ภาษีที่ดินใหม่ 2566

ความเคลื่อนไหวของกรมธนารักษ์ในการใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ซึ่งมีข้อมูลว่า… ที่ดินย่านใจกลางกรุงเทพมหานครอย่างสีลม เพลินจิต วิทยุ ราชดำริ พระราม 1 จะมีราคาประเมินขึ้นไปสูงสุดถึงตารางวาละหนึ่งล้านบาท… ถึงแม้จะยังห่างจากราคาตลาดจริงถึง 3 เท่าก็ตาม

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังเริ่มใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ไปจนถึงปี พ.ศ. 2569 แต่ในทางกลับกันพบว่า… ราคาดังกล่าวยังไล่ไม่ทันราคาซื้อขายตลาดของภาคเอกชน แม้พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ได้ให้อำนาจไว้หากเห็นว่าพื้นที่ใด ราคาประเมินต่ำกว่าราคาในท้องตลาด 15% ให้สามารถเปลี่ยนแปลงราคาและประกาศใช้ในพื้นที่นั้นใหม่ได้ทันที แต่ในทางปฏิบัติบริบทของราคาประเมินที่ดินจะเป็นราคากลางที่จะใช้อ้างอิงเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง… รวมไปถึงค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่อยู่อาศัย ฯลฯ ขณะเดียวกันหากไม่ปรับขึ้นเสียเลยประชาชนอาจจะกระทบต่อการพิจารณาค่าชดเชย จากการเวนคืนโครงการรัฐ

อย่างไรก็ตาม บัญชีราคาประเมินที่ดินใหม่เดิมจะต้องบังคับใช้มาตั้งปี พ.ศ. 2563 – 2566 แต่ขณะนั้นเกิดสถานการณ์โควิด-19 จนเกิดเศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรง จึงเลื่อนการประกาศใช้ออกไปและให้คงใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เดิมรอบปี 2559–2562 ไปพรางก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อไม่ให้ซ้ำเติมภาระค่าครองชีพประชาชน และ เริ่มใช้จริงปี 2566–2569 แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า… ราคาดังกล่าวอาจล้าสมัยเพราะกรมธนารักษ์จัดเก็บข้อมูลและประเมินไว้ล่วงหน้า เป็นเวลาเกือบ 10 ปี ท่ามกลางความเจริญของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่ การซื้อขายที่ดินใจกลางเมือง และ นำไปสู่การพัฒนาโครงการของภาคเอกชนกันอย่างคึกคัก

ล่าสุด… ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565… คุณพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ ส.ก. เขตยานนาวา และ คุณสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก. เขตจอมทอง… ได้เสนอญัตติการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง… ซึ่งมีรายละเอียดเดียวกัน สภากรุงเทพมหานคร หรือ สภา กทม. จึงเห็นชอบให้รวมญัตติ และ เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแนวทางการเสียภาษีของผู้ถือครองที่ดิน เพื่อให้ กรุงเทพมหานครจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม สอดคล้องกับกฎหมายผังเมืองรวม และ ให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาฯ 21 คน

โดยคุณพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เปิดเผยว่า… นอกจากการจัดเก็บภาษีต่ำกว่าที่ควรจะเป็นแล้ว ยังพบความไม่เป็นธรรม พร้อมตั้งข้อสังเกตอาจมีนายทุนอสังหาริมทรัพย์ใช้ช่องว่างกฎหมาย แบ่งซอยที่ดินเพื่อให้ที่ดินมีหน้ากว้างที่แคบ ทำให้ราคาประเมินต่ำลง และผ่องถ่ายให้กับบริษัทลูกถือครอง รวมทั้งนำเอาพืชล้มลุก เช่น กล้วยหอม มะนาว มาปลูกเพื่ออ้างเป็นที่ดินเกษตรกรรม

ขณะที่คุณสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ก็ระบุว่า… ช่วงโควิด-19 ระบาด ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ การนำพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในผังเมืองของเกษตรกรรมมาปลูกพืชเพื่อเลี่ยงภาษี การจัดส่งจดหมายแจ้งเตือนล่าช้า ไม่ถูกต้อง ทำให้เจ้าของ ที่ดินไม่ทราบและต้องเสียค่าปรับจำนวนมาก เป็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนต่อเนื่อง และบางส่วนได้รับมรดกแต่ไม่มีเงินจ่ายภาษี ทำให้ถูกบังคับขายที่ดินราคาถูกซึ่งผู้บริหาร กทม. ควรมีแนวทางในการผ่อนปรนลดความเดือดร้อน

ทั้งนี้…ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่า… ภาษีที่ดินเป็นรายได้หลักของกรุงเทพมหานคร มีประมาณการจัดเก็บไว้ที่ 7,500 ล้านบาท เก็บได้จริงราว 14,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม พบว่ามีหลายประเด็นที่ต้องเสนอรัฐบาล เพราะ กทม. จัดเก็บตามที่รัฐบาลสั่ง สามารถปรับได้แต่ไม่เกินกรอบที่รัฐบาลกำหนด และ พบหลายพื้นที่มีเกษตรกรตัวจริง ปัญหาคือแยกเกษตรกรตัวจริงและตัวปลอมอย่างไร รวมทั้งภาษีอาคารทำให้ผู้เช่าอยู่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย มีหลายประเด็นที่ไม่เป็นธรรม หลายจุดต้องทำเป็นข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล พร้อมขอบคุณสภา กทม. ที่เห็นความสำคัญเรื่องนี้…

สรุปว่าจะยังเป็นมหากาพย์สวนกล้วยสวนมะนาวกลางกรุงต่อไป…

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Trading – Fundamentals of Technical Analysis จาก New York Institute of Finance

Trading – Fundamentals of Technical Analysis เปิดให้ Enroll หรือ ลงทะเบียนเรียนได้ทุกวันบน EdX.org โดยได้ผู้บรรยายมากประสบการณ์ในฐานะนักลงทุนแบบ Fulltime Trader อย่าง Michael Carr ซึ่งโด่งดังมาตั้งแต่วัยหนุ่มในฐานะ Financial Consultant ที่ Merrill Lynch…

พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

27 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล… ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. หรือสภาแต่งตั้ง ก่อนที่สภาชุดนี้จะหมดอายุลง… กฎหมายฉบับที่ผ่านในยุคของรัฐบาลทหารเขียนข้อยกเว้นไว้กว้างขวาง โดยเฉพาะยกเว้นไม่คุ้มครองข้อมูลในกิจการของหน่วยงานความมั่นคง และแทบจะยกเว้นให้กิจการของรัฐไม่ต้องทำตามกฎหมายนี้ 

Albert Einstein

In The Midst Of Every Crisis Lies Great Opportunity ― Albert Einstein

จุดเปลี่ยนอย่างแท้จริงเกิดขึ้นด้วยการรวมตัวกับเพื่อนๆ โดยเฉพาะ Conrad Habicht และ Maurice Solovine ตั้งกลุ่ม The Olympia Academy ขึ้นเพื่อพบปะพูดคุยถกปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และปรัชญา โดยกำหนดให้แต่ละคนไปอ่านหนังสือผลงานของบุคคลที่โดดเด่นและน่าสนใจ แล้วมาอภิปรายกันว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไร… ซึ่งเข้าทางคนที่มีพื้นฐานคิดต่างมาตั้งแต่เด็กอย่าง Albert Einstein จนสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญทางวิทยาศาสตร์ของมนุษยชาติ ที่วิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ไม่มีอะไรใหม่ตั้งแต่ผลงานของ Sir Isaac Newton และผลงานสนามแม่เหล็กของ James Clerk Maxwell จนมีการกล่าวว่า… ไม่มีอะไรใหม่ให้ค้นพบอีกแล้วในเรื่องฟิสิกส์ ทั้งหมดที่เหลืออยู่เป็นการวัดค่าให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลานั้น

ตัวเลขการใช้จ่ายกับ RPA Software ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022

ข้อมูลจาก Gartner พบตัวเลขโดยประเมินการเติบโตของซอฟต์แวร์ RPA หรือ Robotic Process Automation ทั่วโลกถึงสิ้นปี 2022 จะแตะ 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 19.5% จากปี 2021… โดยมีเทคโนโลยี Hyperautomation จากผู้พัฒนา Software RPA ช่วยสร้างการเติบโต และ ดึงดูดองค์กรสมัยใหม่ให้ยกระดับการทำงานสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเร่งด่วน