Luang Prabang Hydropower Project… โรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง

โครงกานก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบาง

เข้าหน้าแล้งน้ำแห้งขอดกันแล้วอย่างสมบูรณ์ในช่วงปลายมีนาคม… และปัญหาภัยแล้งทั่วไทยก็จะวนกลับมาทุกครั้งทุกปีมานาน แม้แต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งอยู่ใกล้ปากอ่าวไทยที่สุด ก็ยังเจอปัญหาภัยแล้ง ทั้งๆ ที่มองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยายังปริ่มน้ำไม่ขาด… แต่คนแถบนั้นรู้ดีว่าพอหน้าแล้งก็จะเจอน้ำกร่อยจนถึงเค็ม รบกวนระบบนิเวศน์และวิถีชีวิตน้ำจืดเสมอเมื่อถึงหน้าแล้ง

ส่วนแม่น้ำใหญ่ระดับสายน้ำนานาชาติอีกสายอย่างแม่น้ำโขง… แม้ประเทศไทยจะไม่มีสิทธิ์ครอบครองโดยสมบูรณ์แม้แต่ตอนเดียวเหมือนประเทศอื่นๆ ที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน แต่แม่น้ำโขงก็สำคัญและจำเป็นกับวิถีชีวิตที่พึ่งพาลำห้วยและสายน้ำที่ไหลจากฝั่งไทยลงแม่น้ำโขงอย่างมากไม่ต่างกัน

แต่น้ำโขงในยุคที่มีการสร้างเขื่อนทั้งในจีนและลาว กั้นทางน้ำเป็นตอนๆ พอถึงหน้าแล้งจึงทำให้ลำน้ำท้ายเขื่อนส่วนที่ผ่านประเทศไทยตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำจนถึงปากน้ำมูล… แห้งขอดเหลือเพียงร่องน้ำเท่าคลองชลประทานก็มีในบางช่วง

ช่วงต้นปีที่ผ่านมา… Luang Prabang Hydropower Project โดยรัฐบาลลาว ภายใต้ความร่วมมือลาว-เวียดนาม ซึ่งมี PetroVietnam Power Corporation จากเวียดนามเข้าร่วมทุนเพื่อพัฒนาและก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบนลำน้ำโขง ขนาด 1,460 เมกะวัตต์… ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงพระบางขึ้นไปทางตอนเหนือ ราว 25 กิโลเมตร โดยมีรายงานว่า… โครงการความคืบหน้าไปแล้ว 80% โดยมีแผนเริ่มใช้งานเชิงพาณิชย์ในปี 2027 ด้วยเป้าหมาย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้ไทยและเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ 

แบบจำลองเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง
ภาพแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง โดยมีผู้รับเหมาจากประเทศไทยบางส่วน
เครดิตภาพ @PHETSIAM

สำนักข่าวชินหัวของจีนรายงานว่า… งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเริ่มต้นหลังจากรัฐบาลลาวเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2007 กระทั่งการอนุมัติก่อสร้างเขื่อน โดยแบ่งเป็นการก่อสร้างถนนทางเข้าระยะทาง 11 กิโลเมตร ซึ่งแล้วเสร็จกว่า 98%… สะพานข้ามแม่น้ำโขงยาว 500 เมตร คืบหน้าแล้ว 41%… ส่วนการก่อสร้างท่าเรือชั่วคราว 3 แห่ง สายส่งไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์ กับสถานีไฟฟ้าขนาดเล็กก็คืบหน้าถึง 64%… ขณะเดียวกันก็มีการจ่ายเงินชดเชยค่าเวนคืนที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ให้กับโครงการนี้ไปแล้ว 69%… ความคืบหน้าของงานเตรียมโครงการทั้งหมดถูกรายงานตรงต่อท่านไซสมพอน พมวิหาน ประธานกรรมการแนวลาวส้างซาด หรือ LFND หรือ Lao Front for National Construction 

ก่อนหน้านั้น… คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง หรือ MRC หรือ Mekong River Commission ได้จัดการประชุมให้หน่วยงานลาวร่วมเจรจากับชาติอื่นๆ ในลุ่มน้ำโขง ก่อนจะดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางแห่งนี้… การประชุมดังกล่าวหารือเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของเขื่อน และพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำโขง หรือ Basin Development Strategy ปี 2021-2030 ซึ่งเป็นทิศทางยุทธศาสตร์ 10 ปี สำหรับการวางแผนพัฒนาภายในภูมิภาค

มีการยกข้อเสนอแนะหลายประการ ประกอบด้วยการสร้างข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง 4 ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง อันได้แก่ ลาว เวียดนาม ไทย และกัมพูชา ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลอย่างเปิดเผยและโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น

ตามนั้นเลยครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

หญ้าเนเปีย… ความมั่นคงทางพลังงานแห่งความหวัง

อย่างที่เราท่านทราบดีอยู่แล้วว่า ภาคเกษตรของไทยจากมิติสัดส่วนประชากรถือว่ามีมากที่สุดมายาวนาน และยังคงสำคัญต่อโครงสร้างทางสังคมและความเป็นชาติมาตลอด

ถนนวงแหวนลำปางและสะพานข้ามแยกภาคเหนือ… ปลดปล่อยเขลางค์นครสู่ศูนย์กลางภาคเหนือตอนบน

ถ้าใครอยู่ลำปางหรือผ่านลำปางช่วงนี้คงต้องทำใจกับงานสร้างทางในโครงการสร้างถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองขนาด 4 ช่องจราจร ที่แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จับมือกับทางหลวงชนบทช่วยกันเนรมิตถนนยาว 32 กิโลเมตรรอบเมืองลำปาง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ทางทั้งฝั่งเชียงใหม่ ฝั่งเชียงราย ฝั่งแพร่หรือฝั่งตาก สามารถใช้ถนนวงแหวนเลี่ยงการจราจรหนาแน่นในตัวเมืองลำปางได้

Eatable

Eatable… แพล็ตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์สายเลือดธนาคารกสิกรไทย

Eatable หรือ อีทเทเบิล วางตัวเป็นแพลตฟอร์มสั่งอาหารรูปแบบใหม่ ด้วยการพัฒนาที่พลิกวงการร้านอาหารสู่ยุคใหม่อย่างครบวงจร… ตอบโจทย์ทั้งการทานที่ร้านและเดลิเวอรี โดยผู้ประกอบการไม่ต้องโหลดแอป ไม่มีค่าธรรมเนียม และสามารถจัดการระบบหลังบ้านแบบเรียลไทม์ผ่านทางออนไลน์

Winston Churchill

We Shall Fight on the Beaches ― Sir Winston Churchill

การประกาศปิดประเทศ หรือ Shut Down อย่างเป็นทางการในศตวรรษที่ 21 ของประเทศต่างๆ ค่อนโลกรวมทั้งประเทศไทย ถือเป็นเรื่องไม่ปกติในโลกยุคโลกาภิวัฒน์… ซึ่งการ Shut Down เป็นเรื่องเหมาะสมแล้วในยามยากลำบาก ที่พวกเราทั้งหมด ต้องลืมวิธีคิดแบบชีวิตปกติ ซึ่งคงไม่ต่างจากสถานการณ์ในภาวะสงครามนัก… ผมเกิดไม่ทันสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ผมคิดถึงสงครามโลกครั้งที่สอง และคิดถึงชายคนหนึ่งและคิดถึงสุนทรพจน์อันลือลั่นของเขาที่ได้อ่านและฟังมาหลายรอบ… Sir Winston Churchill