สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ 5 จังหวัดใหญ่อีสาน

อสัวหาริมทรัพย์อีสาน

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย ในช่วงครึ่งหลังปี พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด คือ… จังหวัดนครราชสีมา… จังหวัดขอนแก่น… จังหวัดอุดรธานี… จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดมหาสารคาม… โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย 

จากการสำรวจพบว่า… ในพื้นที่ 5 จังหวัด มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวนรวมประมาณ 14,853 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.2 ของ 26 จังหวัดที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้สำรวจในช่วงครึ่งหลังปี 2562 โดยแบ่งเป็น… จังหวัดนครราชสีมา 6,876 หน่วย… จังหวัดขอนแก่น 4,031 หน่วย… จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1,727 จังหวัดอุบลราชธานี 1,464 หน่วย และ จังหวัดมหาสารคาม 755 หน่วย… โดยมีภาพรวมรายจังหวัดดังนี้คือ

จังหวัดนครราชสีมา… คาดว่าจะมีหน่วยเปิดใหม่ 1,684 หน่วย มูลค่า 5,352 ล้านบาท… หน่วยขายได้ 1,793 หน่วย มูลค่า 5,711 ล้านบาท และ หน่วยเหลือขาย 6,770 หน่วย มูลค่า 24,278 ล้านบาท ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ คาดว่าจะมีประมาณ 6,141 หน่วย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 26.6% มูลค่าประมาณ 10,627 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 38.4%

จังหวัดขอนแก่น… คาดว่าจะมีหน่วยเปิดใหม่ 982 หน่วย มูลค่า 3,117 ล้านบาท… หน่วยขายได้ 1,156 หน่วย มูลค่า 3,310 ล้านบาท และ หน่วยเหลือขาย 3,573 หน่วย มูลค่า 12,062 ล้านบาท… ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ คาดว่าจะมีประมาณ 4,997 หน่วย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 20% มูลค่าประมาณ 7,613 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 34.3%

จังหวัดอุดรธานี… คาดว่าจะมีหน่วยเปิดใหม่ 255 หน่วย มูลค่า 1,504 ล้านบาท… หน่วยขายได้ 432 หน่วย มูลค่า 1,289 ล้านบาท และ หน่วยเหลือขาย 1,753 หน่วย มูลค่า 6,936 ล้านบาท… ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2564 คาดว่าจะมีประมาณ 2,855 หน่วย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 8.2% มูลค่าประมาณ 4,726 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 10.4%

จังหวัดอุบลราชธานี… คาดว่าจะมีหน่วยเปิดใหม่ 270 หน่วย มูลค่า 868 ล้านบาท… หน่วยขายได้ 375 หน่วย มูลค่า 1,080 ล้านบาท และ หน่วยเหลือขาย 1,530 หน่วย มูลค่า 4,295 ล้านบาท… ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2564 คาดว่าจะมีประมาณ 2,448 หน่วย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 30.5% มูลค่าประมาณ 2,894 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 48.2%

จังหวัดมหาสารคาม… คาดว่าจะมีหน่วยเปิดใหม่ 152 หน่วย มูลค่า 284 ล้านบาท… หน่วยขายได้  145 หน่วย มูลค่า 413 ล้านบาท และ หน่วยเหลือขาย 873 หน่วย มูลค่า 2,550 ล้านบาท ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2564 คาดว่าจะมีประมาณ 1,210 หน่วย… เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 2.6% มูลค่าประมาณ 1,929 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 17.9%

มีความเห็นเพิ่มเติมจากคุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น ระบุว่า… ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการชะลอตัวต่อเนื่องมาหลายปี ผู้ประกอบการมีความระมัดระวังทำให้มี Supplyใหม่ออกสู่ตลาดไม่มาก สต๊อกที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นหน่วยเหลือขายในผังโครงการที่กระจายอยู่ทั่วไป นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองที่ไม่ได้พึ่งพิงการท่องเที่ยว และ ไม่ได้พึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อเกิดการการแพ่ระบาดของไวรัสโควิด จึงทำให้ตลาดชะลอตัวไม่มาก

อย่างไรก็ตาม… สมาคมอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างเสนอให้รัฐบาลปรับเพดานมาตรการกระตุ้นอสังหาจากบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทเป็น 10 ล้านบาท หรือ มากกว่านั้น เพื่อกระตุ้นให้คนมีเงินซื้อบ้าน แทนการกระตุ้นเฉพาะผู้มีรายได้น้อย และ ลดภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้มีความแข็งแรงขึ้น การยกเลิกมาตรการ LTV ซึ่งปัจจุบันการเก็งกำไรไม่มีแล้ว

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Libra Coin… โอกาสและแนวโน้ม

สองสามปีมานี้ข่าวคราวเรื่อง Bitcoin และ Cryptocurrency เป็นหนึ่งในข่าวหลักที่ผมเชื่อว่า น้อยคนนักที่จะไม่เคยได้ยินหรือรู้จัก Bitcoin ที่สร้างประเด็นมากมายขึ้นทั่วโลก… ล่าสุด Crytocurrency จาก Digital Platform ที่ทรงอิทธิพลกับไลฟ์สไตล์คนค่อนโลกอย่าง Facebook ก็เปิดตัวสู่มหาชนนาม… Libra Coin

GoodWalk

Good Walk Score และเมืองเดินได้… เดินดี

ข้อมูลหลายมากมายเกี่ยวกับ “เมืองเดินได้ เมืองเดินดี” ซึ่งผมไม่สามารถเรียบเรียงและสรุปมาเผยแพร่ได้หมด มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะชื่นชมอาจารย์นิรมล… ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ และทีมงานของท่านอย่างมากก็คือ… เวบไซต์ GoodWalk.org และระบบให้คะแนน หรือ Good Walk Score ที่คนเล่น Big Data เห็นแล้วตาลุก… ส่วนข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเมืองเดินได้ เมืองเดินดี… ดูคลิป Ted Talk ของอาจารย์นิรมลโดยตรงเข้าท่ากว่า…

เรียนพื้นฐาน Bitcoin and Cryptocurrencies จาก UC Berkeley

เรียนพื้นฐาน Bitcoin and Cryptocurrencies จาก UC Berkeley… ฟรี!

หลักสูตร Bitcoin และ Cryptocurrency ชุดนี้ครอบคลุมคุณสมบัติพื้นฐานของ Bitcoin ที่บรรยายกลไกพื้นฐานเบื้องหลังบล็อกเชน เช่น Cryptographic Hash… Hash Commitment Schemes รวมทั้งการทำความรู้จัก Bitcoin Script ที่เป็น OpenSource ซึ่งใครๆ ก็สามารถ Fork มาสร้างคริปโตของตัวเองได้ไม่ยาก… โดยหลักสูตรได้รวมเอาองค์ความรู้เรื่องการจัดการ Wallet และ  Mining ไปจนถึงด้านมืดของบิตคอยน์ การโจมตีเครือข่าย และ การขุดบิตคอยน์ที่เป็นปัญหา… และยังมีหัวข้อที่เชื่อมโยงถึง Ethereum และ การประยุกต์ใช้งานบล็อกเชนนอกอุตสาหกรรม Cryptocurrencies ด้วย

Peter Schutz

Hire Character, Train Skill ~ Peter Schutz

Peter Schutz ซึ่งถูก Ferdinand Porsche Jr. ดึงตัวมารับตำแหน่ง President และ CEO ในปี 1981 แทนตัวเอง… ได้คัดค้านและทำทุกอย่างเพื่อให้ 911 ยังอยู่ โดยมีประโยคลือลั่นที่เข้าใช้อ้างกับกรรมการบริหารในขณะนั้นว่า… While The Car Could Be Temperamental At Times, At Least It Had Character หรือ ถึงแม้จะเป็นรถเจ้าอารมณ์ในบางเวลา แต่อย่างน้อยมันก็มีบุคลิกของตัวเอง