Labelling Elliott Wave Patterns… การติดป้ายเพื่อนับคลื่น

Elliott Wave

การวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์ด้วย Elliott Wave ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจ “จังหวะขึ้นลง” ของราคา โดยอ้างอิงคาบเวลา หรือ  Timeframe ที่ซ้อนทับกันอยู่ของ Timeframe หรือ TF สั้นกับ TF ยาว… เช่น TF 5M หรือ TF ราย 5 นาที ก็จะมี TF 1M หรือ TF ราย 1 นาที ถูกครอบทับไว้ 5 คาบ… ซึ่งการเคลื่อนไหวของกราฟราคาใน TF เล็ก จะเป็นส่วนหนึ่งในความเคลื่อนไหวของกราฟราคาใน TF ที่ใหญ่กว่า  และ กราฟราคาในแต่ละ TF เองก็จะมี “จังหวะขึ้นลง หรือ รอบราคา” ของตัวเองเช่นเดียวกัน… แต่ที่ต้องเข้าใจก่อนก็คือ Elliott Wave Timeframe ไม่ได้ล็อคเวลาเปะๆ เหมือน Candlestick Timeframe ซึ่งใช้วิเคราะห์ผ่านมุมมอง และ บริบทที่ต่างกัน

ท่านกำลังอ่านบทความชุด Elliott Wave Principle… ตามทฤษฎีของ Ralph Nelson Elliott  ซึ่งเขียนขึ้นเป็นหลายตอน เพื่อเจาะลึกเอารายละเอียดในระดับที่ชัดเจนพอจนกลายเป็นแนวทางตั้งต้น ในการเรียนรู้ฝึกฝนด้วยตัวเองสำหรับทุกท่านที่สนใจแนวทางนี้… ตอนนี้เป็นตอนที่ 2 ต่อจาก Elliott Wave Principle… ปฐมบท ครับ

หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์กราฟราคาหลักทรัพย์ด้วย Elliott Wave… จำเป็นต้องพิจารณาอ้างอิงคาบเวลาแบบ Elliott Wave ให้เห็นการซ้อนทับของคลื่นราคาก่อนอื่น… โดยรูปแบบ หรือ Pattern ของกราฟราคาใน TF ที่กว้างกว่า ก็จะเห็นวงจรราคาบนกราฟเป็น “โครงสร้างคลื่นขนาดใหญ่ หรือ Larger Wave Structures” โดยมี “โครงสร้างคลื่นขนาดเล็ก หรือ Smaller Wave Structures” ซ้อนอยู่… และไม่ว่าจะเป็นคลื่นขนาดไหน ก็จำเป็นต้องถูกนับวงจรเพื่อใช้ตรวจสอบระหว่างกัน จนเห็นภาพที่สอดคล้องกันของการเคลื่อนไหวจนครบจำนวนคลื่นตามแนวโน้ม หรือ Motive Wave ให้ครบ 5 คลื่น แล้วตามด้วยคลื่นพักตัว หรือ คลื่นทวนแนวโน้ม หรือ Corrective Wave อีก 3 คลื่น… เสมอ

โครงสร้างกราฟราคาแบบแยกคลื่นขนาดใหญ่ กับ คลื่นขนาดเล็กออกจากกัน

ประเด็นก็คือ… เมื่อจำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างของคลื่นราคาที่ซับซ้อนอยู่ในกราฟ เพื่อวิเคราะห์แบบ Elliott Wave ซึ่งมีคลื่นขนาดใหญ่ครอบคลื่นขนาดเล็กไล่กันไปเป็นชั้นๆ โดยไม่ให้งงต้องทำยังไง… Ralph Nelson Elliott ใช้เทคนิคการ Labeling Wave Degrees หรือ การติดป้ายให้ยอดคลื่นแต่ละชั้น… เพื่อป้องกันความสับสน โดยกำหนดเป็นรูปแบบตามทฤษฎีเอาไว้ 9 รูปแบบ ได้แก่… 

 1. Grand supercycle… ใช้เลขโรมันและตัวอักษรพิมพ์เล็กในวงเล็บสองชั้นหรือในวงกลมสองชั้น ได้แก่ ((I)), ((II)), ((III)), ((IV)), ((V)), ((a)), ((b)), ((c))
 2. Supercycle… ใช้เลขโรมันและตัวอักษรพิมพ์เล็กในวงเล็บหรือในวงกลม ได้แก่ (I), (II), (III), (IV), (V), (a), (b), (c)
 3. Cycle… ใช้เลขโรมันและตัวอักษรพิมพ์เล็ก ได้แก่ I, II, III, IV, V, a, b, c
 4. Primary… ใช้เลขอาราบิกและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในวงเล็บสองชั้นหรือในวงกลมสองชั้น ได้แก่ ((1)), ((2)), ((3)), ((4)), ((5)), ((A)), ((B)), ((C))
 5. Intermediate… ใช้เลขอาราบิกและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในวงเล็บหรือในวงกลม ได้แก่ (1), (2), (3), (4), (5), (A), (B), (C)
 6. Minor… ใช้เลขอาราบิกและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C
 7. Minute… ใช้เลขโรมันเล็กและตัวอักษรพิมพ์เล็กในวงเล็บสองชั้นหรือในวงกลมสองชั้น ได้แก่ ((i)), ((ii)), ((iii)), ((iv)), ((v)), ((a)), ((b)), ((c))
 8. Minuette… ใช้เลขโรมันเล็กและตัวอักษรพิมพ์เล็กในวงเล็บหรือในวงกลม ได้แก่ (i), (ii), (iii), (iv), (v), (a), (b), (c)
 9. Subminuette… ใช้เลขโรมันเล็กและตัวอักษรพิมพ์เล็ก ได้แก่ i, ii, iii, iv, v, a, b, c
การทำ Waves Labelling แบบผสม Minor กับ Minute

ส่วนที่ยากที่สุดของการใช้ Elliott Wave มีอยู่เพียงเรื่องเดียวคือ… จะติดป้ายนับคลื่นที่ยอดกราฟ และ จุดกลับตัวยอดไหนอย่างไรไม่ให้ผิด… เพราะถ้าติดป้ายผิดหนึ่งยอด โอกาสที่จะทำให้การวิเคราะห์ส่วนที่เหลือผิดพลาดหมดก็มีมาก เหมือนกลัดกระดุมเม็ดแรกผิด… ย่อมเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นกับแผนการลงทุน และ กลยุทธ์การเข้าออกออเดอร์ได้… Ralph Nelson Elliott จึงศึกษา “ธรรมชาติของคลื่นราคา” ซึ่งพบรูปแบบการเกิดซ้ำๆ จนสามารถตั้งเป็นกฏการระบุ “ยอดกราฟ และ จุดกลับตัว” ที่สามารถใช้เป็นกฏการตัดสินว่า ปลายจุดกลับตัวแบบไหนให้นับ หรือ ติดป้ายได้… และ จุดกลับตัวแบบไหนที่ต้องรอและข้ามผ่านเพราะไม่เข้าเกณฑ์ตามกฏที่จะปักป้ายนับให้ป่วนการตัดสินใจ

ตอนหน้ามาคลี่ดูกฏในการระบุตำแหน่งคลื่นที่ใช้นับและวิเคราะห์ด้วยกันครับ!

บทความในชุด Elliott Wave Principle…

 1. Elliott Wave Principle… ปฐมบท
 2. Labeling Elliott Wave Patterns… การติดป้ายและนับคลื่นราคา
 3. Elliott Motive Waves And Corrective Waves…
 4. Motive Impulse Wave And Motive Diagonal Wave
 5. Corrective Sharp Correction และ Corrective Sideways Correction

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

First Hyperloop Passengers Josh, Sara

Virgin Hyperloop กับการทดสอบวิ่งพร้อมผู้โดยสาร

Josh Giegel, CTO ของ Virgin Hyperloop และ Sara Luchian, Director of Passenger Experience หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายประสบการณ์ลูกค้าของ Virgin Hyperloop คือผู้โดยสารคู่แรกที่ได้นั่งโดยสารในการทดสอบครั้งนี้ และถือเป็นชายหญิงคู่แรกของโลกที่ได้นั่งโดยสารใน Hyperloop Pod

วีซ่าลองสเตย์ 10 ปี กับอสังหาริมทรัพย์ไทย

เมื่อ 22 พ.ย.2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย สำหรับกลุ่มพำนักในระยะยาวหรือลองสเตย์วีซ่า ซึ่งเป็นไปตามมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านสุขภาพ

ปรากฏการณ์… ขายโรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล ทั่วเชียงใหม่!!!

มีข่าวเล็กเกิดขึ้นในเชียงใหม่ ที่คนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเชียงใหม่พูดคุยกันมากในช่วงนี้คือ… การประกาศขายกิจการโรงแรม รีสอร์ท และโฮสเทล ทั่วเชียงใหม่มากมายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน…

จุดพักรถศรีราชา…

มอเตอร์เวย์สายแรก กรุงเทพฯ-พัทยา-ชลบุรี จะมีจุดพักรถที่กิโลเมตรที่ 49 ซึ่งใครที่เคยใช้ทางเส้นนี้และเคยแวะจะทราบดีว่า บางช่วงเวลาไม่ได้จะหาที่จอดรถได้ง่ายนัก เพราะในปัจจุบัน… สภาพการจราจรบนมอเตอร์เวย์กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา มีตัวเลขผู้ใช้ทางตามสถิติของกรมทางหลวงคือ 596,028 คันต่อวัน