Karat… Technical Interviewing-As-A-Service

Karat Interview As A Service

ในยุคที่ธุรกิจแพลตฟอร์มเฟื่องฟู เพราะจำเป็นต่อการทำธุรกิจน้อยใหญ่ซึ่งเส้นทางธุรกิจ หรือ Business Journey และ เส้นทางของลูกค้าธุรกิจ หรือ Customer Journey ต่างก็จำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ตทำหลายอย่างทั้งเพื่อแก้ปัญหาและสร้างโอกาส

แต่การจะสร้างหรือพัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจ ซึ่งต้องใช้โปรแกรมเมอร์และวิศวกรซอฟท์แวร์ในยุคที่โปรแกรมเมอร์ทักษะสูงๆ ต่างก็แยกตัวไปสร้างแพลตฟอร์มของตัวเอง โดยมีเงินทุนจาก Angel Investors แห่แหนตามไปขอเป็นหุ้นส่วนจนต้องคัดทิ้งก็มี

แต่ทุกแพลตฟอร์มต่างก็ต้องการฝีมือแรงงานโปรแกรมเมอร์ทักษะดีมีประสบการณ์มาร่วมงาน หรือ มาช่วยงานกันทั้งสิ้น แต่คนในวงการต่างก็รู้ว่าค่าตัว หรือ ค่าหัวโปรแกรมเมอร์ที่ Portfolio และ ประวัติผลงานน่าคบค้าหาไว้ใช้นั้นไม่ถูก… แต่ที่แย่กว่าการจะต้องตั้งงบค่าจ้างแพงๆ ไว้ล่วงหน้ายังไม่เท่ากับไม่รู้จะไปจ้างใครที่ไหนมาช่วยงาน เพราะแม้แต่แพลตฟอร์มรวยๆ ใน Silicon Valley ส่วนใหญ่ก็ประกาศจ่ายค่าจ้างสูงสุดในตลาดเสมอ เพื่อรักษาโปรแกรมเมอร์ทักษะเลิศที่แพลตฟอร์มขาดไม่ได้เอาไว้ โดยไม่ถูกใครมาเสนอจ้างแพงกว่า

ปัญหาโปรแกรมเมอร์ขาดแคลนเป็นปัญหาระดับโลก จนมีคนสร้างแพลตฟอร์มหาโปรแกรมเมอร์มาช่วยงาน ซึ่งสามารถทำ Cross Border Hiring หรือ จ้างงานโปรแกรมเมอร์ข้ามชาติได้อย่างเชื่อมั่น พร้อมบริการช่วยสัมภาษณ์ หรือ Interviewing ก่อนการจ้างงานอย่างมั่นใจว่าได้คนตรงงาน เพื่อให้ได้ผลงานตรงตามที่ต้องการด้วย… ซึ่งต่างจากแพลตฟอร์มการจ้างงานฟรีแลนซ์ที่รู้ได้ยากว่าใครเป็นๆ ใคร เพราะเห็นมีแต่โปรไฟล์กับ Customers Review ทั้งชมทั้งด่าจนไม่กล้าจ้าง

Jeffrey Spector และ Mohit Bhende สองผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม Karat ซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็น Interviewing Cloud Platform เฉพาะทาง เพื่อให้บริการหาโปรแกรมเมอร์ทักษะดีตามที่ต้องการของผู้สนใจจ้างงานโปรแกรมเมอร์ ซึ่งแพลตฟอร์มให้บริการ Interviewing-as-a-Service เหมือนเป็นฝ่ายบุคคลและ CTO ของผู้ว่าจ้างในที่บริการเดียว

Karat Interviewing Cloud Platform เปิดตัวในปี 2014 ในยุคที่โปรแกรมเมอร์ใน Silicon Valley ขาดแคลนและค่าตัวสูงจนธุรกิจแพลตฟอร์มโมเดลดีๆ ทำท่าจะตายน้ำตื้นกันมากมาย ถึงแม้จะนำเข้ามนุษย์โค้ดดิ้งจากอินเดียไม่จำกัด แต่ก็เจอปัญหาการโกง CV และ Portfolio จนสร้างปัญหาจ้างแพงทำงานไม่คุ้มและต้องจ้างออกแพงอย่างน่าเสียดายปล่าวๆ

Karat ให้บริการตั้งแต่เปิดตัวมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีลูกค้าเป็น Platform Business… Software House และ ธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่ผิดพลาดไม่ได้เพราะขาด Programming Technician ฝีมือดีไว้ช่วยงาน จนเห็นมีชื่อ Ford Motor… Bank of America… Schlumberger… American Express… Coinbase และอีกมาก มีชื่อเป็นลูกค้าด้วย… โดยมีเงินลงทุนจาก Tiger Global Management ของ Scott Shleifer นำการลงทุนโดย Angel Investors อีก 12 บริษัท ใส่เงินให้ Karat ใน Series C ทำให้เงินลงทุนที่ระดมได้ตั้งแต่ Pre-seed จนถึง Series C มีมูลค่า 169.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเติบโตเป็น Unicorn Startup ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แน่นอน

รายละเอียดทางเทคนิคและโมเดลแพลตฟอร์มขอข้ามที่จะลงรายละเอียดครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Automated Mining

Automated Mining… เหมืองแร่ยุคจักรกลอัจฉริยะ

ความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในปัจจุบันจึงมาถึงยุคของการใช้ AI และ ML เข้ามาช่วยงานเหมืองตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจ… โดยตัวอย่างกรณีของ GoldSpot Discovery ซึ่งเป็นธุรกิจสำรวจและขุดหาสายแร่ทองคำเป็นหลักจากแคนาดา ก็มีการนำใช้เทคโนโลยี AI/ML เพื่อจัดการข้อมูลทางธรณีวิทยา โดยใช้ข้อมูลและสถิติเพื่อการประเมินและทำนายสายแร่ทองคำในเขต Abitibi Gold Belt ซึ่งให้ความแม่นยำไดสูงถึง 86% ในการทดสอบใช้ นั่นทำให้อัตราการเปิดหน้าดินสูญเปล่าลดลงจนเหลือความสูญเสียเพียง 14%

อาคารชุดแนวราบ… โอกาสของอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ!

เมื่อพูดถึงอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม คนส่วนใหญ่ยังนึกถึงตึกขนาดใหญ่ ที่ใส่บ้านหลังเล็กๆ ไว้ข้างในหลายหลัง และถือกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายฉบับต่อมา

ขยายสนามบินเชียงใหม่…

นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปัจจุบัน ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารราว 8 ล้านคน/ปี แต่แนวโน้มการเติบโตของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึง 250% ส่งผลให้เกิดความแออัดและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอในบางช่วงเวลา แม้ว่าจะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ขยายพื้นที่การให้บริการ และบริหารจัดการเส้นทางเดินของผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วมากที่สุด ภายใต้คุณภาพการให้บริการในระดับสากล และมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

Bullet Train

รถไฟไทยจีน… เดินหน้าเต็ม

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เห็นชอบปรับกรอบวงเงินและร่างข้อตกลง การจ้างและสัญญาจ้างสัญญางาน ระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร หรือ สัญญา 2.3 ฉบับสมบูรณ์… โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค กรุงเทพมหานคร–หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วง กรุงเทพมหานคร–นครราชสีมา