Hydraulic Cement… ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม… คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า… กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เร่งกำหนดและแก้ไขมาตรฐานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตและปูนซีเมนต์ โดยให้สามารถใช้ “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” เป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ แทนการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์… ซึ่งการใช้ “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก หรือ Hydraulic Cement” เป็นหนึ่งในมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม และ การใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ Industrial Processes and Product Use หรือ IPPU… ด้วยการกำหนดให้ใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ดในการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งจากขั้นตอนการเผาปูนเม็ด และ กลไกการแข็งตัวของผลึกซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก

การผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยมีการคิดค้นพัฒนาการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ซึ่งในปัจจุบันมีส่วนประกอบของปูนเม็ดในอัตราส่วนที่น้อยกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประมาณ 10% ของปริมาณทั้งหมด และ ใช้วัสดุอื่นมาผสมทดแทน เช่น หินปูน กากถลุงที่เหลือจากกระบวนการถลุงโลหะ และ วัสดุปอซโซลาน หรือ Pozzolan เป็นต้น 

องค์ประกอบที่มีอัตราส่วนของปูนเม็ดน้อยลง จึงทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตน้อยลงตามไปด้วย ซึ่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกนั้นมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานได้ดีเทียบเท่ากับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ประมาณการเบื้องต้นในเชิงของการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 1 ตัน จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 ได้ราว 0.05 ตัน เมื่อเทียบกับการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในปริมาณที่เท่ากัน… การนำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกมาใช้งานทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จึงช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม… สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ได้กำหนดและแก้ไขมาตรฐานให้สามารถใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ แล้วจำนวน 71 มาตรฐาน

ด้านคุณบรรจง  สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. ให้ข้อมูลว่า… สมอ. ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก. 2594-2556 โดยระบุเกณฑ์กำหนดคุณลักษณะด้านต่างๆ และ มีการแบ่งชนิดครอบคลุมการใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งการใช้งานทั่วไป งานที่ต้องการแรงอัดต้นสูง งานที่ทนต่อการกัดกร่อนของซัลเฟต

การใช้งานจริงปรึกษาวิศวกรโยธาของท่านครับ!

ขอบคุณเนื้อข่าวอ้างอิงจาก Thansettakij.com 

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

วงแหวน 231 และ นิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี

ข่าวกรมโยธาธิการเปลี่ยนผังเมืองสีเขียวในพื้นที่ตำบลนากระแซงและทุ่งเทิงเป็นพื้นที่สีม่วง เพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมบนถนนโชคชัย-เดชอุดม ทางหลวงหมายเลข 24 หนุนลงทุนเกษตรแปรรูป/หุ่นยนต์ ไบโอชีวภาพ โลจิสติกส์ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักร พร้อมขอ BOI ให้สิทธิประโยชน์ NEEC เท่า EEC พร้อมกับการลงพื้นที่ของนายกตู่และ ครม. สัญจร ที่อุบลราชธานีเมื่อหลายเดือนก่อน ส่งให้พื้นที่อิสานตอนล่างน่าค้นหาขึ้นมาอักโขทีเดียว

Construction Marketing

Construction Marketing Strategies

รับเหมาก่อสร้างในวันที่ธุรกิจการค้าเกือบทั้งหมด ล้วนขึ้นไปอยู่บนอินเตอร์เน็ต และใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการทำมาค้าขาย… ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แม้จะมีลักษณะเฉพาะหลายอย่างต่างไปจากการประกอบกิจการซื้อขายหรือใช้บริการกันทั่วไป ก็หลีกไม่พ้นที่จะต้องพากิจการเข้าสู่อินเตอร์เน็ต ให้ทัดเทียมและเท่าทันลูกค้าที่ช่างหาช่างค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตช่วยตัดสินใจ

Binance Smart Chain

Binance Smart Chain และ Decentralized Application

การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ต้องการใช้ DApp หรือ Decentralized Application ซึ่งต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Blockchain ในการขับเคลื่อนนั้น… การใช้งาน Blockchain ไม่ได้มีแต่การใช้ทำ Token เพื่อระดมทุนอย่างเดียว แต่ยังสามารถสร้างระบบนิเวศน์เพื่อขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจรูปแบบอื่นๆ ได้อีกมาก… กรณีการใช้งาน Blockchain เพื่อสร้าง DeFi หรือ Decentralized Finance Platform เพื่อให้บริการฝากถอนกู้ยืม… กรณีการใช้งาน Blockchain เพื่อทำโฉนดที่ดินดิจิทัลแบบของรัฐบาลประเทศสวีเดน หรือ กรณีการใช้งาน Blockchain เพื่อทำหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและใบประกาศของบางมหาวิทยาลัยในบางประเทศที่กำลังดำเนินการอยู่ เป็นต้น

หินปลาวาฬ บึงกาฬ

บึงกาฬฮับ…

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวระหว่างเปิดโครงการนำการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนที่ จ.บึงกาฬ ว่า… ภารกิจของคมนาคมมีการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ มีโครงการถนนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ และเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่กระทรวงคมนาคมจัดงบประมาณให้มากถึง 9,853 ล้านบาท