ວິກິດການເສດຖະກິດ ແລະ ມູນຄ່າເງິນກີບຂອງ ສປປ ລາວ… วิกฤตเศรษฐกิจและค่าเงินกีบของ สปป. ลาว

วันนี้ลอกการบ้าน SCB EIC ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลค่าเงินกีบของเพื่อนบ้าน สปป. ลาว ที่อ่อนไหวอย่างน่าติดตาม และ นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกมองว่า… ภาวะเศรษฐกิจของลาวในช่วงเวลานี้เลวร้ายเป็นรองศรีลังลังกาไม่มาก เพียงแต่ลาวยังพอจะระดมทุนจากหนี้ก้อนใหม่ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ได้ดีกว่าศรีลังกาเท่านั้นเอง

ข้อมูลโดยคุณปัณณ์ พัฒนศิริ จาก SCB EIC ชี้ว่า… สปป.ลาว กำลังเผชิญวิกฤตเงินกีบอ่อนค่ารุนแรงพร้อมกับอัตราเงินเฟ้อที่เร่งสูงขึ้น… โดยข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2022 ค่าเงินกีบอ่อนค่าทะลุระดับ 15,000 กีบต่อดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นการอ่อนค่าลงถึง 57% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และ 44% เมื่อเทียบกับเงินบาท นับจากเดือนกันยายน ปี 2021 เป็นต้นมา และยังอ่อนค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค การอ่อนค่าของเงินกีบตามภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวขึ้น ประกอบกับการเร่งตัวของราคาน้ำมันและสินค้าต่างๆ จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน และ ปัญหาอุปทานคอขวดโลกที่ลาวจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าในสัดส่วนสูง ได้ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของลาวเร่งตัวขึ้น เกิดปัญหาการขาดแคลนเงินดอลลาร์สหรัฐ และ ปัญหาการขาดแคลนสินค้าโดยเฉพาะน้ำมันเป็นวงกว้าง

ต้นตอของวิกฤตเศรษฐกิจของ สปป. ลาว และ ค่าเงินกีบตึงตัวสูงในปัจจุบันมาจากปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความเปราะบาง ซึ่งการดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวในประเทศเศรษฐกิจหลักๆ ทั่วโลกได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อลาว ที่มีภาระหนี้สาธารณะสูงจากการร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางการขาดดุลการคลังต่อเนื่อง… ในขณะที่ช่องทางการระดมทุนของลาวเริ่มมีจำกัด และ มีต้นทุนสูงขึ้นหลังการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงสู่ระดับเก็งกำไร หรือ Speculative Grade… และ  สปป.ลาว ยังมีระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่ต่ำท่ามกลางการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เงินกีบอ่อนค่า จนกลายเป็นความเสี่ยงต่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ และ การนำเข้าสินค้าจำเป็น

ปัจจุบัน… ถึงแม้ระดับหนี้สาธารณะของลาวจะเร่งตัวสูงขึ้นมากแต่ยังต่ำกว่าศรีลังกา และ ระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเมื่อเทียบมูลค่าการนำเข้าแล้ว… หนี้ต่างประเทศระยะสั้นยังสูงกว่าเงินทุนสำรองอยู่มาก แต่  สปป.ลาว ก็ยังมีช่องทางการระดมทุนที่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งจากการกู้ยืมเงินในตลาดพันธบัตรต่างประเทศ เช่น ตลาดพันธบัตรประเทศไทย ซึ่งล่าสุดได้เปิดขายพันธบัตรวงเงินไม่เงิน 5,000 ล้านบาทในเดือนมีนาคม 2022 รวมทั้งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจผ่านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ไม่ทำกำไร และ การส่งเสริมการลงทุน กับ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติและผลักดันการส่งออก 

กราฟเส้นค่าเงิน LAO KIP / USD : วันที่ 04/09/2022

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก SCB EIC มองว่า… นโยบายการคลังและการเงินใน สปป.ลาว ช่วงที่ผ่านมาได้เน้นการประคองเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและอาจทำให้เสถียรภาพในประเทศอ่อนแอลงอีกในระยะต่อไป… สปป.ลาว จึงควรเร่งเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ โดยเฉพาะกับจีน ซึ่งมีแนวโน้มเข้ามาช่วยเหลือเนื่องจากลาวเป็นประเทศสำคัญสำหรับโครงการ Belt and Road Initiative ในภูมิภาคอาเซียน

ส่วนผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่อ่อนแอของลาวต่อต่อประเทศไทยนั้น นักวิเคราะห์จาก SCB EIC คาดว่าจะมีจำกัด แต่ก็เป็นความเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง โดยเฉพาะโอกาสที่จะเกิดผลกระทบใน 4 ช่องทาง ได้แก่ ภาคการส่งออก การท่องเที่ยว การลงทุนโดยตรงจากไทย และ ภาคการเงิน 

สำหรับภาคการส่งออกของไทย… ผลกระทบหลักจะมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจลาว และ อุปสงค์ที่ลดลง แต่ในภาพรวมคาดว่าจะยังขยายตัวได้ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่สูงขึ้นซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลัก… ส่วนนักท่องเที่ยวจาก สปป.ลาว มีความเสี่ยงหลักมาจากกำลังซื้อที่ลดลงตามเงินกีบที่อ่อนค่า แต่จำนวนนักท่องเที่ยวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นหลังเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ… ในขณะที่การลงทุนโดยตรงจากไทยสู่ สปป.ลาว ในโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำนั้น ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงการชำระค่าไฟจาก สปป.ลาว ที่อาจถูกเลื่อนออกไปซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นในอนาคต ตลอดจนความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการเงินในประเทศ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่ก็อาจมีความเปราะบางมากขึ้นในช่วงต่อไป… อย่างไรก็ดี โดยภาพรวมยังคาดว่าจะได้รับผลกระทบถึงประเทศไทยไม่มาก เนื่องจากมีผู้ซื้อไฟฟ้าหลักจากเขื่อนในลาวคือไทย และ มีการเซ็นสัญญา PPA เรียบร้อยแล้ว

ท่านที่ต้องการข้อมูลฉบับเต็มพร้อมตัวเลขสำคัญ และ สถิติจาก รายงานฉบับเต็มขนาด 19 หน้า โดย SCB EIC… คลิกที่นี่ครับ!  

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

bitcoin vs gold

Tokenomics… เศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยราคาและมูลค่าของโทเคน

คริปโต หรือ Cryptocurrency หรือ Digital Money ที่เกิดช่วงสิบปีแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยมี Bitcoin เป็นปรากฏการณ์ของคริปโตที่สร้างการเปลี่ยนแปลง และ กระทบถึงกลไกทางเศรษฐกิจเดิมที่เคยมีแต่ “เงิน และ สถาบันการเงิน” เป็นตัวกลางและศูนย์กลางการให้บริการแลกเปลี่ยนมูลค่ามานาน… ซึ่งความใหม่มาก และ การขาดความเข้าใจอันดีต่อ Cryptocurrencies มากมายที่เกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้… ทำให้เกิดคำถามเรื่อง “มูลค่า และ ราคา” ของ Cryptocurrencies ทั้งหมดที่เคลื่อนไหวหวือหวาเป็นข่าวคราวอยู่ทั้งหมดตลอดมา

Gas Exploration and Production

ประมูลสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ ครั้งที่ 23… แปลงสำรวจบนบก พื้นที่ 78.9 ตารางกิโลเมตร

กระทรวงพลังงานได้ออกประกาศเชิญชวนให้ยื่นขอสิทธิสำรวจ และ ผลิตปิโตรเลียมในประเทศ ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พร้อมแนบเอกสารเชิญชวน ยาว 37 หน้า เสนอพื้นที่แปลง NC เดิมในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเดิมบริษัท ซิโน-ยูเอส ปิโตรเลียม อิงค์ ได้สัมปทานและผลิตน้ำมันดิบได้กว่า 400 บาร์เรลต่อวันก่อนจะหมดอายุสัมปทานลง…

Debt Era

ประมาณการหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ 2564

จำนวนหนี้สาธารณะทั้งหมด 8.1 ล้านล้านบาท… จริงๆ แล้วหนี้สาธารณะของไทยที่รัฐบาลจะต้องแบกรับมีเพียง 6.3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 77% โดยเป็นการกู้ตรง และ จากการกู้ที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดเงินกู้พิเศษ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ… ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินที่รัฐวิสาหกิจกู้มา ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะเป็นผู้ชำระหนี้ด้วยตัวเองไม่กระทบหนี้สาธารณะภาพรวม

Farm to Table

Farm To Table… กลยุทธ์ห่วงโซ่อาหารปลอดภัย

คำว่า Farm to Table มีความหมายแฝงหลายอย่างอยู่ในกลยุทธ์ธุรกิจอาหาร ซึ่งลูกค้าสัมผัสได้สิ่งหนึ่งชัดเจนคือ รู้สึกได้ถึงความสดของผัก ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการปรุงอาหารสายสุขภาพ และนั่นทำให้คำว่า Farm to Table สื่อถึงการใส่ใจลูกค้าที่แวะมาใช้เวลากับการรับประทานอาหาร ซึ่งร้านมี “อาหารที่ดีต่อสุขภาพ” ส่งมอบให้