Intelligent Traffic Management System for Smart Cities

นับถอยหลังสู่เทศกาลสงกรานต์ที่… สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงที่สุดในรอบปี ผมจะไม่พูดถึงผลกระทบและสถิติทั้งระหว่างเกิดอุบัติเหตุและหลังจากเกิดอุบัติเหตุหรอกน๊ะครับ เพราะทั้งหมดในปรากฏการณ์อุบัติเหตุทางถนน…

ล้วนเกิดเพราะ Human Error!!!

แต่วันนี้ผมจะพาไปโฟกัสเทคโนโลยีการบริหารจัดการการจราจรในยุค Intelligent กันซักหน่อยครับ

ก่อนอื่นเลย… ขอแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีที่สำคัญของ Smart City ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะและการจราจรคือ

  1. V2V หรือ Vehicle-to-Vehicle Technology ซึ่งก็คือเทคโลยีการสื่อสารระหว่างยานพาหนะด้วยกัน โดยพาหนะแต่ละคันสามารถส่งข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์แลกเปลี่ยนกับพาหนะด้วยกัน… เพื่อใช้ประมวลผลสำหรับระบบ Autonomous Driving Technology
  2. V2I หรือ Vehicle-to-Infrastructure Technology หรือเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลระหว่างยานพาหนะกับโครงสร้างพื้นฐานของ Smart City ตั้งแต่ถนน สะพาน สัญญาณจราจร อาคาร ลานจอด

ด้วยเทคโนโลยีหลัก 2 สาขาดังกล่าว… ทำให้เราเห็นภาพการสัญจรที่ดึงการควบคุมออกจากมือมนุษย์ไปไว้กับเซนเซอร์ที่มากับยานพาหนะและเมืองที่พาหนะกำลังสัญจรอยู่

สำหรับการสัญจรบนท้องถนนที่ตัวเลขสถิติสูงลิ่ว… เมื่อมนุษย์ไม่ต้องคุมพวงมาลัยพารถจากต้นทางไปปลายทาง… แต่เป็นรถที่พาคนจากต้นทางไปปลายทาง… ระหว่างทางรถจะวิ่งตามที่ระบบอัจฉริยะประมวลผลรอบด้านจากข้อมูลมากมายที่ได้จาก เซนเซอร์ภายในและเซนเซอร์จากรถคันอื่น… รวมทั้งเส้นทางที่กำลังผ่านและจะผ่านด้วย

เราแค่นั่ง นอน ชมวิวหรือทำเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ควบคุมรถ… 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email