Properea

ผมมีเอกสารเผยแพร่ของ “กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น” ที่ท่านผู้ว่าสมศักดิ์ จังตระกูลลงนามไว้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง “การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น สู่เมืองแห่งการแสวงหาโอกาส เพื่อก้าวสู่เมืองสำคัญของโลก (Global City)” หรือที่เรียกกันภายในว่า “แผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ 2029”

ข้างในมีเอกสารแนบท้ายยาวถึง 69 หน้า ที่ใส่รายละเอียดทุกอย่างของขอนแก่นเอาไว้มากมาย… 

ด้วยความเคารพรักพี่น้องชาวขอนแก่นน๊ะครับ… 

สำหรับผมแล้วเมื่อเห็นเอกสารชิ้นนี้ผมตื่นเต้นมาก… แต่พอโฟกัสเนื้อหาข้างใน เรียนตามตรงว่า เอกสารแนบ 69 หน้าที่ว่า นอกจากมีเอกสารเผยแพร่โครงการ KHON KAEN SMART CITY แล้ว ที่เหลือเป็นข้อมูลจังหวัดแบบที่ทุกจังหวัดต้องทำข้อมูลและแผนงานประจำปีเท่านั้นเอง… ถ้าเป็นการตรวจการบ้านนักศึกษา ต้องบอกว่างานตัดต่อเอกสารแบบนี้ต้องให้เอากลับไปทำใหม่อย่างเดียวครับ

แต่!!!

แต่ผมต้องกลับไปรื้อหาข้อมูลชุดนี้มาดูอีกรอบเพราะผมไปเจอข่าวเล็ก ๆ ในเวบไซด์ depa.or.th เป็นข่าวของเหตุการณ์ตั้งแต่ 30 สิงหาคม 2561 ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (สาขาภาคอิสานตอนกลาง) หรือดีป้าขอนแก่นพบปะกับภาคส่วนต่างๆ ในขอนแก่นเพื่อผลักดัน ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้

ผมเห็นชื่อสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่นอยู่ในลำดับต้นๆ ของแผนงานที่ดีป้าเป็นแม่งานก็ใจมาเป็นกอง… เพราะผมมองว่า Smart City เป็นเรื่องของเอกชนและพลเมือง จริงอยู่ถ้าภาครัฐไม่เข้ามาสนับสนุน โอกาสจะเกิดสมาร์ทซิตี้ก็คงเป็นไปไม่ได้

เมื่อพ่อเมืองขอนแก่นรวมทุกภาคส่วนและช่วยผลักดัน ตั้งแต่ต้นปียาวมาจนถึงสิงหาคม เอกสาร 70 หน้าที่ผมพูดถึงตอนต้นจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่ไม่ได้สำคัญเท่ากับ “คนขอนแก่นมีคำว่า Smart City” อยู่ในวาระเร่งผลักดันแน่นอนแล้ว

ส่วนรายละเอียดวาระการพัฒนาขอนแก่นสู่เมืองสำคัญของโลก (Global City) มีอะไรบ้าง… Download เอกสาร 70 หน้าที่นี่ไปศึกษาน๊ะครับ

โอกาสของคุณ อาจจะอยู่ที่หน้าใดหน้าหนึ่งครับ!