Labelling Elliott Wave Patterns… การติดป้ายเพื่อนับคลื่น

Elliott Wave

การวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์ด้วย Elliott Wave ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจ “จังหวะขึ้นลง” ของราคา โดยอ้างอิงคาบเวลา หรือ  Timeframe ที่ซ้อนทับกันอยู่ของ Timeframe หรือ TF สั้นกับ TF ยาว… เช่น TF 5M หรือ TF ราย 5 นาที ก็จะมี TF 1M หรือ TF ราย 1 นาที ถูกครอบทับไว้ 5 คาบ… ซึ่งการเคลื่อนไหวของกราฟราคาใน TF เล็ก จะเป็นส่วนหนึ่งในความเคลื่อนไหวของกราฟราคาใน TF ที่ใหญ่กว่า  และ กราฟราคาในแต่ละ TF เองก็จะมี “จังหวะขึ้นลง หรือ รอบราคา” ของตัวเองเช่นเดียวกัน… แต่ที่ต้องเข้าใจก่อนก็คือ Elliott Wave Timeframe ไม่ได้ล็อคเวลาเปะๆ เหมือน Candlestick Timeframe ซึ่งใช้วิเคราะห์ผ่านมุมมอง และ บริบทที่ต่างกัน

ท่านกำลังอ่านบทความชุด Elliott Wave Principle… ตามทฤษฎีของ Ralph Nelson Elliott  ซึ่งเขียนขึ้นเป็นหลายตอน เพื่อเจาะลึกเอารายละเอียดในระดับที่ชัดเจนพอจนกลายเป็นแนวทางตั้งต้น ในการเรียนรู้ฝึกฝนด้วยตัวเองสำหรับทุกท่านที่สนใจแนวทางนี้… ตอนนี้เป็นตอนที่ 2 ต่อจาก Elliott Wave Principle… ปฐมบท ครับ

หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์กราฟราคาหลักทรัพย์ด้วย Elliott Wave… จำเป็นต้องพิจารณาอ้างอิงคาบเวลาแบบ Elliott Wave ให้เห็นการซ้อนทับของคลื่นราคาก่อนอื่น… โดยรูปแบบ หรือ Pattern ของกราฟราคาใน TF ที่กว้างกว่า ก็จะเห็นวงจรราคาบนกราฟเป็น “โครงสร้างคลื่นขนาดใหญ่ หรือ Larger Wave Structures” โดยมี “โครงสร้างคลื่นขนาดเล็ก หรือ Smaller Wave Structures” ซ้อนอยู่… และไม่ว่าจะเป็นคลื่นขนาดไหน ก็จำเป็นต้องถูกนับวงจรเพื่อใช้ตรวจสอบระหว่างกัน จนเห็นภาพที่สอดคล้องกันของการเคลื่อนไหวจนครบจำนวนคลื่นตามแนวโน้ม หรือ Motive Wave ให้ครบ 5 คลื่น แล้วตามด้วยคลื่นพักตัว หรือ คลื่นทวนแนวโน้ม หรือ Corrective Wave อีก 3 คลื่น… เสมอ

โครงสร้างกราฟราคาแบบแยกคลื่นขนาดใหญ่ กับ คลื่นขนาดเล็กออกจากกัน

ประเด็นก็คือ… เมื่อจำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างของคลื่นราคาที่ซับซ้อนอยู่ในกราฟ เพื่อวิเคราะห์แบบ Elliott Wave ซึ่งมีคลื่นขนาดใหญ่ครอบคลื่นขนาดเล็กไล่กันไปเป็นชั้นๆ โดยไม่ให้งงต้องทำยังไง… Ralph Nelson Elliott ใช้เทคนิคการ Labeling Wave Degrees หรือ การติดป้ายให้ยอดคลื่นแต่ละชั้น… เพื่อป้องกันความสับสน โดยกำหนดเป็นรูปแบบตามทฤษฎีเอาไว้ 9 รูปแบบ ได้แก่… 

 1. Grand supercycle… ใช้เลขโรมันและตัวอักษรพิมพ์เล็กในวงเล็บสองชั้นหรือในวงกลมสองชั้น ได้แก่ ((I)), ((II)), ((III)), ((IV)), ((V)), ((a)), ((b)), ((c))
 2. Supercycle… ใช้เลขโรมันและตัวอักษรพิมพ์เล็กในวงเล็บหรือในวงกลม ได้แก่ (I), (II), (III), (IV), (V), (a), (b), (c)
 3. Cycle… ใช้เลขโรมันและตัวอักษรพิมพ์เล็ก ได้แก่ I, II, III, IV, V, a, b, c
 4. Primary… ใช้เลขอาราบิกและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในวงเล็บสองชั้นหรือในวงกลมสองชั้น ได้แก่ ((1)), ((2)), ((3)), ((4)), ((5)), ((A)), ((B)), ((C))
 5. Intermediate… ใช้เลขอาราบิกและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในวงเล็บหรือในวงกลม ได้แก่ (1), (2), (3), (4), (5), (A), (B), (C)
 6. Minor… ใช้เลขอาราบิกและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C
 7. Minute… ใช้เลขโรมันเล็กและตัวอักษรพิมพ์เล็กในวงเล็บสองชั้นหรือในวงกลมสองชั้น ได้แก่ ((i)), ((ii)), ((iii)), ((iv)), ((v)), ((a)), ((b)), ((c))
 8. Minuette… ใช้เลขโรมันเล็กและตัวอักษรพิมพ์เล็กในวงเล็บหรือในวงกลม ได้แก่ (i), (ii), (iii), (iv), (v), (a), (b), (c)
 9. Subminuette… ใช้เลขโรมันเล็กและตัวอักษรพิมพ์เล็ก ได้แก่ i, ii, iii, iv, v, a, b, c
การทำ Waves Labelling แบบผสม Minor กับ Minute

ส่วนที่ยากที่สุดของการใช้ Elliott Wave มีอยู่เพียงเรื่องเดียวคือ… จะติดป้ายนับคลื่นที่ยอดกราฟ และ จุดกลับตัวยอดไหนอย่างไรไม่ให้ผิด… เพราะถ้าติดป้ายผิดหนึ่งยอด โอกาสที่จะทำให้การวิเคราะห์ส่วนที่เหลือผิดพลาดหมดก็มีมาก เหมือนกลัดกระดุมเม็ดแรกผิด… ย่อมเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นกับแผนการลงทุน และ กลยุทธ์การเข้าออกออเดอร์ได้… Ralph Nelson Elliott จึงศึกษา “ธรรมชาติของคลื่นราคา” ซึ่งพบรูปแบบการเกิดซ้ำๆ จนสามารถตั้งเป็นกฏการระบุ “ยอดกราฟ และ จุดกลับตัว” ที่สามารถใช้เป็นกฏการตัดสินว่า ปลายจุดกลับตัวแบบไหนให้นับ หรือ ติดป้ายได้… และ จุดกลับตัวแบบไหนที่ต้องรอและข้ามผ่านเพราะไม่เข้าเกณฑ์ตามกฏที่จะปักป้ายนับให้ป่วนการตัดสินใจ

ตอนหน้ามาคลี่ดูกฏในการระบุตำแหน่งคลื่นที่ใช้นับและวิเคราะห์ด้วยกันครับ!

บทความในชุด Elliott Wave Principle…

 1. Elliott Wave Principle… ปฐมบท
 2. Labeling Elliott Wave Patterns… การติดป้ายและนับคลื่นราคา
 3. Elliott Motive Waves And Corrective Waves…
 4. Motive Impulse Wave And Motive Diagonal Wave
 5. Corrective Sharp Correction และ Corrective Sideways Correction

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

หลายสิ่งที่ต้องรู้ เมื่อคิดทำโรงแรมขนาดเล็ก

ตัวเลขนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยเมื่อสิ้นปี 2561 คือ 38,277,300 คน เป็นตัวเลขที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยแพร่อย่างเป็นทางการครับ นอกจากธุรกิจการบินที่ได้ประโยชน์ทางตรงไปเนื้อๆ แล้ว อีกธุรกิจนึงที่ได้ประโยชน์ไม่แพ้กันคือธุรกิจโรงแรม ประเด็นการลงทุนในธุรกิจโรงแรมของทุนใหญ่ เครือข่ายกว้างผมขอไม่พูดถึงน๊ะครับ

GAP Audit

โครงการ Q อาสา… ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรในท้องถิ่น

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้ดำเนินการ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าเกษตร หรือ โครงการ Q อาสา ในปีงบประมาณ 2559 ให้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกร ตัวแทนสภาเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกม. ในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สระแก้ว และพัทลุง

ลุ่มน้ำห้วยหลวง…

ผมพยายามจะช่วยสมาชิก Properea ขายที่ดินสองแปลงที่อุดรธานีให้ได้ แปลงหนึ่งเนื้อที่ 16 ไร่เศษ อีกแปลงเนื้อที่เกือบ 20 ไร่ครับ… ผมจึงมีโอกาสได้พูดคุยทั้งกับนายหน้าและนักลงทุนในพื้นที่และจากส่วนกลางที่โฟกัสอุดรธานีหลายท่านอยู่ หลายเสียงพูดตรงกันว่า “อุดรธานีมีดีเกือบทุกอย่างในแง่โครงสร้างพื้นฐาน… จะด้อยก็แต่แหล่งน้ำที่ฤดูฝนน้ำท่วม ฤดูแล้งก็น้ำขาดแคลน”

คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าค้าที่ดิน โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มีความสำคัญในฐานะเป็นคนกลาง… เป็นตัวช่วยที่ดีของการซื้อขาย ทำให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบาย มั่นใจ และมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือทุกขั้นตอน… ที่สำคัญคือ ช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงของการซื้อขาย โดยเฉพาะบ้านมือสอง… ที่ต้องมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ทั้งสภาพบ้าน เอกสารที่ดิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความยุ่งยาก…