Image Recognition Technology… เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เลียนแบบดวงตาและสมอง

Image Recognitions Technology

ในบรรดาโครงงานนวัตกรรมบนวิสัยทัศน์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI  หรือ Artificial Intelligence ทั้งหลายนั้น… Image Recognition Technology หรือ เทคโนโลยีเข้าใจภาพ ซึ่งเป็นความสามารถล้นเหลือของปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถจำ และ เข้าใจภาพที่กำลังประมวลผลอยู่ ได้ดีกว่าที่ตามนุษย์มองเห็นภาพเดียวกันนั้น ผ่านรายละเอียดบนภาพได้อย่างเทียบกันไม่ได้

กรณี Face Recognition หรือ AI จดจำใบหน้า ซึ่งเป็นหนึ่งใน Image Recognition Technology ที่มีการใช้งานจริงไปแล้วทั่วโลก โดยเฉพาะ Smartphone จำใบหน้าเจ้าของได้ และ ปลดล็อคให้เฉพาะใบหน้านั้น ถือเป็นตัวอย่างการทำงาน และ การใช้งาน Image Recognition Technology ที่ไม่ต้องอธิบายอะไรกันอีก

นอกจากนั้น… OCR หรือ Optical Character Recognition Technology หรือ เทคโนโลยีเข้าใจตัวอักษรบนภาพ เหมือนตามนุษย์มองตัวหนังสือบนกระดาษ และ อ่านออกเพราะเข้าใจคำหรือข้อความบนกระดาษแผ่นนั้น… ก็เป็น Image Recognition Technology อีกสายหนึ่งที่ฉลาดขึ้นและเก่งขึ้นจนรู้จักภาษาต่างๆ ทั่วโลกไปหมดแล้ว

วิทยาการด้านนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Computer Vision หรือ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ หรือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยภาพที่คอมพิวเตอร์เห็น และ วิเคราะห์ผ่านปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำความเข้าใจว่าภาพนั้น และ แปลงไปอยู่ในรูปของข้อมูลดิจิทัลพร้อมใช้… สำหรับทุกวัตถุประสงค์

ประเด็นก็คือ… โครงงาน หรือ โครงการที่ต้องการพัฒนาขึ้นบนวิสัยทัศน์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตั้งแต่ขั้นโครงงานนักเรียน ไปจนถึงโครงงานของ Tech Startup ที่หวังครองตลาดนั้น… โดยส่วนตัวผมคิดว่ายังมีน้อยและกลัว DeepTech ระดับ AI/ML หรือ Artificial Intelligence/Machine Learning กันเป็นส่วนใหญ่… ซึ่งแม้แต่โครงงาน หรือ โครงการประยุกต์ใช้ Image Recognition Technology ซึ่งเป็นพื้นฐานของ AI ก็ถือว่ามีน้อย และ ทั้งช้า ทั้งล้าหลังอย่างน่าเสียดาย

ซึ่งถ้าถามว่าจะประยุคใช้งาน Image Recognition Technology แบบไหนได้บ้าง… โดยส่วนตัวเชื่อว่าอะไรที่ตามนุษย์มองแล้วสมองทำงานได้ถูกต้อง ล้วนประยุกต์เอา Computer Vision และ Image Recognition Technology มาช่วยงานได้ทั้งสิ้น… เพราะ Image Recognition Technology สามารถ จำแนกประเภท หรือ Classification ได้อย่างดีและแม่นยำยิ่งๆ ขึ้น… สามารถนิยาม หรือ Tagging ได้อย่างดีและแม่นยำยิ่งๆ ขึ้น… สามารถตรวจจับ หรือ Detection ได้อย่างดีและแม่นยำยิ่งๆ ขึ้น รวมทั้งสามารถแยกแยะ หรือ Segmentation ได้อย่างดีและแม่นยำยิ่งๆ ขึ้นเช่นกัน

เอาเป็นว่า… ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร และ สนใจ Image Recognition Technology หรือแม้แต่ Deep Tech สายอื่นๆ เพื่อพัฒนาอะไรก็ตาม… Ad line ด้วย QR Code ใต้บทความนี้แล้วทักเข้ามาคุยกันได้ครับ

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

GoodWalk

Good Walk Score และเมืองเดินได้… เดินดี

ข้อมูลหลายมากมายเกี่ยวกับ “เมืองเดินได้ เมืองเดินดี” ซึ่งผมไม่สามารถเรียบเรียงและสรุปมาเผยแพร่ได้หมด มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะชื่นชมอาจารย์นิรมล… ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ และทีมงานของท่านอย่างมากก็คือ… เวบไซต์ GoodWalk.org และระบบให้คะแนน หรือ Good Walk Score ที่คนเล่น Big Data เห็นแล้วตาลุก… ส่วนข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเมืองเดินได้ เมืองเดินดี… ดูคลิป Ted Talk ของอาจารย์นิรมลโดยตรงเข้าท่ากว่า…

modular-bathroom.com

ผมเป็นคนชอบห้องน้ำสวยๆ… ที่จริงแล้วนิยามความสวยแบบผมอาจจะไม่เหมือนของท่านก็ได้ไม่เชิงว่าผมจะปิ๊งห้องน้ำที่ใช้วัสดุราคาแพงแต่ทุกครั้งที่เห็นห้องน้ำใช้สุขภัณฑ์เกรดพรีเมี่ยมผมจะรู้สึกชื่นชมคนออกแบบและคนเลือกเสมอ

Michelin Guide Michelin Star

Michelin Guide… ขั้นเทพของธุรกิจร้านอาหาร

ช่วงปลายปี 2017 ประเด็นใหญ่เรื่องหนึ่งในวงการภัตราคารและร้านอาหารของประเทศไทยคือ มิชลินจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัว Michelin Guide Bangkok 2018 หรือคู่มือแนะนำร้านอาหารในกรุงเทพ ประจำปี 2018 ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ สีแยกราชประสงค์… เป็นประเทศที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้… ประเทศที่ 6 ในเอเชียและเป็นประเทศที่ 29 ของโลก ที่มีมิชลินไกด์

พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ….

ข่าวการ “มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้กลไกความมั่นคงและกฏหมาย เข้าไปจัดการวงการเงินกู้นอกระบบกลุ่มสัญญาจำนองขายฝากที่ไม่เป็นธรรมและฉ้อโกง จนกลายเป็นผลงานโดดเด่นชิ้นหนึ่งของรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งดาบสุดท้ายของการจัดการปัญหาหนี้สินที่เกิดจากสัญญาขายฝากที่อาศัยช่องว่างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม ก็คือ “พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัย พ.ศ. ….” ฉบับนี้นี่เอง