If We Teach Today As We Taught Yesterday, We Rob Our Children Of Tomorrow ~ John Dewey

John Dewey

กระแสปฏิรูปการศึกษาที่ผมเกาะติด และ พบความเคลื่อนไหวตลอดปีเศษๆ ที่ผ่านมานี้ โดยส่วนตัวผมตื่นเต้นกับสีสันที่เห็นความเคลื่อนไหวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูป จากนักวิชาการและนักการศึกษาทั่วโลก ซึ่งเห็นเป็นปรากฏการณ์ประชุมสัมนาออนไลน์ ทั้งระดับท้องถิ่น และ ระดับนานาชาติจนเกาะติดรายละเอียดกันไม่หวาดไหว พร้อมด้วย Contents เกี่ยวกับการศึกษาหลังยุคโควิดสารพัดรูปแบบ และ มีอยู่บนทุกแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

ผมคิดถึงนักปฏิรูปการศึกษาอย่าง John Dewey ที่ถือว่าเป็นบิดาของการให้กำเนิดโรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัย และ เจ้าของปรัชญาการศึกษาประสบการณ์นิยม หรือ Experimentalism หรือ Instrumentalism… ซึ่งพัฒนามาจากความเชื่อเรื่องความอยู่รอดของสรรพสัตว์… โดยเฉพาะมนุษย์จะขึ้นอยู่กับการปรับตัวตามทฤษฏีวิวัฒนาการของ Charles Darwin ซึ่งค้นพบและพิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์ว่า… ผู้ที่อยู่รอดและวิวัฒนาการต่อจะปรับตัวเสมอ ส่วนผู้ที่ไม่เหลือรอด และ ล้มหายสูญสิ้นไปล้วนไม่สามารถ “ปรับตัว” จนไม่อาจวิวัฒน์ต่อได้

การปรับตัวให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นแก่นของวิวัฒนาการ โดยมีความรู้และภูมิปัญญาแห่งการศึกษาสืบทอดส่งต่อในระดับเผ่าพันธ์ ช่วยให้การปรับตัวและวิวัฒนาการท้าทายการเปลี่ยนแปลง ที่ยังคงเกิดขึ้นให้เราท่านได้ช่วยกันหาหนทางแก้ไขและข้ามผ่าน

โดยส่วนตัวผมอ้างแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ หรือ John Dewey ในหลายวาระ โดยเฉพาะการห้อยปรัชญาประสบการณ์นิยม หรือ Experimentalism ไปกับ Andragogy ซึ่งให้ความสำคัญกับประสบการณ์อย่างมากเช่นกัน นอกจากนั้น John Dewey ยังเชื่อว่า… การศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการศึกษาแบบเก่า หรือ แบบจารีต หรือ Traditional และ แบบอนุรักษ์ หรือ Conservative… หรือแม้แต่แนวคิดและระบอบการศึกษาแบบใหม่ หรือ แบบก้าวหน้า หรือ Progressive เพียงระบบใดระบบหนึ่ง… แต่ยกย่องและให้คุณค่ากับ “ประสบการณ์ทั้งปวง” ที่สอดคล้องต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

Professor Dr.John Dewey เกิดวันที่ 20 ตุลาคม ปี 1859… เป็นเป็นนักปรัชญา นักจิตวิทยา และ นักปฏิรูปการศึกษาผู้บุกเบิกแนวคิด และ วิธีการสอนแบบใหม่ๆ ซึ่งหลายแนวคิดถูกสาธิตผ่านโรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัยชิคาโก หรือ University of Chicago Laboratory Schools ซึ่งสถาบันแห่งนี้ยังคงเป็นเสาหลักอีกแห่งหนึ่งของการสาธิต หรือ ทดลองใช้ Learning Methodologies ท้าทายการเปลี่ยนแปลงในโลกการศึกษาระดับปฐมมัธยม เหมือนเมื่อครั้งที่ Professor Dr.John Dewey ยังดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิชาปรัชญา จิตวิทยาและการสอนที่ The University of Chicago และ ยังเป็นผู้อำนวยการ Laboratory Schools อยู่… โดยเฉพาะการเดินตามค่านิยมที่ John Dewey ทิ้งไว้เป็นมรดกทางการศึกษาอย่างชัดเจนว่า… If We Teach Today As We Taught Yesterday, We Rob Our Children Of Tomorrow หรือ ถ้าวันนี้เราสอนเหมือนที่เราเคยสอนในวันวาน เราจะปล้นอนาคตลูกหลานของเราเอง

Professor Dr.John Dewey จากไปในวัย 92 ปี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ปี 1952… ทิ้งมรดกทางการศึกษาผ่านลูกศิษย์–หลานศิษย์ทั่วสหรัฐอเมริกา ที่เคยเรียนใน University of Michigan… University of Chicago… Columbia University… รวมทั้ง University of Chicago Laboratory Schools ซึ่ง John Dewey ได้เผยแพร่แนวคิดและปรัชญาทางการศึกษาผ่านหลากมุมมอง หลายความเชื่อและสารพัดทฤษฎี จนได้ชื่อว่าเป็น History of Education หรือ ประวัติศาสตร์การศึกษา… จนวาระสุดท้ายพร้อมๆ กับการตั้งคำถามเชิงปรัชญาสุดท้าทายว่าด้วย “ความย้อนแย้งในทฤษฎีตรรกะร่วมสมัย หรือ ​​Paradox In Contemporary Logical Theory” ซึ่งคงมีโอกาสได้เปิดประเด็นถกแถลงแบ่งปันกับทุกท่านในโอกาสหน้า… 

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Thailand Capital Gains Tax

พระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีกำไรจากการลงทุน หรือ Capital Gains Tax… เพื่อวิสาหกิจริเริ่มใหม่

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองที่สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ DCT ภายใต้การนำของคุณศุภชัย เจียรวนนท์ และ เครือข่ายพันธมิตร ทั้ง NSTDA หรือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ… NIA หรือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ ก.ล.ต. ซึ่งได้ทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง และ กรมสรรพกร เพื่อออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีกำไรจากการลงทุน หรือ Capital Gain Tax สำหรับการลงทุนในสตาร์ทอัพไทย…

Prefab Bathroom

ปัญหาแรงงานฝีมือในงานก่อสร้าง โดยเฉพาะงานก่อสร้างบ้านสำหรับตลาดพรีเมี่ยม ที่ต้องการงานเนี๊ยบๆ ส่งมอบให้ลูกค้า… หลายโครงการรื้อแล้วรื้ออีก ทุบแล้วทุบอีก เพื่อแก้งานชุ่ยจากช่างที่ขาดทักษะฝีมือ

Isan Creative Festival 2022… เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น หรือ CAE Khon Kaen… ได้จัดงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 หรือ ISANCF2022 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2022 ภายใต้ธีม “Think Link Things” บนพื้นที่จัดงานหลัก 2 ย่าน

Ropeless Elevator

Ropeless Elevator… และการเดินทางในอาคาร

เทคโนโลยีในแนวทางของ Thyssenkrupp Elevator มีแนวโน้มที่จะทำให้เราได้เห็นตึกสูงเกิน 1000 เมตรในโอกาสอันใกล้นี้… รวมทั้ง Boring Transportation System หรือเทคโนโลยีขนส่งในท่อที่กำลังพัฒนาโดย The Boring Company ของ Elon Musk ที่มุ่งพัฒนาเพื่อใช้ขนส่งรถยนต์แทนระบบทางด่วน แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า ก้าวแรกของการประยุกต์ใช้งาน Boring Tube ของ The Boring Company ทดแทนเทคโนโลยีลิฟท์โดยสารในอาคารได้เลยในอีกไม่นานนับจากนี้