Inland Container Depot : ICD ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

บ่ายวันนี้(25/10/2561) @udonchamber หรือ facebook หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้รายงานว่า…

นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการศึกษาและกำหนดแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการศูนย์กระจายสินค้าและท่าเรือบกจังหวัดอุดรธานีเพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี (กรอ.จังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยมี นายวิชา จันทร์กรม ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ผู้แทน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ผู้แทน บริษัท เมืองนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ร่วมประชุม

ในฐานะ Admin หลักของ properea.com ที่โฟกัสอสังหาริมทรัพย์หัวเมือง อย่าง ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดร… นี่คือข่าวดีที่นักลงทุนฝั่งอิสานตอนบนต้องไม่พลาด เพราะพื้นที่เขตตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จะกลายเป็นทั้งนิคมอุตสาหกรรมและศูนย์กลางลอจิสติกส์ของภาคอิสานตอนบน

…และตอนนี้โครงการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จและผู้หลักผู้ใหญ่ทุกฝ่ายของอุดรธานีก็ร่วมแรงกันผลักดันในช่วงโค้งสุดท้ายกันอย่างคึกคัก

ท่านใดสนใจลงทุนพื้นที่แถบนี้… ลงแรง ลงพื้นที่ ศึกษาวิเคราะห์!!!

รายละเอียดเชิงลึก เล่าออกอากาศไม่ไหวครับ… เจ็บคอ!

ขอบคุณภาพจาก "ข่าวอุดรออนไลน์ | @KhaoUdonOnline"

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email