ภาษีที่ดิน 100% เริ่มต้นแล้ว

ความเคลื่อนไหวในกรณีภาษีที่ดิน ซึ่งก่อนหน้านี้มีมาตรการลดหย่อนการจัดเก็บ 90% โดยรัฐได้จัดเก็บเพียง 10% เพื่อช่วยลดภาระผู้เสียภาษี… โดยคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการประทรวงการคลังได้แถลงยืนยันเมื่อช่วงก่อนสงกรานต์ที่ผ่ามาว่า… รัฐบาลจะเดินหน้าจัดเก็บภาษีที่ดิน โดยเริ่มจัดเก็บตั้งเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป โดยจะเริ่มเก็บตามอัตราภาษีที่ระบุไว้ 100% แต่ประชาชนสามารถใช้สิทธิลดหย่อนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง… ทั้งนี้ ช่วง 2 ปีที่มีการลดหย่อนภาษีที่ดินนั้น รัฐสูญรายได้ไปราว 35,000 ล้านบาท

การประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศบังคับใช้วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ เริ่มจัดเก็บอย่างเป็นทางการวันที่ 1 มกราคม 2563… แต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีลง 90% โดยจัดเก็บเพียง 10% ตั้งแต่ปีแรก 2563 ต่อเนื่องมาถึงปี 2564… ส่งผลต่อกระทบต่อรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา ที่รายได้ลดลงปีละกว่า 3 หมื่นล้านบาท ขณะที่รัฐบาลมีงบประมาณชดเชยให้ท้องถิ่นอย่างจำกัด

ปี พ.ศ. 2565 จึงประกาศเดินหน้าจัดเก็บภาษีที่ดิน 100% เป็นปีแรก แต่การจัดเก็บยังคงเก็บอัตราเดิมตามฐานของปี พ.ศ. 2563-2564 ไปถึงปี 2566 ได้แก่ 

  1. ที่ดินเกษตรกรรมจัดเก็บ 0.01-0.1% 
  2. ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยจัดเก็บ 0.02-0.1% 
  3. ที่ดินอื่นๆ เช่น การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม จัดเก็บ 0.3-0.7% 
  4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จัดเก็บ 0.3-0.7% 

ด้านผู้ประกอบการกลุ่มพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่มีภาษีต้องจ่ายหลายยอด เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอน ภาษีเงินได้ และ ภาษีที่ดิน… โดยคุณอาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวฐานเศรษฐกิจไว้ว่า… ผู้ประกอบการต้องชำระภาษีระหว่างพัฒนาโครงการอยู่ก่อนแล้วหลายรายการ  เมื่อมีภาษีที่ดินเข้ามาจึงมองว่าเป็นลักษณะ “การเสียภาษีที่ซ้ำซ้อน” บนที่ดินแปลงเดียว… ซึ่งถ้านับตั้งแต่ซื้อที่ดินรอพัฒนา จ้างออกแบบ ซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง ก็ล้วนต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT 7% ไปแล้ว… เมื่อก่อสร้างเสร็จและอยู่ในขั้นตอนการขาย ผู้ประกอบการต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรา 3.3%… ในกรณีที่ขายที่อยู่อาศัยได้ในแต่ละหน่วยและมาถึงการโอนกรรมสิทธิ์ต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอน 2% และ เมื่อสินค้าขายไม่หมดก็ต้องมาเสียภาษีที่ดินซ้ำอีก

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

นับถอยหลังสู่… ภาษีที่ดินใหม่ ที่อะไร ๆ คงไม่เหมือนเดิม!

หลังจากที่… สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านร่างภาษีที่ดินเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยที่ดินที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ที่ดินประเภทรกร้าง…

Ariva Digital และ ARV Token

ARV Token ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Ariva Digital ที่มุ่งเป้าการใช้ชำระค่าสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์ม Ariva World เพื่อให้เครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งสายการบิน โรงแรม และ บริการการเดินทางในแต่ละท้องถิ่น เสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่ำลงให้ได้มากที่สุด… รวมทั้งการโอนค่าใช้จ่ายข้ามประเทศของนักเดินทาง โดยมีบริการ Ariva Finance เปิดให้พันธมิตรธุรกิจ และ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการ Swap คริปโตไปแลกเป็น Fiat Money ของท้องถิ่นที่ไปพำนักท่องเที่ยวได้ หรือ จะใช้บริการ DeFi อื่นๆ เพื่อให้ ARV Token งอกเงยบน Ariva Finance รวมทั้งใช้บริการ Ariva Wonderland ซึ่งเป็นโครงการ Metaverse ของเครือ Ariva ที่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียด…

Plato

At The Touch of Love, Everyone Becomes a Poet – Plato

เพลโตเป็นเจ้าของแนวคิดเรื่องโลกสมบูรณ์แบบ โดยเชื่อว่า โลกของสวรรค์คือโลกสมบูรณ์แบบ… ส่วนโลกมนุษย์เป็นโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบ และ เพลโตโด่งดังและได้รับการยอมรับจากการเขียนหนังสือ The Republic ที่ว่าด้วยอุดมการณ์การปกครองเมือง และกล่าวถึงคุณธรรมที่แท้จริง… แนวคิดของเพลโตมีอิทธิพลอย่างมากในวงการปรัชญาตะวันตก ด้วยความพยายามจะตอบคำถามเพลโตบ้าง และหาข้อมูลถกแย้งบ้าง รวมทั้งการหาเหตุผลเพื่อลบล้างแนวคิดของเขาเพลโต

Business Intelligence สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

แนวโน้มการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ที่กำลังพูดถึงกันทั่วโลกนั้น หลายท่านอาจจะยังมองไม่ออกว่า ที่เขาว่ากันว่า Big Data จะทรงพลังและพลิกโลกด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายในปัจจุบันยันอนาคต… สำหรับผม Big Data เป็นเพียงทรัพยากรข้อมูลที่รวมข้อมูลทุกชนิดเอาไว้ด้วยกัน ซึ่งการจะสกัดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกมาใช้ จำเป็นจะต้องมีซอฟท์แวร์เฉพาะ สกัดเอาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงออกมาก่อน