Label… Blockchain Based Platform for MOOC Industry

label blockchain

ในวงการ EdTech ที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากยุค Brick and Mortar ไปสู่ Digital Education ซึ่งในทางเทคนิคก็ยังไม่มีใครทำนายได้ว่า การศึกษาและการประเมินทักษะความรู้ของทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตนั้น จะพัฒนาไปในทิศทางไหนและถึงขั้นไหน… แต่ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการศึกษารู้กันหมดแล้วว่า ดิจิทัลเทคโนโลยีกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างให้อุตสาหกรรมการศึกษา และ เห็นชัดเจนในวิกฤติโควิดที่ทั่วโลกอึ้งตะลึงกับภาวะชะงักงันที่กระทบความปกติเดิมอย่างต่อเนื่องยาวนาน… และถูกบีบให้เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

หัวใจของอุตสาหกรรมการศึกษาก็คือ “องค์ความรู้” ซึ่งเป็นสารสาระ หรือ Contents ที่เคยอยู่ในตำรากระดาษเป็นหลัก แต่เมื่อจำเป็นจะต้องปฏิรูปการศึกษาไปใช้ Digital Education ที่แปลว่า ต้องแปรรูปองค์ความรู้ในกระดาษไปเป็น Digital Contents ทั้งหมดในที่สุด

ประเด็นก็คือ… Digital Contents เกือบทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ที่ใครบางคนสร้างขึ้นและสมควรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่เคยได้ในยุคตำรากระดาษ… ในขณะที่ข้อเท็จจริงอันเจ็บปวดกลับกลายเป็นว่า… Digital Contents เกือบทั้งหมดถูกละเมิดสิทธิ์ได้ง่ายๆ จนแทบจะจัดการอะไรไม่ได้เลยเมื่อถูก Copy และ Share ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น

Label Foundation เจ้าของแพลตฟอร์มบล็อกเชนจากเกาหลีใต้จึงพัฒนาระบบนิเวศ Blockchain Based Educational เพื่อช่วยทำให้ Digital Contents ที่ต้องการจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา สามารถนำ Digital Contents ไปประกาศสิทธิ์โดยแปลงให้เป็นดิจิทัลโทเคนแบบ NFT หรือ Non-Fungible Token ซึ่งจะทำให้ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นปรากฏความเป็นเจ้าของชัดเจน และยังสามารถใช้แสวงหาประโยชน์ตอบแทนได้เต็มที่ ผ่านกลไกการเข้าถึง Digital Contents ซึ่งมี Blockchain และ Digital Wallet คอยตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าถึงและช่วยเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้โดยตรงหากเข้าเงื่อนไขที่จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์

Label Blockchain ตั้งขึ้นพร้อมแนวคิดการเชื่อมต่อกับตลาดวิชาการออนไลน์แบบ MOOC หรือ Massive Open Online Course ซึ่งมีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ หรือ Strategic Alliance เป็นแพลตฟอร์ม EdTech ในเกาหลีใต้หลายแพลตฟอร์มให้การสนับสนุน และ ร่วมลงทุนกับ Label Foundation ในรอบ Private Sale ช่วงเดือนตุลาคมปี 2021 ซึ่งรวบรวมเงินลงทุนในรอบนี้ได้มากถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนที่น่าสนใจที่สุดก็คือ… Label Blockchain เปิดทางให้สามารถระดมทุนเพื่อพัฒนา Digital Contents ซึ่งทุกคนที่ถือ LBL Token… สามารถร่วมลงทุนและรับผลประโยชน์ได้ด้วยการ Stake และร่วมออกเสียงการสนับสนุนเงินทุน ให้ Digital Contents ถูก Mint NFT ผ่าน DAO Governance Mechanisms ของแพลตฟอร์ม

Label Blockchain จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยการเสนอตัวเป็นศูนย์กลางผลงานลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะผลงานลิขสิทธิ์ซึ่งเป็น EdTech Contents ซึ่งปัจจุบันมีให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม  MOOC ชื่อดังทั่วโลกอย่าง Coursera… EdX หรือ Udacity ซึ่งมียอดผู้ใช้งานเฉพาะสามแพลตฟอร์มใหญ่นี้ก็มากกว่า 50 ล้านบัญชีเข้าไปแล้ว

นอกจากนั้น… Label Blockchain ยังรองรับการ Mint ผลงานศิลปะให้เป็น NFT Token ได้ไม่ต่างจากแพลตฟอร์ม NFT ชื่อดังที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้เช่นกัน ซึ่งสินทรัพย์ NFT ที่ได้จะถูกสร้างด้วยมาตรฐาน ERC-1155 ของ Ethereum และ ใช้ได้กับ Wallet ที่รองรับ ERC-1155 บน Ethereum ได้ทั้งหมด

น่าสนใจมากครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเมนต์จาก 7 สถาบันการเงิน

OnFocus ประจำเดือนมกราคม 2562 ว่าด้วยข้อมูลสินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเมนต์จากการรวบรวมของทีม Properea จาก 7 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมืองไทยประกันชีวิต ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ICBC และธนาคารเกียรตินาคิน

ถนน R12

จังหวัดชายแดนอีสานกับศักยภาพด้านโลจิสติกส์

แผนพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนและอีสานตะวันออก จึงถูกปักหมุดโดยเร่งรัดให้เกิดศูนย์กลางอีก 3 จังหวัดเพิ่มเติมด้วยกัน คือ จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม… โดยแผนแม่บทศูนย์นครพนมจะเป็นจังหวัดหลักด้านโลจิสติกส์ พร้อมกับทำหน้าที่เป็นประตูเพื่อต้อนรับสินค้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งจี–เวียดนาม–ลาวอีกด้วย

ด่านเชียงของ

มอเตอร์เวย์เชียงราย-เชียงใหม่… ความคืบหน้า

หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ได้รายงานอ้างแหล่งข่าวจากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กรณีคณะทำงานติดตามโครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงรายได้ลงพื้นที่บริเวณบ่อเต็น-บ่อหาน ในพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นจุดที่ก่อสร้างสถานีรถไฟตามโครงการ One Belt One Road หรือ OBOR หรือเส้นทางสายไหมใหม่ของจีน ที่จะเชื่อมโยงแต่ละประเทศในอาเซียนและทั่วโลก จุดนี้คาดว่าปี 2564 น่าจะแล้วเสร็จตามแผนที่จีนกำหนดไว้ 

IEC ระเบียงเศรษฐกิจภาคอีสาน

Isan Economic Corridor หรือ IEC เป็นคีย์เวิดที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หรือกลุ่มจังหวัดสบายดี ที่ประกอบด้วยจังหวัด หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภูและอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย