Properea

หลักสูตรออนไลน์การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมและธุรกิจ MICE

hospitality

ฝุ่นตลบเกี่ยวกับธุรกิจ Hospitality โดยเฉพาะโรงแรม ร้านอาหารและงานแสดงสินค้า จากไวรัสหยุดโลกนาม COVID19 ซึ่งผลักดันให้ต้องคิดใหม่ทำใหม่หลายอย่างเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นที่เชื่อถือได้ ในการให้และใช้บริการโรงแรม ร้านอาหารและเดินงานแสดงสินค้า 

Northern MICE Academic Cluster หรือ Chiang MICE หรือ เครือข่ายการศึกษาไมซ์ภาคเหนือ โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ TCEB…  จึงจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ในหัวข้อ “การจัดการสุขอนามัยสำหรับโรงแรมและธุรกิจ MICE” เพื่อช่วยผู้ให้ประกอบการโรงแรม ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว และธุรกิจเกี่ยวข้องด้านการจัดงานประชุมสัมมนา หรือ Meeting and Conferences ให้มีขีดความสามารถในการจัดการสถานประกอบการ ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งยวดของตลาดในยุคปัจจุบันและต่อไปในอนาคต หรือ Next Normal… ด้วยการจัดการคุณภาพบริการและบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างลงตัว

ภาพจาก: REUTERS/Marko Djurica

สิทธิประโยชน์สำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม หรือ Certificate และประชาสัมพันธ์สถานประกอบการของท่านในเครือข่ายคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านความพร้อมในการบริการรูปแบบใหม่ ที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการในยุค New Normal

ท่านที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://micacademy.co ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 – 9 กันยายน 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย… สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 053–942 153 ในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณเนื้อข่าวจากเวบไซต์ผู้จัดการครับ!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts