แผนพัฒนาที่ดินสถานีหัวลำโพงเนื้อที่ 120 ไร่

ที่ดินสถานีหัวลำโพง การรถไฟแห่งประเทศไทย,

ความเคลื่อนไหวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ต่อแผนพัฒนาที่ดินพื้นที่สถานีหัวลำโพง ซึ่งปัจจุบันยังเป็นผังเมืองสีน้ำเงิน หรือ ที่ดินประเภทหน่วยงานราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไม่สามารถนำมาพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ได้… แต่ก็ชัดเจนแล้วว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังยื่นขอปรับผังเมืองให้เป็นพื้นที่สีแดง หรือ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม เพื่อให้สามารถพัฒนาเชิงพาณิชย์ และ จูงใจให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน… โดยมีบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ในฐานะบริษัทลูกที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ก็กำลังตั้งเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาชั้นต้นกันแล้ว

ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่สำหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์จะประกอบไปด้วย…

  1. Zone A พื้นที่ถนนทางเข้า ออกและลานจอดรถบริเวณถนนพระราม 4 จำนวน 16 ไร่… กำหนดไว้เบื้องต้นเพื่อจัดทำเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์และพัฒนาทัศนียภาพโดยรอบ
  2. Zone B ส่วนอาคารสถานีกรุงเทพหัวลำโพง เนื้อที่ 13 ไร่… ปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามแนวทางอนุรักษ์
  3. Zone C พื้นที่โรงซ่อมรถดีเซลราง และ รถโดยสารเนื้อที่ 22 ไร่… จะพื้นที่เชิงพาณิชย์ในรูปแบบปิด และเปิด เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร พื้นที่กิจกรรม และจะทำการปรับปรุงพื้นที่บริเวณนี้ใหเป็น water front Promenade เลียบครองผดุงกรุงเกษม  ผสมผสานความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นความเป็นพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการ โดยดูต้นแบบจากเวนิส อิตาลี
  4. Zone D พื้นที่บริเวณชานชลา ทางรถไฟ และย่านสับเปลี่ยนเนื้อที่ 49 ไร่… มีแผนพัฒนาได้ในหลายรูปแบบ โดยจะพัฒนาเชิงพาณิชย์ ในรูปแบบมิกซ์ยูส Lifestyle Mixed-Use   อาทิโรงแรม อาคารสำนักงาน รวมทั้งที่อยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และพื้นที่จัดแสดงงาน อื่นๆ โดยยึดต้นแบบ โตเกียว มิดทาวน์
  5. Zone E พื้นที่อาคารสำนักงานรฟท ตึกคลังพัสดุเนื้อที่ 20 ไร่… มีแผนจะพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ในรูปแบบ Urban Mixed-Use มีโรงแรม อาคารสำนักงาน ศูนย์กิจกรรม รวมถึงพื้นที่ให้ร่มรื่นผสมผสานความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเชื่อมต่อรูปแบบสิ่งปลูกสร้างเชิงอนุรักษ์โครงสร้างอาคารเดิม กำหนดจุด node  สำหรับกิจกรรมพิเศษหรือสวนสาธารณะ ซึ่งจะมีระยะห่างกันไม่เกิน 500 เมตรตลอดแนวคลองและยังได้ศึกษาชุมชนต่างๆ ริมน้ำ โดยยึดต้นแบบโครงการ Suzhou Creek เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน รวมทั้งจะมีการพัฒนาเส้นทางจักรยานริมทางรถไฟ 

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Wuhan-China

อสังหาริมทรัพย์ไทยในวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่าและทุนจีน

ผมแนบลิงค์ข้อมูลต้นฉบับไว้ใต้อ้างอิงน๊ะครับ… เผื่อท่านที่สนใจรายละเอียด… เพราะผมจะตัดจบตรงนี้เลยว่า เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวลงมากค่อนข้างแน่ อย่างน้อยก็ครึ่งปีแรกนี้ที่การลงทุนใดๆ ต้องรอบคอบ แต่ในวิกฤตมีโอกาสเสมอ… โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ใครมีช้อนก็เตรียมตัวก็แล้วกันครับ ทำการบ้านให้มาก ศึกษาทำเลให้แตก เรียนรู้ช่องทางและกลยุทธ์ให้ชำนาญ… เวลาช้อนจะได้ไม่พลาด

ICO

ตลาดหลักทรัพย์ X KBTG… พัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล

การพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจรด้วยเทคโนโลยี DLT เกิดจากวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันในการเพิ่มช่องทางการลงทุนในผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มใหม่ ที่เพิ่มโอกาสให้แก่ธุรกิจในการระดมทุน และเป็นทางเลือกแก่นักลงทุนที่มองหาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่แตกต่าง มีรูปแบบผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่หลากหลาย เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินในปัจจุบัน โดยเชื่อว่าการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของการระดมทุนและลงทุนในประเทศไทยภายใน 2-3 ปี

Reverse Mortgage

เกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse Mortgage) เป็นมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุมาตรการหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นธนาคารนำร่องในการให้สินเชื่อดังกล่าว เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศในระยะต่อไป การให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน เป็นธุรกรรมสินเชื่อรูปแบบใหม่ ที่มีลักษณะแตกต่างจากสินเชื่อทั่วไป กล่าวคือ เป็นธุรกรรมสินเชื่อที่ให้กับผู้กู้ที่เป็นผู้สูงอายุ เช่น ผู้ที่เกษียณอายุจากการทำงาน โดยนำที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตน และ ปลอดภาระหนี้มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อเพิ่มเงินได้ในการดำรงชีพ ซึ่งจำนวนเงินที่ผู้กู้จะได้รับขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้ มูลค่าของที่อยู่อาศัย และ อัตราดอกเบี้ย

Thailand Longstay

ขณะนี้รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวด้วยการให้ “ไทยแลนด์ ลองสเตย์” หรือ บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด เข้ามาเป็นตัวแทนดำเนินงานเพื่อนำนักท่องเที่ยวกลุ่มลองสเตย์เข้ามาพักระยะยาวในภูเก็ต เพื่อเป็นการนำร่องก่อนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วไปในลำดับต่อไป