Properea

Update รถไฟฟ้าไลท์เรล สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันนี้เลาะชานกรุงไปดูขนส่งมวลชนที่กลายเป็นกระดูกสันหลังของคนกรุงเทพ-ปริมณฑลกันซักหน่อย!!!

รถไฟฟ้าไลท์เรล สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายบางนา-สุวรรณภูมิ หรือรถไฟฟ้าสายเขียวเข้ม เป็นโครงการเส้นทางระบบขนส่งมวลชนรองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่สอง (M-Map Phase 2)

โดยความร่วมมือระหว่าง กรุงเทพมหานคร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และจังหวัดสมุทรปราการ

แนวความคิดเริ่มต้นมาจากการก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท ระยะที่ 1 ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง ที่กรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายเส้นทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามแนวถนนเทพรัตน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการยื่นขอผลวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เพื่อเริ่มดำเนินโครงการ

โครงการนี้ถูกนำพิจารณาขึ้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลายครั้ง และได้ถูกนำเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร “เพื่อบรรจุลงแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง” ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง

ระยะแรกโครงการนี้ก็วิจารณ์ถึงความเหมาะสมหลายประการโดยเฉพาะกรณีการผลักดันแลนด์แบงค์ของโครงการธนาซิตี้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุง หรืแม้แต่การต้องปรับปรุงอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฝั่งใต้และประเด็นสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

แต่กรุงเทพมหานครก็ยังคงผลักดันแนวคิดของโครงการต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชานในบริเวณดังกล่าว… กระทั่งต่อมา เส้นทางสายนี้ได้เป็นหนึ่งในสี่เส้นทางนำร่องที่ได้รับการบรรจุลงในร่างแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางของกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง ระยะที่ 2 ซึ่งจะมีเส้นทางรถไฟฟ้าเพิ่มเติมถึง 10 เส้นทางที่ขยายเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

ในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างทางแยกหลังจากออกจากสถานีอุดมสุขไว้ทั้งขาเข้าเมือง (North-Bound) และขาออกเมือง (East-Bound) ที่บริเวณถนนสุขุมวิทช่วงทางแยกต่างระดับบางนา-สุขุมวิท และได้ก่อสร้างตอม่อรูปตัว U คว่ำตั้งแต่ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างศูนย์การค้าแบงค็อก มอลล์ ไปจนถึงสี่แยกบางนา เพื่อเตรียมไว้สำหรับการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้โดยเฉพาะ แต่หลังจากการปรับแบบครั้งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้มีแนวคิดในการย้ายสถานีปลายทางไปอยู่บริเวณถนนสรรพาวุธด้านหน้าศาลจังหวัดพระโขนง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการติดต่อศาลหรือสำนักงานเขตบางนาให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

ตรงนี้สรุปว่า… สร้างแน่นอนแต่รายละเอียดยังไม่นิ่ง! แต่ผมมีข้อมูลสถานีทั้ง 14 สถานีมาเรียนให้ทราบครับ เพราะในแง่การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ใกล้สถานีไหนก็อุ่นใจทั้งนั้นแหละ!!!

 • สถานีบางนา (จุดตัดสายสุขุมวิท: สถานีบางนา, สถานีอุดมสุข)สถานีประภามนตรี
 • สถานีบางนา-ตราด 17
 • สถานีบางนา-ตราด 25
 • สถานีวัดศรีเอี่ยม (จุดตัดรถไฟฟ้าสายสีเหลือง: สถานีศรีเอี่ยม (เตรียมการก่อสร้าง))
 • สถานีเปรมฤทัย
 • สถานีบางนา-ตราด กม. 6
 • สถานีบางแก้ว
 • สถานีกาญจนาภิเษก
 • สถานีวัดสลุด
 • สถานีกิ่งแก้ว
 • สถานีธนาซิตี้
 • สถานีมหาวิทยาลัยเกริก
 • สถานีสุวรรณภูมิ อาคารใต้

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts