ฮักไทย และ Hug Thais… ภารกิจ Connect The Dots จากหอการค้าไทย

Welcome to Phuket

บทบาทของหอการค้าไทยในวิกฤตโควิดคราวนี้น่าสนใจหลายความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะการเสนอตัวเป็นทางเลือกเพื่อเป็นมือไม้แขนขาช่วยรัฐบาล และ ทางราชการ… ตั้งแต่ประเด็นจัดหาวัคซีน ซึ่งเกินความสามารถของเอกชนที่หลายเดือนก่อน ก่อนที่วัคซีนจีนจะผ่านการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก วัคซีนภาพลักษณ์ดีทั้งหมดที่มีการต่อรองวิ่งเต้นระดับการเมืองระหว่างประเทศ และ นายหน้าค้าความหวังหลายกลุ่มเคลื่อนไหวจนวางใจอะไรไม่ได้… ซึ่งหอการค้าเองก็ต้องถอยไปช่วยทางอื่นที่ช่วยได้

กรณีหอการค้าไทยร่วมกับพันธมิตร และ กรุงเทพมหานครในการจัดหาสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มากกว่า 66 แห่ง ก่อนจะได้รับการอนุมัติ 14 แห่ง และแถลงข่าวร่วมกันช่วงปลายเดือนเมษายน โดยใช้สถานที่ของสมาชิกหอการค้ากลุ่มการค้าปลีกและบริการ และเปิดลงทะเบียนอิสระจากระบบหมอพร้อม จนนำไปสู่การคว่ำแอพหมอพร้อมทั่วประเทศในที่สุด แก้ไขความคับข้องอึดอัดใจของคนไทยไปได้เรื่องหนึ่ง

นอกจากนั้น… กลุ่มการค้าปลีกและบริการยังได้ประสานความร่วมมือกับภาคีของหอการค้าไทยทั่วประเทศ นำเสนอพื้นที่ทั่วประเทศเพิ่มเติมอีกกว่า 372 แห่ง เพื่อสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลหากหน่วยงานสาธารณสุขต้องการ ซึ่งเป็นการทำภารกิจช่วยรัฐยกระดับมาตรฐานของสาธารณสุขไทย ซึ่งเป็นเป้าหมายเร่งด่วนของหอการค้าไทย

และล่าสุด… คุณญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการบริหารหอการค้าไทย และ ประธานกลุ่มการค้าปลีกและบริการ หอการค้าไทย ก็เดินหน้าเตรียมกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ หรือ ทำ Local Consumption ทั้งเป้าหมายชาวไทย และ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผ่านโครงการ “ฮักไทย หรือ Hug Thais”  เพื่อส่งเสริมและยกระดับสินค้าแบรนด์ของคนไทย รวมถึงโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ที่จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยมากกว่า 2.7 แสนล้านบาท ภายใน 6 เดือน คิดเป็น 1.6% ของจีดีพีทั้งประเทศ และ คาดว่าจะสามารถพยุงการจ้างงานกลับคืนมากว่า 2 ล้านคน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้า

ทั้งนี้… ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของหอการค้าไทย เป็นการดำเนินการในกรอบ 3 ภารกิจหลักภายใต้นโยบาย Connect the Dots ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใน 99 วันแรก ของประธานหอการค้าไทย คุณสนั่น อังอุบลกุล  ที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 

1. ช่วยยกระดับมาตรฐานของสาธารณสุขไทย โดยสนับสนุนกลไกระบบการกระจาย และ ฉีดวัคซีนให้รวดเร็วและทั่วถึงทั่วประเทศผ่านกลไกหอการค้า และ ภาคีเครือข่าย 

2. ผลักดันให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน หรือ Soft Loan ให้ได้ทั่วถึงและรวดเร็วเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องอย่างเร่งด่วน และ เพื่อให้มีเงินทุนไปปรับปรุงและขยายธุรกิจ… ซึ่งเฟสแรก บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ได้นำผู้ประการ SMEs ขนาดเล็กที่ต้องการเงินกู้ต่ำกว่า 5 ล้านบาท เสนอรายชื่อ และ ข้อมูลให้ธนาคารอนุมัติกว่า 6,000 รายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยผู้ประการในกลุ่มนี้กว่า 70% ยังไม่เคยเข้าถึง Soft Loan มาก่อน

3. กระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการ “ฮักไทย” รวมใจไทยไม่ทิ้งกัน และ โครงการ Hug Thais สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อรองรับการเปิดเมืองและเปิดประเทศ… ซึ่งแผนกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการ “ฮักไทย และ Hug Thais” ซึ่งได้จับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนั้น… คาดว่าจะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยว และ ใช้จ่ายซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทย 

เบื้องต้น… ได้เตรียมเปิดตัวโครงการ “ฮักไทย ฮักภูเก็ต หรือ Hug Thais Hug Phuket  ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวคนไทย และ นักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยคาดว่ารายได้ที่จะมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรก จะมีมากกว่า 12,000 ล้านบาทภายใน 3 เดือน 

หลังจากนั้นจะขยายผลไปยังจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ  สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยที่จะมีการทำงานประสานร่วมกับสมาคมต่างๆ อาทิ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย สมาคมภัตตาคารไทย และ สมาคมสายการบินแห่งประเทศไทย

โดยวันที่ 21 มิถุนายนนี้… รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ​ท่องเที่ยวและกีฬา คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ มีกำหนการเพื่อลงนามความร่วมมือเปิดตัวโครงการ “ฮักไทย” ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. และ หอการค้าไทย เพื่อเป็นการผลักดันโครงการ “ฮักไทย” ให้เข้าถึงทุกจังหวัด สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ

เตรียมตัวเข้าสู่โหมดฟื้นฟูกันได้แล้วครับ!!!

References… 

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Data Artists…

ดาต้าหรือเดต้า… ซึ่งผมก็ได้ยินคนออกเสียงเรียกข้อมูลแบบทับศัพท์ทั้งสองแบบ และเมื่อวานผมเกริ่นเรื่องการทำข้อมูลให้สามารถสื่อสารกันภายใน บนนิยามเดียวกัน ความหมายเดียวกัน เพื่อให้ได้โซลูชั่นที่จะพาธุรกิจไปถึงเป้าหมายในระยะขจัดโดยผ่านอุปสรรคน้อยที่สุด

รถไฟฟ้าระยอง…

ระยองเป็นส่วนหนึ่งของ EEC ที่ถือว่าอยู่ใกล้ศูนย์กลาง EEC ไม่ต่างจากชลบุรี เพราะพื้นที่พัฒนารอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีพื้นที่ของระยองติดอยู่ในแผนเยอะทีเดียว

property- men-women

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค ไตรมาส 1 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่าในด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะลดลงทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า -14.0% และ -9.9% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2562 และอุปทานด้านที่อยู่อาศัยการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน และการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จะลดลง -11.0% จากปี 2562 และ -13.6% ตามลำดับ

Ethereum 2.0

ETH 2.0 และ Proof-of-Steke… ในมิติของการลงทุน

การลงทุนด้วยการก่อตั้งหรือเข้าร่วม PoS Pool หรือ Proof of Stake Pool หรือการรวมกลุ่มหรือลงทุนเป็นแม่ข่ายทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบ หรือ Validator Pool ให้ธุรกรรมบนเครือข่าย Ethereum 2.0 ขึ้นไป ก็เหมือนการลงทุนก่อตั้ง Pool เพื่อขุดบิทคอยน์ ที่เกิดขึ้นเงียบๆ ในช่วงที่บิทคอยน์เกิดขึ้นใหม่ๆ ระหว่างปี 2009–2013 จนกลายเป็นธุรกิจใหญ่โตและสร้างเศรษฐีใหม่ในหลายประเทศ