HD Maps กับ Autonomous Vehicle

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ หรือ Autonomous Vehicle ที่ปฏิทินเทคโนโลยีเกือบทุกสายล้วนนับวันเข้าใกล้การนำเทคโนโลยีระดับ Full Driving Automation หรือ Autonomous Vehicle Level 5 มาใช้งานบนท้องถนนอย่างชัดเจนถึงขั้นผู้ผลิต Self-Driving Cars หลายรายมีการกำหนดวันเวลาเริ่มขาย และ ใช้งานเชิงพาณิชย์กันแล้ว… 

ประเด็นก็คือ… ถึงแม้ Autonomous Vehicle Level 5 จะชาญฉลาด แม่นยำสูง และ ผิดพลาดใกล้ศูนย์โดยปราศจากความเสี่ยง แต่ Autonomous Vehicle Level 5 ยังต้องการสภาพแวดล้อมที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนตัวเองโดยอัตโนมัติ ทั้งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ “ต้องจัดให้มี” ทั้งในตัวรถ และ ท้องถนน รวมทั้งแพลตฟอร์ม และ ระบบนำทางที่ดีที่สุดสำหรับ Autonomous Vehicle ที่ต้องการเทคโนโลยีหลายอย่างในการนำทาง… ซึ่งทั้งหมดจะทำงานร่วมกับ “แผนที่ความละเอียดสูง หรือ HD Maps”

HD Maps มีความจำเป็นมากกับ Autonomous Vehicle ซึ่งโดยเนื้อแท้ก็คือเครื่องจักร และ หุ่นยนต์ติดล้อ ซึ่งหุ่นยนต์เหล่านี้อาจจะมีความสามารถหลายอย่างที่มนุษย์ดูด้อยประสิทธิภาพกว่าอย่างมาก แต่ความสามารถบางอย่างก็มีที่ด้อยกว่ามนุษย์อย่างชัดเจนเช่นกัน โดยหนึ่งในความด้อยของหุ่นยนต์ก็คือการใช้งานข้อมูลบนแผนที่ของมนุษย์ในแบบที่มนุษย์ที่มีข้อมูลไม่มากเพราะมนุษย์ใช้สมองคิดได้ซับซ้อนกว่าจนหุ่นยนต์เลียนแบบยังไม่ได้ และ เสี่ยงจะเกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายบนท้องถนนได้มาก… วิศวกรจึงต้องพัฒนา HD Maps สำหรับ Autonomous Vehicle เพื่อให้หุ่นยนต์กลุ่มใช้งานอิสระในที่สาธารณะ และ  Autonomous Vehicle ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

ข่าวดีก็คือ… เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา HD Maps ในช่วงเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบที่สุด… เพราะ HD Maps จะถูกระบบ และ แพลตฟอร์ม Autonomous Vehicle ปรับปรุง หรือ Update ข้อมูลล่าสุดโดยเซนเซอร์ และ Input Devices ที่ติดตั้งมากับตัวรถเสมอในขณะเคลื่อนที่ไปตลอดเส้นทาง… ซึ่ง HD Maps จะประกอบด้วยข้อมูล

  1. Base Map หรือ แผนที่ฐาน หรือ แผนที่ความละเอียดมาตรฐานใกล้เคียงกับแผนที่ๆ มนุษย์ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
  2. Geometric Map หรือ แผนที่เชิงเรขาคณิตที่มีสัดส่วนกว้างยาวลึกอย่างละเอียด 
  3. Semantic Map หรือ แผนที่เชิงความหมายที่ติดป้ายบอกรายละเอียดสภาพแวดล้อมว่าอะไรเป็นอะไร 
  4. Map Priors หรือ แผนที่ลำดับความสำคัญก่อนหลังที่มีทั้งข้อมูลเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินไป และ ข้อมูลการทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้า
  5. Real Time Knowledge หรือ สิ่งที่ได้รู้ และ เป็นข้อเท็จจริงใหม่ล่าสุดแบบเรียลไทม์

โดยทั้งหมดจะเก็บข้อมูลด้วยเซ็นเซอร์ของระบบ Lidar และ กล้องติดรถทุกตำแหน่ง กับ GPS และ IMUs หรือ Inertial Measurement Units ก่อนจะพล๊อตจุดอ้างอิงขึ้นแบบ 3 มิติเพื่อสร้างแผนที่ และ บันทึกไปที่ Geometric Map ก่อนจะสร้าง Semantic Map Layer จากข้อมูล Geometric Map เพื่อตีความวัตถุต่างๆ บนแผนที่ เช่น ขอบทาง ทางร่วมทางแยก จุดจอดรถ ป้ายหยุด ไฟจราจร เป็นต้น โดยข้อมูลวัตถุเหล่านี้ยังถูกสังเคราะห์ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม เช่น ความเร็วของสภาพการจราจร ข้อจำกัดทางสัญญาณจราจรเช่นความเร็วสูงสุดตามกฏหมาย และหรือ เขตห้ามแซง เป็นต้น

ส่วน Map Priors จะเป็นข้อมูลแบบไดนามิก และ ข้อมูลพฤติกรรมมนุษย์และคล้ายมนุษย์เพื่อเรียนรู้ และ ประเมินล่วงหน้าว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดด้วยลำดับ และ การเปลี่ยนแปลงอย่างไร เช่น การเปลี่ยนของสัญญาณไฟจราจรเขียวเหลืองแดงว่าวนอย่างไร นานแค่ไหน… ความน่าจะเป็นของยานพาหนะอื่นที่จอดข้างเคียงว่าจอดนิ่ง หรือ กำลังเคลื่อนที่เดินหน้า ถอยหลังอย่างไร เป็นต้น ซึ่งข้อมูล Map Priors จะถูกนำไปประมวลผลเป็น Real Time Knowledge ซึ่งจะ Update ข้อมูลให้ตัวรถ และ พาหนะอื่น และ แชร์แบบเรียลไทม์ด้วย

สรุปว่า… HD Maps สำหรับ Autonomous Vehicle ก็คือข้อมูลหลักที่ใช้ในการเดินรถเหมือนที่มนุษย์มองเห็น และ ได้ยินสัญญาณต่างๆ จากท้องถนน แล้วแตะเบรก – เหยียบคันเร่ง – ลดความเร็ว – เพิ่มความเร็ว ซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจบนท้องถนนที่มีอะไรมากกว่าแผนที่แบบที่เราเคยใช้ และ รู้จักกันมา… 

เอาข้อมูลเบื้องต้นมาแบ่งปันพอให้เห็นภาพประมาณนี้ก่อนครับ และ ขอข้ามที่จะลงลึกเรื่องความปลอดภัยจากช่องโหว่ทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโอกาส และ ความเป็นไปได้ที่จะถูกแฮกแบบต่างๆ ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรก็คงมีช่องโหว่ให้แฮกได้เสมอนั่นแหละ

ส่วนการประเมินมูลค่าทางการตลาดของ HD Maps สำหรับ Autonomous Vehicle โดย Fortune Business Insights ชี้ว่า… ตลาดจะเติบโตจากมูลค่า 1,365.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 ไปเป็น 7,009.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2028 หรือ เติบโตเฉลี่ย 26.3% ทั่วโลก

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Reverse Mortgage

เกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse Mortgage) เป็นมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุมาตรการหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นธนาคารนำร่องในการให้สินเชื่อดังกล่าว เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศในระยะต่อไป การให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน เป็นธุรกรรมสินเชื่อรูปแบบใหม่ ที่มีลักษณะแตกต่างจากสินเชื่อทั่วไป กล่าวคือ เป็นธุรกรรมสินเชื่อที่ให้กับผู้กู้ที่เป็นผู้สูงอายุ เช่น ผู้ที่เกษียณอายุจากการทำงาน โดยนำที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตน และ ปลอดภาระหนี้มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อเพิ่มเงินได้ในการดำรงชีพ ซึ่งจำนวนเงินที่ผู้กู้จะได้รับขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้ มูลค่าของที่อยู่อาศัย และ อัตราดอกเบี้ย

โรงเรียนบ้านชาวนาบ้านศิลาเพชร

HYBRID PROPERTIES… แนวคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน

ผมเกิดในรัชการที่ 9 และผมเชื่อว่าทุกท่านที่อ่านงานของผมก็เช่นกัน… นานมาแล้วที่คำว่าเศรษฐกิจพอเพียง หรือเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาอยู่ในการรับรู้ของพวกเรา ซึ่งหลักคิดทั้งหมดคือการสร้างสมดุลย์ให้ระบบนิเวศน์ของการใช้ชีวิต โดยการออกแบบผสมผสานทุกสิ่งที่เกี่ยวเนื่องบนห่วงโซ่ ให้เข้าที่เข้าทางและหมุนเวียนไปอย่างสมดุลย์

JWST Press Image

James Webb Space Telescope… อีกก้าวสำคัญสู่ยุคอวกาศ

James Webb Space Telescope สามารถสังเกตภาพในช่วงคลื่นอินฟราเรดด้วยความคมชัด และ ความไวแสงมากกว่ากล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล และยังสามารถสังเกตวัตถุและเหตุการณ์ที่ห่างไกลในเอกภพได้ด้วย เช่น การกำเนิดและวิวัฒนาการของดาราจักร และ ลักษณะชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบ

Welcome to Thailand

แนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยว และ เปิดรับชาวต่างชาติ 4 ระยะ

แนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยว และ เปิดรับชาวต่างชาติ 4 ระยะ เลือกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และบางส่วนของจังหวัดกระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ บางส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากจะมีการจัดการแข่งขันวิ่งภูเขาและวิ่งเทลชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11–14 พฤษจิกายน พ.ศ. 2564… จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติและพื้นที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร… ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งพักผ่อนที่สำคัญของทั้งชาวไทยและต่างชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ… จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครและประจวบคีรีขันธ์… และจังหวัดบุรีรัมย์จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาหลายรายการ เช่น โมโต จีพี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 และกรุงเทพมหานคร เป็นจุดหลายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยว