Luang Prabang Hydropower Project… โรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง

โครงกานก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบาง

เข้าหน้าแล้งน้ำแห้งขอดกันแล้วอย่างสมบูรณ์ในช่วงปลายมีนาคม… และปัญหาภัยแล้งทั่วไทยก็จะวนกลับมาทุกครั้งทุกปีมานาน แม้แต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งอยู่ใกล้ปากอ่าวไทยที่สุด ก็ยังเจอปัญหาภัยแล้ง ทั้งๆ ที่มองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยายังปริ่มน้ำไม่ขาด… แต่คนแถบนั้นรู้ดีว่าพอหน้าแล้งก็จะเจอน้ำกร่อยจนถึงเค็ม รบกวนระบบนิเวศน์และวิถีชีวิตน้ำจืดเสมอเมื่อถึงหน้าแล้ง

ส่วนแม่น้ำใหญ่ระดับสายน้ำนานาชาติอีกสายอย่างแม่น้ำโขง… แม้ประเทศไทยจะไม่มีสิทธิ์ครอบครองโดยสมบูรณ์แม้แต่ตอนเดียวเหมือนประเทศอื่นๆ ที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน แต่แม่น้ำโขงก็สำคัญและจำเป็นกับวิถีชีวิตที่พึ่งพาลำห้วยและสายน้ำที่ไหลจากฝั่งไทยลงแม่น้ำโขงอย่างมากไม่ต่างกัน

แต่น้ำโขงในยุคที่มีการสร้างเขื่อนทั้งในจีนและลาว กั้นทางน้ำเป็นตอนๆ พอถึงหน้าแล้งจึงทำให้ลำน้ำท้ายเขื่อนส่วนที่ผ่านประเทศไทยตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำจนถึงปากน้ำมูล… แห้งขอดเหลือเพียงร่องน้ำเท่าคลองชลประทานก็มีในบางช่วง

ช่วงต้นปีที่ผ่านมา… Luang Prabang Hydropower Project โดยรัฐบาลลาว ภายใต้ความร่วมมือลาว-เวียดนาม ซึ่งมี PetroVietnam Power Corporation จากเวียดนามเข้าร่วมทุนเพื่อพัฒนาและก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบนลำน้ำโขง ขนาด 1,460 เมกะวัตต์… ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงพระบางขึ้นไปทางตอนเหนือ ราว 25 กิโลเมตร โดยมีรายงานว่า… โครงการความคืบหน้าไปแล้ว 80% โดยมีแผนเริ่มใช้งานเชิงพาณิชย์ในปี 2027 ด้วยเป้าหมาย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้ไทยและเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ 

แบบจำลองเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง
ภาพแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง โดยมีผู้รับเหมาจากประเทศไทยบางส่วน
เครดิตภาพ @PHETSIAM

สำนักข่าวชินหัวของจีนรายงานว่า… งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเริ่มต้นหลังจากรัฐบาลลาวเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2007 กระทั่งการอนุมัติก่อสร้างเขื่อน โดยแบ่งเป็นการก่อสร้างถนนทางเข้าระยะทาง 11 กิโลเมตร ซึ่งแล้วเสร็จกว่า 98%… สะพานข้ามแม่น้ำโขงยาว 500 เมตร คืบหน้าแล้ว 41%… ส่วนการก่อสร้างท่าเรือชั่วคราว 3 แห่ง สายส่งไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์ กับสถานีไฟฟ้าขนาดเล็กก็คืบหน้าถึง 64%… ขณะเดียวกันก็มีการจ่ายเงินชดเชยค่าเวนคืนที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ให้กับโครงการนี้ไปแล้ว 69%… ความคืบหน้าของงานเตรียมโครงการทั้งหมดถูกรายงานตรงต่อท่านไซสมพอน พมวิหาน ประธานกรรมการแนวลาวส้างซาด หรือ LFND หรือ Lao Front for National Construction 

ก่อนหน้านั้น… คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง หรือ MRC หรือ Mekong River Commission ได้จัดการประชุมให้หน่วยงานลาวร่วมเจรจากับชาติอื่นๆ ในลุ่มน้ำโขง ก่อนจะดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางแห่งนี้… การประชุมดังกล่าวหารือเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของเขื่อน และพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำโขง หรือ Basin Development Strategy ปี 2021-2030 ซึ่งเป็นทิศทางยุทธศาสตร์ 10 ปี สำหรับการวางแผนพัฒนาภายในภูมิภาค

มีการยกข้อเสนอแนะหลายประการ ประกอบด้วยการสร้างข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง 4 ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง อันได้แก่ ลาว เวียดนาม ไทย และกัมพูชา ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลอย่างเปิดเผยและโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น

ตามนั้นเลยครับ!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Feeling like home

Home Isn’t a Place, It’s A Feeling. …Cecelia Ahern

เพราะประเด็นจริงๆ ที่อยากพูดถึงคือคำว่า Home isn’t a place, it’s a feeling. ซึ่งประโยคนี้คือ หัวใจของการอยู่อาศัย… ท่านที่เคยเสนอขายบ้านให้ลูกค้า ถ้าสังเกตุดีๆ จะทราบว่า รู้ค้าเลือกบ้านด้วยความรู้สึกก่อน ค่อยมาดูเรื่องซื้อได้จ่ายไหว…

Recirculating Aquaculture Systems

RAS และเทคโนโลยีระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กรณีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบ Indoor RAS สำหรับผมคิดว่า “เป็นแนวทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ไม่ทำลายภูมิทัศน์หรือหน้าดินเหมือนการทำบ่อดิน”… ซึ่งทัศนส่วนตัวคิดว่า การขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ต่างจากขุดดอยทำนาขั้นบันไดทีเดียว!

retort pouches food

Retort Pouch…

Retort Pouch เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุอาหารเพื่อฆ่าเชื้อ ประกอบด้วยแผ่นฟิล์ม 3 ชั้น ผนึกแน่น ชั้นนอกเป็นโพลีเอสเตอร์ทนความร้อน แข็งแรง ใช้พิมพ์ข้อความได้ ชั้นกลางเป็นอะลูมิเนียมฟอยล์ มีคุณสมบัติช่วยรักษาคุณภาพอาหารได้ดี ช่วยป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจนและความชื้น ชั้นในเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกโพลีเอทิลีน สามารถทนความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า 121-132 องศาเซลเซียส การส่งผ่านความร้อนเข้าไปในอาหารในขั้นตอนการให้ความร้อนเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ ความร้อนจะกระจายได้ทั่วถึงและเร็วกว่าการบรรจุกระป๋อง… ทำให้ผลิตภัณฑ์ผลไม้หรืออาหาร มีคุณภาพดีทั้งด้าน สี กลิ่น รส…

Privacy Protection

DPO และ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Data Protection Officer หรือ DPO มีหน้าที่ซึ่งนิยามไว้จากหลายๆ องค์กรว่า… DPO ทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้องค์กรเป็น Privacy Sustainable Organization