Housing Market… ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2023

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองที่ระมัดระวังต่อทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในปี พ.ศ. 2566 จากปัจจัยหนุนเริ่มเบาบาง เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยต่ออายุมาตรการผ่อนคลาย LTV ที่จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยตลาดต้องติดตามว่าทางการจะต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมในการซื้อที่อยู่อาศัยหรือไม่ ขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง กำลังซื้อยังเปราะบาง อัตราดอกเบี้ยอยู่ในทิศทางขาขึ้น การแข่งขันในธุรกิจที่สูงและจำนวนที่อยู่อาศัยรอขายสะสมสูง ล้วนยังเป็นแรงกดดันต่อกิจกรรมการซื้อและการลงทุนที่อยู่อาศัยในระยะข้างหน้า

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ว่า… ในปี พ.ศ. 2566 ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล… รวมนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.75-1.82 แสนหน่วย หรือ หดตัว 2.8% ถึงขยายตัว 1.1 % เมื่อเทียบกับที่คาดว่าจะขยายตัว 7.5% ในปี 2565

จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย หรือ AREA พบว่า… ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 มีการเปิดตัวที่อยู่อาศัยใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 110% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน หรือ มีจำนวนกว่า 7.7 หมื่นหน่วย

แต่การเปิดตัวที่อยู่อาศัยใหม่ที่เร่งตัวขึ้นน่าจะมาจากปัจจัยเฉพาะทางธุรกิจด้วย เนื่องจาก Backlog ของผู้ประกอบการบางรายลดลง จากที่มีการเร่งระบายที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในพอร์ตไปในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีผลต่อการรับรู้รายได้ทางธุรกิจในระยะข้างหน้า ดังนั้น ผู้ประกอบการยังคงต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่ใช้ระยะต้นทุนทางการเงินที่อยู่ในช่วงขาขึ้น 

สำหรับที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในปี พ.ศ. 2555 นี้มากกว่าครึ่งมาจากการเปิดตัวคอนโดมิเนียม และ ส่วนใหญ่ที่เปิดตัวเป็นกลุ่มระดับราคาต่ำกว่า 2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 55% ของจำนวนที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งหมด… ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการบ้านล้านหลัง ซึ่งสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยระดับราคาต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท

ในปี พ.ศ. 2565… ตลาดได้รับปัจจัยหนุนสำคัญจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และ การจดจำนองที่อยู่อาศัย รวมถึง การผ่อนคลายมาตรการ LTV โดยจากข้อมูลของ REIC พบว่า… ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเติบโตขึ้นจากปีก่อนราว 8.5% แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า การโอนกรรมสิทธิ์จากนิติบุคคลหรือเป็นการโอนที่อยู่อาศัยใหม่ปรับตัวลดลงจากปีก่อนราว 5.3% ในขณะที่การโอนการรมสิทธิ์จากบุคคลธรรมดา หรือ การ อนที่อยู่อาศัยมือสองเติบโตสูงจากปีก่อนถึง 26.5% ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ… ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการชะลอการเปิดโครงการใหม่ ซึ่งมีผลต่อจำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเข้าสู่ตลาดในปี พ.ศ. 2565 และ ยอดการจองซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ก็อยู่ระดับต่ำ จึงมีผลต่อยอดการโอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้… รวมทั้งที่อยู่อาศัยใหม่มีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยที่สูงเมื่อเทียบกับพื้นที่ใช้สอย แม้จะมีโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายจากผู้ประกอบการ แต่ผู้บริโภคบางกลุ่มหันไปเลือกซื้อที่อยู่อาศัยมือสองที่ที่มีการประกาศขายมากขึ้นด้วยแทน

อย่างไรก็ตาม… ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี พ.ศ. 2565 อาจจะเห็นการเร่งตัวของยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยมากขึ้น หลังจากที่มาตรการผ่อนปรน LTV จะสิ้นสุดลงสิ้นปีนี้ แต่ก็ยังคงต้องขึ้นอยู่กับความสามารถและคุณสมบัติของผู้ซื้อที่อาศัย

สาวนสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2556… ความต่อเนื่องในการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ที่อยู่อาศัยยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้น แม้คาดว่ากิจกรรมเศรษฐกิจของประเทศและรายได้ของประชาชนน่าจะทยอยปรับตัวดีขึ้น ทำให้กลุ่มที่มีความพร้อมก็อาจจะตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยเช่นเกี่ยวกับทิศทางการซื้อที่อยู่อาศัยอย่างอาคารชุดของชาวต่างชาติที่น่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับปี 2565 จากการเปิดประเทศและมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงประเมินว่า… ในปี พ.ศ. 2566 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นยอดรวมนิติบุคคล และ บุคคลธรรมดา… น่าจะมีจำนวนประมาณ 1.75-1.82 แสนหน่วย หดตัว 2.8% ถึง ขยายตัว 1.1 % จากที่คาดว่าจะขยายตัว 7.5% ในปี 2565 ทั้งนี้ กรอบประมาณการนี้ได้คำนึงถึงกรณีที่ทางการต่ออายุ มาตรการลดค่าธรรมเนียมแล้ว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเห็นว่า… การเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี พ.ศ. 2566 อาจลดลงเป็น 8.9-9.6 หมื่นหน่วย หรือ หดตัว 6.3% โดยการเปิดตัวคอนโดมิเนียมน่าจะชะลอลงจากที่เปิดตัวจำนวนมากในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งพื้นที่โครงการใหม่จะเน้นไปยังพื้นที่ กรุงเทพชั้นกลาง และ พื้นที่ชั้นนอกต่อขยายจังหวัดปริมณฑล เนื่องจากราคาที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในปรับสูงขึ้น บวกกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้าขยายไปยังพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานคร

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Google Data Analytics Professional Certificate โดย Google Career Certificate บน Coursera

คอร์สระดับประกาศนียบัตรบน Coursera ที่มีสถิติเข้าดูมากกว่า 2,000,000 View ดูเหมือนจะมีอยู่ไม่ถึงสิบเรื่อง และหนึ่งในนั้นก็คือคอร์สจาก Google ที่ให้เรียนฟรีพร้อมประกาศนียบัตรแบบ Shareable Certificate บน Coursera โดยมีเพียงเงื่อนไขเดียวคือเรียนและทำแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์เท่านั้น ซึ่งผมกำลังพูดถึงคอร์ส Google Data Analytics Professional Certificate คอร์สนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มคอร์ส Reskill/Upskill ในชุด Google Career

SCB Robinhood

Robinhood แอปพลิเคชั่นน้องใหม่ในสนาม Food Delivery

Robinhood Delivery Platform เป็นเลิศและได้เปรียบสุดๆ คือ เงินจะเข้าบัญชีทั้งร้านค้าและผู้ส่งสินค้าภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากปิดออเดอร์ โดยระบบการรับจ่ายเงินจะเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด ไม่มีเงินสด… ซึ่ง Robinhood Delivery Platform ใช้ข้อได้เปรียบในฐานะทายาทธนาคารยักษ์ใหญ่อย่างไทยพาณิชย์ จัดหนักผ่านเงื่อนไขทางการเงิน จนเห็นเค้าลางสงคราม “แพล็ตฟอร์มมอร์ไซด์ส่งของ” อีกครั้งหนึ่ง…

retort pouches food

Retort Pouch…

Retort Pouch เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุอาหารเพื่อฆ่าเชื้อ ประกอบด้วยแผ่นฟิล์ม 3 ชั้น ผนึกแน่น ชั้นนอกเป็นโพลีเอสเตอร์ทนความร้อน แข็งแรง ใช้พิมพ์ข้อความได้ ชั้นกลางเป็นอะลูมิเนียมฟอยล์ มีคุณสมบัติช่วยรักษาคุณภาพอาหารได้ดี ช่วยป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจนและความชื้น ชั้นในเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกโพลีเอทิลีน สามารถทนความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า 121-132 องศาเซลเซียส การส่งผ่านความร้อนเข้าไปในอาหารในขั้นตอนการให้ความร้อนเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ ความร้อนจะกระจายได้ทั่วถึงและเร็วกว่าการบรรจุกระป๋อง… ทำให้ผลิตภัณฑ์ผลไม้หรืออาหาร มีคุณภาพดีทั้งด้าน สี กลิ่น รส…

Blueprint M-MAP2…แผนแม่บทขนส่งทางรางที่จะเปลี่ยนนิยามของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปตลอดกาล

ไหนๆ ก็ไปแตะเรื่องรถไฟฟ้าของชาวกรุงเข้าแล้ว ข้อมูลรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสารพัดสีมีเยอะมากมาย อีกไม่นานเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเหล่านี้คงเยอะเกินจะจำ และคงมีใครซักคนทำแอพแนะนำเส้นทางเจ๋งๆ มาช่วยเราวางแผนการใช้เส้นทางและต่อรถไฟฟ้าอย่างแน่นอน