของอสังหาริมทรัพย์ไทย

Malasia Architecture

วิกฤต COVID19 กระทบกระเทือนตึกใหญ่และอาคารสูงในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่อย่างมาก ทั้งที่ก่อนนั้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็ฝืดเคืองจากหลายปัจจัยต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2019 ที่ยอดขายกลายเป็นยอดหาย ซึ่งเหล่า Real Estate Developers ในบ้านเราหลายค่าย ต่างก็ดิ้นรนกันสุดความสามารถจนเข้าปี 2020 ที่ผมเห็นและติดตามข่าว หลายค่ายก็เตรียมใจและเตรียมการกันคึกคักตั้งแต่ต้นปี

กระทั่งผ่านเข้าสู่ปลายไตรมาส 2/2020 ตอนนี้… ทุกค่ายเห็นชัดเจนแล้วว่า คอนโดมิเนียมที่รอขายยังรอหาย ไม่มีใครสนใจจะซื้อจนต้องผนึกกำลังกันออกมาเสนอแนวทางให้รัฐบาลช่วยเหลือและผ่อนคลาย เปิดทางให้กำลังซื้อต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ไทยได้ยืดยุ่นกว่านี้

โดยเทียบเคียงกับโครงการ Malaysia My Second Home หรือ MM2H ที่รัฐบาลมาเลเซียผ่อนปรนด้วยเงื่อนไขจูงใจเรื่อง สิทธิ์พำนักระยะยาวและสิทธิ์พำนักถาวรในประเทศ หลายกรณีน่าสนใจกว่าของไทยแบบเทียบกันไม่ได้เลย

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คนฮ่องกงส่วนหนึ่งกำลังหาทางไปอยู่ต่างประเทศ จากบรรยากาศสังคมและการเมืองที่ขัดแย้ง และทุนจีนกับนักลงทุนจีนที่นับวันจะทรงพลังในการคลื่นย้ายทุน ไปต่างประเทศมากขึ้น

เวบไซต์ข่าวประชาติธุรกิจได้เผยแพร่คำสัมภาษณ์ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากมาย ถึงแนวคิดและแนวทางที่อยากให้รัฐบาลไทย มีนโยบายเอื้อต่อทุนต่างชาติในประเด็นลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ หรือแค่ซื้อคอนโดก็ได้วีซ่าอยู่ยาวๆ ในประเทศไทยได้

ซึ่งส่วนใหญ่เทียบเคียงอ้างอิงนโยบาย MM2H ของมาเลเซีย ซึ่งทางมาเลเซียดำเนินมาตรการนี้มาตั้งแต่ปี 2014 โดยมี Economic Planning Unit หรือสำนักงานแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ ที่ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียดูแลโดยตรงเรื่องกฎระเบียบและการทำธุรกรรมเกี่ยวกับถือกรรมสิทธิ์ของต่างชาติ

ซึ่งนโยบายที่น่าสนใจของ MM2H ได้แก่ นโยบายการกระจายอำนาจให้รัฐบาลท้องถิ่นโดยไม่ต้องขออนุมัติจาก Economic Planning Unit… โดยต่างชาติที่เข้าเกณฑ์จะได้รับอนุมัติวีซ่าแบบ Social Visa เป็นเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก… ใช้เป็นเอกสารเข้า-ออกประเทศได้หลายครั้ง หรือ Multiple-Entry Social Visit Pass 

ส่วนสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ MM2H ผู้ถือรับสิทธิ์ยังสามารถนำ คู่สมรส บิดามารดาและบุตรที่ยังไม่แต่งงานเข้าประเทศได้… นอกจากนั้น คู่สมรสชาวต่างชาติและเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่ประสงค์จะใช้ชีวิตวัยเกษียณ สามารถสมัครเข้าโครงการได้ สามารถนำแม่บ้านและรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาใช้ได้ กรณีซื้อรถยนต์ประกอบในประเทศมาเลเซีย จะได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตและภาษีการขายอีกต่างหาก

เกณฑ์การขอสิทธิ์ MM2H ของมาเลเซียประกอบด้วย

1. ผู้ขอวีซ่าต้องแสดงหลักฐานเงินฝากประจำอย่างน้อย 500,000 ริงกิต และรายได้ในต่างประเทศเดือนละ 10,000 ริงกิต
2. กรณีอายุตัว 50 ปีขึ้นไป เงินฝากประจำลดเหลือ 350,000 ริงกิต หรือรายได้ประจำเดือนในจำนวนดังกล่าว
3. สำหรับผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 ริงกิตแล้ว เงินฝากประจำอาจน้อยกว่านี้ได้
4. เงินฝากประจำ สามารถถอนบางส่วนหลังครบกำหนดฝาก 1 ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ค่าเล่าเรียนบุตรในมาเลเซีย หรือค่ารักษาพยาบาล
5. การมีผู้รับรอง หรือ Sponsor อาจต้องมีหรือไม่ต้องมีก็ได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากหรือเงินลงทุนที่เจ้าหน้าที่รับสมัครพิจารณา
6. เอกสารรายงานสุขภาพจากโรงพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับ
7. มีบัตรประกันสุขภาพที่เป็นที่ยอมรับในมาเลเซีย

ประเด็นความเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิ์พำนักในไทยของต่างชาติที่เปิดกว้างขึ้นและนานขึ้น ยังมีหลายมิติที่เคลื่อนไหวกันภายใต้ความเชื่อที่ว่า… เม็ดเงินต่างชาติทางตรงน่าจะมีเข้ามามากขึ้น ซึ่งจังหว่ะนี้เหมือนเป็นโอกาสให้ติดตามถามทวงเอากับฝ่ายนโยบาย… ซึ่งผมคิดว่าเส้นทางยาวไกล

กรณีของ MM2H ของมาเลเซียก็ไม่ใช่ของใหม่ ซึ่งทางการไทยล้วนเคยศึกษาเทียบเคียงเพื่อนบ้านมาตลอด… แต่ข้อเสนอเรื่อง Trave Bubble และ ข้อเสนอจากกงสุลใหญ่ 16 ชาติ กรณีขอให้อนุญาตนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ในไทยได้เกิน 30 วัน… ซึ่งคุณภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ท่านได้จัดเวที และนั่งเป็นประธานการประชุมร่วมกับกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ ประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็น ต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตภายหลังสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19 ของจังหวัดภูเก็ต โดยมีกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์จาก 16 ประเทศ ได้แก่ Australia, Luxembourg, Russia, Korea, Netherlands, Switzerland, France, England, Austria, México, Estonia, Finland, Chile, Norway, Germany และ Denmark  เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2020 ที่ผ่านมานี้เอง

ประเด็นขอวีซ่ายาวๆ ให้ลูกค้าคอนโดชาวต่างชาติ… คงยังไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นช่วงนี้แน่ๆ แต่ลูกค้าท่องเที่ยว ผมว่ามีลุ้นไม่ธรรมดา

ผมเชื่อแบบนั้น!!!

อ้างอิง

http://www.mm2h.gov.my
https://www.prachachat.net/local-economy/news-473400

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

IEC ระเบียงเศรษฐกิจภาคอีสาน

Isan Economic Corridor หรือ IEC เป็นคีย์เวิดที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หรือกลุ่มจังหวัดสบายดี ที่ประกอบด้วยจังหวัด หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภูและอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

CNC Based Farm

Farm.bot

ประเทศไทยถือเป็นประเทศต้นแบบแนวคิดเรื่องผักสวนครัวรั้วกินได้ ที่ FAO อันเป็นหน่วยงานด้านอาหารแห่งองค์การสหประชาชาติ พาคนจากทุกมุมโลกมาดูงาน หรือแม้แต่ใช้ประเทศไทยเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นเรื่องเล่า ต่อยอดสร้างความมั่นคงทางอาหารให้สังคมโลกมากว่าครึ่งศตวรรษ

Robot Solders

Robot Soldiers 2030

นายพลคาร์เตอร์ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Andrew Marr Show ของ BBC ว่า… หุ่นยนต์ทหารเหล่านี้จะมีบทบาทมากขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า และจะทำให้สถานการณ์แตกต่างไปจากตอนนี้มาก ในอนาคต สหราชอาณาจักรอาจมีกองกำลังกว่า 120,000 นาย หรืออย่างน้อยๆ ก็ 30,000 นายที่เป็นหุ่นยนต์

ปัญหาน้ำท่วมกับการออกแบบ Smart City

กรุงเทพมหานครก่อนจะมีฝน… คนกรุงเจอเรื่อง PM 2.5 ที่ส่งผลให้ หน้ากากอนามัยกับเครื่องฟอกอากาศ ขาดตลาดจนเกิดดราม่าขึ้นหลายมุมเมือง พอฝนตก… ดราม่าเรื่องน้ำท่วมก็วนกลับมาหลอกหลอนชาวกรุงอีกครั้ง…