If We Teach Today As We Taught Yesterday, We Rob Our Children Of Tomorrow ~ John Dewey

John Dewey

กระแสปฏิรูปการศึกษาที่ผมเกาะติด และ พบความเคลื่อนไหวตลอดปีเศษๆ ที่ผ่านมานี้ โดยส่วนตัวผมตื่นเต้นกับสีสันที่เห็นความเคลื่อนไหวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูป จากนักวิชาการและนักการศึกษาทั่วโลก ซึ่งเห็นเป็นปรากฏการณ์ประชุมสัมนาออนไลน์ ทั้งระดับท้องถิ่น และ ระดับนานาชาติจนเกาะติดรายละเอียดกันไม่หวาดไหว พร้อมด้วย Contents เกี่ยวกับการศึกษาหลังยุคโควิดสารพัดรูปแบบ และ มีอยู่บนทุกแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

ผมคิดถึงนักปฏิรูปการศึกษาอย่าง John Dewey ที่ถือว่าเป็นบิดาของการให้กำเนิดโรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัย และ เจ้าของปรัชญาการศึกษาประสบการณ์นิยม หรือ Experimentalism หรือ Instrumentalism… ซึ่งพัฒนามาจากความเชื่อเรื่องความอยู่รอดของสรรพสัตว์… โดยเฉพาะมนุษย์จะขึ้นอยู่กับการปรับตัวตามทฤษฏีวิวัฒนาการของ Charles Darwin ซึ่งค้นพบและพิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์ว่า… ผู้ที่อยู่รอดและวิวัฒนาการต่อจะปรับตัวเสมอ ส่วนผู้ที่ไม่เหลือรอด และ ล้มหายสูญสิ้นไปล้วนไม่สามารถ “ปรับตัว” จนไม่อาจวิวัฒน์ต่อได้

การปรับตัวให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นแก่นของวิวัฒนาการ โดยมีความรู้และภูมิปัญญาแห่งการศึกษาสืบทอดส่งต่อในระดับเผ่าพันธ์ ช่วยให้การปรับตัวและวิวัฒนาการท้าทายการเปลี่ยนแปลง ที่ยังคงเกิดขึ้นให้เราท่านได้ช่วยกันหาหนทางแก้ไขและข้ามผ่าน

โดยส่วนตัวผมอ้างแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ หรือ John Dewey ในหลายวาระ โดยเฉพาะการห้อยปรัชญาประสบการณ์นิยม หรือ Experimentalism ไปกับ Andragogy ซึ่งให้ความสำคัญกับประสบการณ์อย่างมากเช่นกัน นอกจากนั้น John Dewey ยังเชื่อว่า… การศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการศึกษาแบบเก่า หรือ แบบจารีต หรือ Traditional และ แบบอนุรักษ์ หรือ Conservative… หรือแม้แต่แนวคิดและระบอบการศึกษาแบบใหม่ หรือ แบบก้าวหน้า หรือ Progressive เพียงระบบใดระบบหนึ่ง… แต่ยกย่องและให้คุณค่ากับ “ประสบการณ์ทั้งปวง” ที่สอดคล้องต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

Professor Dr.John Dewey เกิดวันที่ 20 ตุลาคม ปี 1859… เป็นเป็นนักปรัชญา นักจิตวิทยา และ นักปฏิรูปการศึกษาผู้บุกเบิกแนวคิด และ วิธีการสอนแบบใหม่ๆ ซึ่งหลายแนวคิดถูกสาธิตผ่านโรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัยชิคาโก หรือ University of Chicago Laboratory Schools ซึ่งสถาบันแห่งนี้ยังคงเป็นเสาหลักอีกแห่งหนึ่งของการสาธิต หรือ ทดลองใช้ Learning Methodologies ท้าทายการเปลี่ยนแปลงในโลกการศึกษาระดับปฐมมัธยม เหมือนเมื่อครั้งที่ Professor Dr.John Dewey ยังดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิชาปรัชญา จิตวิทยาและการสอนที่ The University of Chicago และ ยังเป็นผู้อำนวยการ Laboratory Schools อยู่… โดยเฉพาะการเดินตามค่านิยมที่ John Dewey ทิ้งไว้เป็นมรดกทางการศึกษาอย่างชัดเจนว่า… If We Teach Today As We Taught Yesterday, We Rob Our Children Of Tomorrow หรือ ถ้าวันนี้เราสอนเหมือนที่เราเคยสอนในวันวาน เราจะปล้นอนาคตลูกหลานของเราเอง

Professor Dr.John Dewey จากไปในวัย 92 ปี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ปี 1952… ทิ้งมรดกทางการศึกษาผ่านลูกศิษย์–หลานศิษย์ทั่วสหรัฐอเมริกา ที่เคยเรียนใน University of Michigan… University of Chicago… Columbia University… รวมทั้ง University of Chicago Laboratory Schools ซึ่ง John Dewey ได้เผยแพร่แนวคิดและปรัชญาทางการศึกษาผ่านหลากมุมมอง หลายความเชื่อและสารพัดทฤษฎี จนได้ชื่อว่าเป็น History of Education หรือ ประวัติศาสตร์การศึกษา… จนวาระสุดท้ายพร้อมๆ กับการตั้งคำถามเชิงปรัชญาสุดท้าทายว่าด้วย “ความย้อนแย้งในทฤษฎีตรรกะร่วมสมัย หรือ ​​Paradox In Contemporary Logical Theory” ซึ่งคงมีโอกาสได้เปิดประเด็นถกแถลงแบ่งปันกับทุกท่านในโอกาสหน้า… 

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Broker Franchise Systems For Real Estate

รูปแบบนายหน้าตัวแทน เป็นรูปแบบธุรกิจที่มีมานานและมีอยู่ทั่วโลก ธุรกิจนายหน้าเป็นธุรกิจที่พบเห็นมากมายดาษดื่น แต่หาข้อมูลยืนยันปริมาณ มูลค่าและคุณค่าแทบไม่มี แม้แต่องค์กรนายหน้าที่มีเครือข่ายทั่วโลกเองก็ตาม 

UDON 2029… อุดรในทศวรรษหน้า

พ.ท. วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด เปิดเผยว่า ผลการหารือกับคณะนักวิจัย “โครงการพัฒนากลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม” สมาคมการผังเมืองไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เลขานุการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอุดรธานี ผู้แทนผู้ค้าปลีกพื้นที่ถนนประจักษ์ศิลปาคมและถนนทองใหญ่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน 3 แห่งรอบสี่แยกทองใหญ่และสถานีรถไฟอุดรธานี เห็นควรเร่งรัดการออกแบบปรับปรุงระบบกายภาพพื้นที่สองข้างทางถนนประจักษ์ศิลปาคม ช่วงสี่แยกทองใหญ่ (สี่แยกชิบูย่า) จนถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี

Indoor Farming photosynthesis

Indoor Farming Photosynthetic… การสังเคราะห์แสงของพืชผักในอาคาร

แนวคิดการปลูกพืชในอาคารจึงพัฒนาบนพื้นฐานการควบคุมแสงกับน้ำเป็นสำคัญ… ซึ่งพื้นฐาน Indoor Farming Technology ที่ขาดไม่ได้แน่ๆ จึงมุ่งไปที่กลไกการจัดการน้ำและความชื้นโดยอัตโนมัติและชาญฉลาด เหมือนๆ กับที่ต้องการกลไกอัตโนมัติเรื่องแสงและอุณหภูมิอันชาญฉลาดอย่างยิ่งด้วย

Celo Blockchain… 

Celo Blockchain ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยน Cryptocurrencies Address  ซึ่งเป็นชุดตัวเลขและตัวอักษรที่ผ่านการเข้ารหัสตามมาตรฐานการเข้ารหัสของบล็อกเชน ไปเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แสนจะจำง่าย เพื่อใช้เป็น Public Key ที่สามารถใช้ในการทำธุรกรรมซื้อ–ขาย–จ่าย–โอนคริปโตได้ง่ายๆ เหมือนการโอนเงินผ่านเครือข่าย “พร้อมเพย์ หรือ PromptPay” ด้วยหมายเลขโทรศัพท์… ซึ่งจะทำให้การใช้ Public Key สำหรับคริปโตง่ายขึ้นกับทุกคนอีกมาก