Luang Prabang Hydropower Project… โรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง

โครงกานก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบาง

เข้าหน้าแล้งน้ำแห้งขอดกันแล้วอย่างสมบูรณ์ในช่วงปลายมีนาคม… และปัญหาภัยแล้งทั่วไทยก็จะวนกลับมาทุกครั้งทุกปีมานาน แม้แต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งอยู่ใกล้ปากอ่าวไทยที่สุด ก็ยังเจอปัญหาภัยแล้ง ทั้งๆ ที่มองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยายังปริ่มน้ำไม่ขาด… แต่คนแถบนั้นรู้ดีว่าพอหน้าแล้งก็จะเจอน้ำกร่อยจนถึงเค็ม รบกวนระบบนิเวศน์และวิถีชีวิตน้ำจืดเสมอเมื่อถึงหน้าแล้ง

ส่วนแม่น้ำใหญ่ระดับสายน้ำนานาชาติอีกสายอย่างแม่น้ำโขง… แม้ประเทศไทยจะไม่มีสิทธิ์ครอบครองโดยสมบูรณ์แม้แต่ตอนเดียวเหมือนประเทศอื่นๆ ที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน แต่แม่น้ำโขงก็สำคัญและจำเป็นกับวิถีชีวิตที่พึ่งพาลำห้วยและสายน้ำที่ไหลจากฝั่งไทยลงแม่น้ำโขงอย่างมากไม่ต่างกัน

แต่น้ำโขงในยุคที่มีการสร้างเขื่อนทั้งในจีนและลาว กั้นทางน้ำเป็นตอนๆ พอถึงหน้าแล้งจึงทำให้ลำน้ำท้ายเขื่อนส่วนที่ผ่านประเทศไทยตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำจนถึงปากน้ำมูล… แห้งขอดเหลือเพียงร่องน้ำเท่าคลองชลประทานก็มีในบางช่วง

ช่วงต้นปีที่ผ่านมา… Luang Prabang Hydropower Project โดยรัฐบาลลาว ภายใต้ความร่วมมือลาว-เวียดนาม ซึ่งมี PetroVietnam Power Corporation จากเวียดนามเข้าร่วมทุนเพื่อพัฒนาและก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบนลำน้ำโขง ขนาด 1,460 เมกะวัตต์… ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงพระบางขึ้นไปทางตอนเหนือ ราว 25 กิโลเมตร โดยมีรายงานว่า… โครงการความคืบหน้าไปแล้ว 80% โดยมีแผนเริ่มใช้งานเชิงพาณิชย์ในปี 2027 ด้วยเป้าหมาย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้ไทยและเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ 

แบบจำลองเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง
ภาพแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง โดยมีผู้รับเหมาจากประเทศไทยบางส่วน
เครดิตภาพ @PHETSIAM

สำนักข่าวชินหัวของจีนรายงานว่า… งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเริ่มต้นหลังจากรัฐบาลลาวเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2007 กระทั่งการอนุมัติก่อสร้างเขื่อน โดยแบ่งเป็นการก่อสร้างถนนทางเข้าระยะทาง 11 กิโลเมตร ซึ่งแล้วเสร็จกว่า 98%… สะพานข้ามแม่น้ำโขงยาว 500 เมตร คืบหน้าแล้ว 41%… ส่วนการก่อสร้างท่าเรือชั่วคราว 3 แห่ง สายส่งไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์ กับสถานีไฟฟ้าขนาดเล็กก็คืบหน้าถึง 64%… ขณะเดียวกันก็มีการจ่ายเงินชดเชยค่าเวนคืนที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ให้กับโครงการนี้ไปแล้ว 69%… ความคืบหน้าของงานเตรียมโครงการทั้งหมดถูกรายงานตรงต่อท่านไซสมพอน พมวิหาน ประธานกรรมการแนวลาวส้างซาด หรือ LFND หรือ Lao Front for National Construction 

ก่อนหน้านั้น… คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง หรือ MRC หรือ Mekong River Commission ได้จัดการประชุมให้หน่วยงานลาวร่วมเจรจากับชาติอื่นๆ ในลุ่มน้ำโขง ก่อนจะดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางแห่งนี้… การประชุมดังกล่าวหารือเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของเขื่อน และพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำโขง หรือ Basin Development Strategy ปี 2021-2030 ซึ่งเป็นทิศทางยุทธศาสตร์ 10 ปี สำหรับการวางแผนพัฒนาภายในภูมิภาค

มีการยกข้อเสนอแนะหลายประการ ประกอบด้วยการสร้างข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง 4 ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง อันได้แก่ ลาว เวียดนาม ไทย และกัมพูชา ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลอย่างเปิดเผยและโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น

ตามนั้นเลยครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Digital Auction for Real Estate

การประมูลออนไลน์ถือเป็นดิจิตอลไลฟ์สไตล์ที่เกิดและเติบโตมาพร้อมๆ กับอินเทอร์เน็ต และผมเชื่อว่า การประมูลจะปรับตัวตามทันเทคโนโลยีทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะวิวัฒน์สู่รูปแบบใดๆ ก็ตาม ผมสืบค้นและศึกษาระบบประมูลอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์มาก่อนที่จะตกผลึกโปรเจค JP จนกลายเป็น Properea.com… วันนี้ ผมจะมา introduce ภาพกว้างๆ ของวงการประมูลอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์กันครับ

Project Serum

Project Serum และ SRM Token กับ MSRM Token

Serum หรือ Project Serum เป็น DEX หรือ Decentralized Exchange ที่โดดเด่นในเรื่องอัตราความเร็วในการบันทึกธุรกรรมที่สูงด้วยค่าธรรมเนียม หรือ Gas Fee ที่ต่ำ ซึ่งเป็นการสืบทอดคุณสมบัติจาก Solana มาทั้งหมด… Serum Whitepaper Version July 2020 ระบุความเร็วการบันทึกธุรกรรมไว้สูงสุดที่ 65,000 รายการต่อวินาที ด้วยค่า Gas Fee ต่ำสุดเพียง 0.00001 ดอลลาร์สหรัฐต่อรายการ

Bitcoin Cash

Bitcoin Cash… P2P Cash Ecosystem ที่เติบโตอย่างเงียบๆ

การสร้าง Bitcoin Cash ขึ้นในปี 2017 ที่เอาข้อมูลทุกอย่างของบิทคอยน์มาปรับปรุงและพัฒนาต่อในคราวนั้น จึงทำให้ทุกคนที่ถือบิทคอยน์ในเวลานั้นได้รับ Bitcoin Cash เท่าจำนวน Bitcoin ที่ถือไว้ทุกบัญชีก่อน Hardfork ไปโดยปริยาย… และการ Hard Fork ครั้งนั้นนำโดย Roger Ver ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น Bitcoin Jesus หรือศาสดาบิทคอยน์ ที่ชุมชนบิทคอยน์เชื่อถือและยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งมาตั้งแต่เกิด Bitcoin ช่วงต้นปี 2009 ที่เป็นรองก็แต่ชื่อ Satoshi Nakamoto

ITB ASIA 2019 และแนวโน้มการท่องเที่ยว ปี 2020

เช้าวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคมของทุกปีสำหรับผม เป็นสัญญาณการเริ่มต้นของฤดูท่องเที่ยว อากาศช่วงปลายฝนต้นหนาวทางเหนือและอิสานจะสบายๆ ในยามเช้า… ไม่ชื้นแฉะ ไม่อบอ้าว… บรรยากาศยามเช้าช่วงปลายฝนต้นหนาวจึงเป็นช่วงผ่อนคลายและโรแมนติกเสมอ