สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ 5 จังหวัดใหญ่อีสาน

อสัวหาริมทรัพย์อีสาน

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย ในช่วงครึ่งหลังปี พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด คือ… จังหวัดนครราชสีมา… จังหวัดขอนแก่น… จังหวัดอุดรธานี… จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดมหาสารคาม… โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย 

จากการสำรวจพบว่า… ในพื้นที่ 5 จังหวัด มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวนรวมประมาณ 14,853 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.2 ของ 26 จังหวัดที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้สำรวจในช่วงครึ่งหลังปี 2562 โดยแบ่งเป็น… จังหวัดนครราชสีมา 6,876 หน่วย… จังหวัดขอนแก่น 4,031 หน่วย… จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1,727 จังหวัดอุบลราชธานี 1,464 หน่วย และ จังหวัดมหาสารคาม 755 หน่วย… โดยมีภาพรวมรายจังหวัดดังนี้คือ

จังหวัดนครราชสีมา… คาดว่าจะมีหน่วยเปิดใหม่ 1,684 หน่วย มูลค่า 5,352 ล้านบาท… หน่วยขายได้ 1,793 หน่วย มูลค่า 5,711 ล้านบาท และ หน่วยเหลือขาย 6,770 หน่วย มูลค่า 24,278 ล้านบาท ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ คาดว่าจะมีประมาณ 6,141 หน่วย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 26.6% มูลค่าประมาณ 10,627 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 38.4%

จังหวัดขอนแก่น… คาดว่าจะมีหน่วยเปิดใหม่ 982 หน่วย มูลค่า 3,117 ล้านบาท… หน่วยขายได้ 1,156 หน่วย มูลค่า 3,310 ล้านบาท และ หน่วยเหลือขาย 3,573 หน่วย มูลค่า 12,062 ล้านบาท… ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ คาดว่าจะมีประมาณ 4,997 หน่วย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 20% มูลค่าประมาณ 7,613 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 34.3%

จังหวัดอุดรธานี… คาดว่าจะมีหน่วยเปิดใหม่ 255 หน่วย มูลค่า 1,504 ล้านบาท… หน่วยขายได้ 432 หน่วย มูลค่า 1,289 ล้านบาท และ หน่วยเหลือขาย 1,753 หน่วย มูลค่า 6,936 ล้านบาท… ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2564 คาดว่าจะมีประมาณ 2,855 หน่วย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 8.2% มูลค่าประมาณ 4,726 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 10.4%

จังหวัดอุบลราชธานี… คาดว่าจะมีหน่วยเปิดใหม่ 270 หน่วย มูลค่า 868 ล้านบาท… หน่วยขายได้ 375 หน่วย มูลค่า 1,080 ล้านบาท และ หน่วยเหลือขาย 1,530 หน่วย มูลค่า 4,295 ล้านบาท… ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2564 คาดว่าจะมีประมาณ 2,448 หน่วย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 30.5% มูลค่าประมาณ 2,894 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 48.2%

จังหวัดมหาสารคาม… คาดว่าจะมีหน่วยเปิดใหม่ 152 หน่วย มูลค่า 284 ล้านบาท… หน่วยขายได้  145 หน่วย มูลค่า 413 ล้านบาท และ หน่วยเหลือขาย 873 หน่วย มูลค่า 2,550 ล้านบาท ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2564 คาดว่าจะมีประมาณ 1,210 หน่วย… เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 2.6% มูลค่าประมาณ 1,929 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 17.9%

มีความเห็นเพิ่มเติมจากคุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น ระบุว่า… ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการชะลอตัวต่อเนื่องมาหลายปี ผู้ประกอบการมีความระมัดระวังทำให้มี Supplyใหม่ออกสู่ตลาดไม่มาก สต๊อกที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นหน่วยเหลือขายในผังโครงการที่กระจายอยู่ทั่วไป นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองที่ไม่ได้พึ่งพิงการท่องเที่ยว และ ไม่ได้พึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อเกิดการการแพ่ระบาดของไวรัสโควิด จึงทำให้ตลาดชะลอตัวไม่มาก

อย่างไรก็ตาม… สมาคมอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างเสนอให้รัฐบาลปรับเพดานมาตรการกระตุ้นอสังหาจากบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทเป็น 10 ล้านบาท หรือ มากกว่านั้น เพื่อกระตุ้นให้คนมีเงินซื้อบ้าน แทนการกระตุ้นเฉพาะผู้มีรายได้น้อย และ ลดภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้มีความแข็งแรงขึ้น การยกเลิกมาตรการ LTV ซึ่งปัจจุบันการเก็งกำไรไม่มีแล้ว

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

City

ตลาดและการซื้อขายกิจการโรงแรม

การสำรวจความคิดเห็นในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการท่องเที่ยว หรือตลาดซื้อขายโรงแรมของ JLL ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของโลก พบว่า… นักลงทุนยังให้ความสนใจการซื้อโรงแรมอยู่ โดยมีธุรกิจโรงแรมในญี่ปุ่นได้รับความสนใจมากที่สุด อยู่ที่ 52%… ตามมาด้วยโรงแรมในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ 46%… โดยมองว่า เป็นตลาดการท่องเที่ยวที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในระยะยาว นักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของตลาดอสังหาริมทรัพย์กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเอเชียแปซิฟิก แม้ภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤติการณ์โควิด

As/Rs Warehouse

Automated Warehouse… คลังสินค้าอัตโนมัติ

ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรในกิจการคลังสินค้าในปัจจุบัน… การจัดเก็บสินค้าและการจัดการเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากเมื่อไม่ต้องพึ่งพาแรงงานคนอย่างเดียวเหมือนในอดีต ซึ่งการลงทุนกับคลังสินค้าสมัยใหม่ ล้วนตรงเข้าหาเทคโนโลยี ที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค AI/ML และ IoT กันแล้ว

Self Service

Self Services Design… หลักการออกแบบงานบริการด้วยตัวเอง

ทุกอย่างเริ่มที่ Customer Insight ทั้งหมด… ยิ่งเป็นการออกแบบบริการที่ให้ลูกค้าดูแลตัวเองยิ่งต้องเข้าใจลูกค้าถึงขั้น “คิดได้ก่อนที่ลูกค้าจะคิด” และสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนก็คือ งานบริการที่เราจะเอาออกจากมือพนักงาน ไปสู่มือลูกค้าต้องไม่สร้างภาระเพิ่มเติมให้ลูกค้า ซึ่งจะดีกว่ามากถ้าลูกค้ารู้สึกสะดวกสบายกว่าเดิม หรืออย่างน้อยก็รู้สึกเป็นส่วนตัวกว่าเดิม นอกจากนั้น “ต้องเข้าใจ ความเข้าใจของลูกค้า” โดยการทำความรู้จักผ่านมุมมองของลูกค้า

PayPal โบกมือลา… Libra เป็นรายแรก

เวบไซต์ข่าวเดอะการ์เดียนจากอังกฤษ ลงข่าวการแยกตัวของ PayPal ที่เป็นพันธมิตรร่วมสร้าง Libra Coin เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา… ในขณะที่ข่าวสารเรื่องนี้ถูกกระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก และแปลไปแล้วทุกภาษา