เกณฑ์ Long-Term Resident Visa เพิ่มเติม

คุณอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงมติคณะรัฐมนตรี จากที่ประชุมวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ทำเนียบรัฐบาลว่า… คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับปรุงอุตสาหกรรมเป้าหมายของผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ ภายใต้การตรวจลงตรา LTR Visa หรือ Long-Term Resident Visa  ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย… ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เพิ่มอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ 

  1. อุตสาหกรรมขนส่ง และโลจิสติกส์ 
  2. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
  3. ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ และ 
  4. อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยชาวต่างชาติขอรับการรับรองคุณสมบัติฯ ซึ่งต้องทำงาน โดยใช้ทักษะเชี่ยวชาญพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง ใน 9 ด้าน เช่น การวิจัย และ พัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ เทคโนโลยีเป้าหมาย เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี… การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษา หรือ อุดมศึกษา… การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ และ หุ่นยนต์ในการประกอบธุรกิจ… การบริการด้านการระงับข้อพิพาท

ทั้งนี้… คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ไทย ซึ่งมีรัฐมนตรีสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นประธานมีอำนาจในการประกาศกำหนดเพิ่ม ลด หรือ ปรับปรุงอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ตามความเหมาะสม เพื่อลดเวลาในการดำเนินการ และสามารถดึงดูดผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงสู่ประเทศไทยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น… ซึ่งการปรับปรุงอุตสาหกรรมเป้าหมายของ LTR Visa ใหม่ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล และ ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงาน ที่ได้รับ LTR Visa สามารถทำกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และ การลงทุนในไทยได้ในระยะยาวด้วย

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Polkadot cryptocurrency token symbol

PolkaDOT… Web 3.0 Standard Blockchain

การพัฒนา EthCore ในระยะที่จะต้องสร้างมาตรฐาน Web 3.0 ไปพร้อมกันนั้น… Dr.Gavin และ Dr.Steiner ได้ร่วมกันก่อตั้งและผลักดัน Parity Technologies และ Web3 Foundation เพื่อเป็นศูนย์กลางมาตรฐานอินเตอร์เน็ตยุคถัดไป และแล้วพวกเขาก็ค้นพบปัญหาใหญ่ของโครงข่าย Blockchain มากมายที่ถือกำเนิดขึ้นหลังการเกิด Bitcoin ตั้งแต่ ปี 2009 นั่นคือ… Blockchain แต่ละเครือข่ายทำงานอยู่เป็นเอกเทศ ไม่มีการเชื่อมต่อกันไปจนถึงขั้นไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้เลยก็มี…

Vidal Sassoon

The Only Place Where Success Comes Before Work Is In The Dictionary – Vidal Sassoon

Vidal Sassoon ได้ฝึกงานที่ร้านของ Raymond Bessone ในย่าน Mayfair ของลอนดอน… กระทั่งได้เปิดร้านแรกของตัวเองในปี 1954… และไม่กี่ปีต่อมา ชื่อ Vidal Sassoon ก็โด่งดัง ที่แม้แต่ดาราดังจาก Hollywood ก็บินมาลอนดอนเพื่อตัดผมกับ Vidal Sassoon แม้ต้องจ่ายค่าทำผมแสนแพงอีกหลายพันดอลลาร์สหรัฐ

SCB Robinhood

Robinhood แอปพลิเคชั่นน้องใหม่ในสนาม Food Delivery

Robinhood Delivery Platform เป็นเลิศและได้เปรียบสุดๆ คือ เงินจะเข้าบัญชีทั้งร้านค้าและผู้ส่งสินค้าภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากปิดออเดอร์ โดยระบบการรับจ่ายเงินจะเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด ไม่มีเงินสด… ซึ่ง Robinhood Delivery Platform ใช้ข้อได้เปรียบในฐานะทายาทธนาคารยักษ์ใหญ่อย่างไทยพาณิชย์ จัดหนักผ่านเงื่อนไขทางการเงิน จนเห็นเค้าลางสงคราม “แพล็ตฟอร์มมอร์ไซด์ส่งของ” อีกครั้งหนึ่ง…

ASTHROS… หอดูดาวลอยฟ้า

ภารกิจส่งกล้องโทรทรรศน์ขึ้นสู่เวิ้งฟ้าที่ความสูงจากระดับ 130,000 ฟุต หรือ ประมาณ 40 กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเหนือทวีปแอนตาร์กติกา ซึ่งเป็นกล้องโทรทรรศน์ที่มุ่งเป้าการถ่ายภาพเชิงสำรวจด้วยช่วงคลื่นแสง Far-Infrared เพื่อเฝ้าดูปรากฏการณ์ Stellar Feedback ของดาวฤกษ์ที่กำลังก่อตัวแบบที่เรียกว่า Protostar ในแหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ หรือ Star-forming Region ที่กำลังคายพลังงาน แก๊ส และฝุ่นอวกาศเข้าใส่ Interstellar Medium แทนที่จะดึงดูด Interstellar Medium เข้ามา… ซึ่งบ่อยครั้งทำให้ Protostar ไม่สามารถถือกำเนิดเป็นดาวฤกษ์อย่างที่ควรจะเป็น เพราะเกิดการดับสลายลงเสียก่อน