Properea

โครงการธนารักษ์ประชารัฐ… 1,000,000 ไร่ 100,000 ครัวเรือน

Rice Land

กรมธนารักษ์ยังคงเดินแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ผ่านโครงการสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ 1,000,000 ไร่ ให้ 100,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ… โดยคุณยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้ข้อมูลว่า… ปี 2563-2564 กรมจะเดินหน้ามอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโครงการธนารักษ์ประชารัฐจำนวน กว่า 1,000,000 ไร่ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ทำกินให้ประชาชนได้ราว 100,000 ครัวเรือน โดยเริ่มนำร่องแจกสัญญาเช่าช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายนนี้ได้ก่อนประมาณ 20,000 ครัวเรือน ใน 15 จังหวัด คิดเป็น พื้นที่ราชพัสดุกว่า 100,000 ไร่ และส่วนที่เหลือจะแจกได้ในปี 64 เพื่อช่วยให้ชาวบ้านเป็นเจ้าของที่ดินได้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในส่วนที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน

โครงการธนารักษ์ประชารัฐ มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ ด้วยการรับรองสิทธิจัดสัญญาให้เช่าที่ราชพัสดุราคาถูก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีที่ทางทำมาหากินได้อย่างถูกต้อง โดยหากเป็นการเช่าสำหรับใช้อยู่อาศัย คิดค่าเช่าเริ่มต้นเพียงตารางวาละ 1 สลึง หรือ 0.25 บาทต่อปี และหากอยู่ในพื้นที่ใกล้ชุมชนเมือง คิดค่าเช่าสูงสุดไม่เกินตารางวาละ 2 บาทต่อปี แต่ถ้าเป็นการเช่าที่เพื่อทำการเกษตรจะคิดค่าเช่าเริ่มต้นไร่ละ 50 บาทต่อปี สูงสุดไม่เกิน 200 บาท

เมื่อประชาชนได้รับมอบสัญญาเช่าแล้ว สามารถนำที่ดินราชพัสดุไปใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ทำการเกษตรกรรม หรือประกอบกิจการต่างๆ ในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถนำสิทธิการ เช่าไปใช้ประกอบในการขอสินเชื่อ หรือเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐได้ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

แผนการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุใน 15 จังหวัดในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2563 ได้แก่…

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จะมอบสัญญาเช่า…
 • จังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณชุมชนบ้าน เขาดิน อำเภอท่าตะโก  
 • จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ เขื่อนลำปาว 
 • จังหวัดเชียงใหม่ ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง 
 • จังหวัดนครราชสีมา ณ ศาลาประชาคมอำเภอ ปากช่อง 
 • จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาราชประชาสมาสัย อำเภอบ้านแฮด

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จะมอบสัญญาเช่า…
 • จังหวัดชลบุรี ณ วัดช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ 
 • จังหวัดจันทบุรี ณ นิคมแพร่งขาหยั่ง อำเภอท่าใหม่

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จะมอบสัญญาเช่า… 
 • จังหวัดมหาสารคาม ณ วัดบ้านวังไผ่ อำเภอเมือง 

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จะมอบสัญญาเช่า…
 • จังหวัดบึงกาฬ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ 

วันที่ 21สิงหาคม พ.ศ. 2563 จะมอบสัญญาเช่า… 
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา 

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จะมอบสัญญาเช่า… 
 • จังหวัดบุรีรัมย์ ณ เทศบาลเมืองนางรอง 
 • จังหวัดสุรินทร์ ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองสุรินทร์ 

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จะมอบสัญญาเช่า… 
 • จังหวัดเชียงราย ณ ที่ทำการนิคมแม่ลาว

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 จะมอบสัญญาเช่า… 
 • จังหวัดราชบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง 
 • จังหวัดกาญจนบุรี ณ ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมือง

ตามนั้นครับ… โครงการในชื่อประชารัฐที่เข้าท่าอีกหนึ่งโครงการ

ขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสต์ครับ!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts