Global Food Crisis… วิกฤตอาหารโลก

ข้อมูลจาก FAO หรือ Food And Agriculture Organization Of The United Nations หรือ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้เปิดเผยข้อมูลแวดล้อมในวิกฤตราคาอาหารแพงทั่วโลก ที่ส่งสัญญาณหลายอย่างให้เห็นแนวโน้มราคาอาหารที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ และ นำไปสู่การขาดแคลนอาหารอย่างชัดเจน

ดัชนีราคาอาหาร หรือ Food Price Index ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของสินค้า อาหารและโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดทั่วโลก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธัญพืช ผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อสัตว์ น้ำมันพืช และ น้ำตาล มีค่าเฉลี่ยในเดือนธันวาคม 2021 อยู่ที่ 133.7 โดยลดลงจากระดับ 134.9 ของเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน ซึ่งถือเป็นเดือนที่ 4 ที่ดัชนีเพิ่มสูงขึ้น และ เป็นระดับที่พุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี

โดยราคาในกลุ่มธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากนม เป็นกลุ่มที่ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด ตามมาด้วยน้ำตาล… ในขณะที่ราคาเนื้อสัตว์และน้ำมันพืชในเดือนพฤศจิกายนลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า

ในส่วนตัวเลขของปี 2022… ดัชนีราคาอาหารในเดือนมีนาคมปี 2022 เพิ่มขึ้นเกือบ 13% จากเดือนกุมภาพันธ์ในปีเดียวกัน และราคาอาหารพุ่งขึ้นเกือบ 30% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนเมษายนปี 2022 ตามดัชนีราคาอาหารของ FAO

ราคาอาหารที่แพงขึ้นนำมาสู่ความไม่มั่นคงด้านอาหาร หรือ Food Insecurity เมื่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตพุ่งสูงขึ้น เช่น ข้าว ขนมปัง เนื้อสัตว์ นม ไข่ นั่นแปลว่า… ประชาชนต้องหักส่วนรายได้เพื่อมาใช้จ่ายในส่วนนี้มากขึ้น สำหรับประเทศที่ค่าครองชีพมีความสอดคล้องกัน หรือ รายได–รายจ่ายสอดคล้องกันก็อาจส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อย… แต่ในประเทศรายได้น้อยนั้นได้รับผลกระทบอย่างมาก เพราะการซื้ออาหารคิดเป็นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งหมด จากข้อมูลของธนาคารโลกระบุว่า ผู้คน 10 ล้านคนถูกผลักให้เข้าสู่ความยากจนขั้นรุนแรงทั่วโลกสำหรับราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นทุกๆ หนึ่งเปอร์เซ็นต์

การที่ราคาอาหารสูงขึ้น แต่ประชาชนยังมีรายได้เท่าเดิมหรือน้อยลง ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการเข้าถึงอาหาร และนำไปสู่ปัญหาความอดอยากและขาดสารอาหาร ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาของประชากร โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง

ข้อมูลจาก FAO ระบุว่า… เฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกมีผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติอาหารแพงและการขาดแคลนอาหารมากถึง 1,800 ล้านคน และ ยังมีคนเป็นโรคขาดสารอาหารที่เรียกกันว่า โรคผอมแห้ง มากถึง 40 ล้านคน เพิ่มจาก 31 ล้านคนเมื่อปีที่ผ่านมา

นักวิเคราะห์ระบุว่า… นี่อาจเป็นสัญญาณเตือนของการเกิดวิกฤติที่เรียกว่า The Great Shortage หรือ The Great Food Shortage หรือ ภาวะขาดแคลนอาหารครั้งใหญ่ของโลก

ที่สำคัญกว่านั้น… ความไม่มั่นคงด้านอาหารในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เป็นสาเหตุของความไม่สงบทางสังคมและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งราคาอาหารและพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นได้จุดชนวนให้เกิดการประท้วงอย่างในประเทศศรีลังกา ตูนิเซีย และ เปรู

อย่างไรก็ตาม… ในประเทศร่ำรวยต่างก็เจอผลกระทบจากราคาอาหารแพงขึ้นเช่นกัน ตัวอย่างคนอังกฤษเกือบ 10 ล้านคนต้องลดการบริโภคอาหารในเดือนเมษายน และ ฝรั่งเศสวางแผนที่จะออกคูปองอาหารให้กับครัวเรือนที่ยากจนที่สุด ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่นำโดยราคาอาหารและพลังงาน กลายเป็นนโยบายหาเสียงของนักการเมืองในสหรัฐ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของที่นั่งในรัฐสภาอย่างมีนัยสำคัญ

David R. Malpass ในฐานะประธานธนาคารโลกได้ออกมากล่าวระหว่างการประชุมประจำฤดูใบไม้ผลิ 2022 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF และ ธนาคารโลก ในช่วงกลางเดือนเมษายน 2022 ว่า… สงครามรัสเซีย–ยูเครนส่งผลทำให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้น และ ส่งผลกระทบถึงกลุ่มคนยากไร้มากที่สุด พร้อมเตือนว่า วิกฤตการณ์ความไม่มั่นคงทางอาหารครั้งนี้จะครอบคลุมระยะเวลาหลายเดือนและอาจจะยืดเยื้อไปจนถึงปี 2023

ธนาคารโลกจึงได้ประกาศแผนรับมือวิกฤติความมมั่นคงด้านอาหารโลก โดยจะอัดฉีดงบประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่โครงการในปัจจุบันและโครงการใหม่ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะครอบคลุมด้านเกษตรกรรม… ด้านโภชนาการ… การคุ้มครองทางสังคม น้ำ และ การชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารตลอดช่วง 15 เดือนข้างหน้า

นอกจากนี้… งบประมาณดังกล่าวจะยังครอบคลุมการส่งเสริมการผลิตอาหารและปุ๋ย เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบอาหาร สนับสนุนด้านการค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ความช่วยเหลือครัวเรือนและผู้ผลิตกลุ่มที่เปราะบาง โดยธนาคารโลกจะร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการจัดตั้งโครงการใหม่ๆ มูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 15 เดือนข้างหน้า เพื่อรับมือวิกฤติความมั่นคงด้านอาหาร รวมถึงกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ ในความพยายามร่วมกันกันเพื่อเพิ่มปริมาณพลังงาน และ ผลผลิตปุ๋ย ช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มอัตราการเพาะปลูก และ เพิ่มปริมาณผลผลิต รวมถึงยกเลิกนโยบายระงับการส่งออกและนำเข้า… ซึ่งในปัจจุบันมีประเทศที่ห้ามส่งออกธัญพืชสำคัญและอาหารแล้วหลายประเทศ ซึ่งนอกจากจะมีประเทศรัสเซียและยูเครนแล้ว ยังมีประเทศอินโดนีเซียซึ่งผู้ส่งออกน้ำมันพืชเพื่อการบริโภครายใหญ่สุดของโลก  ได้ประกาศห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มสำหรับทำอาหาร… ส่วนประเทศคาซัคสถานก็ได้จำกัดการส่งออกข้าวสาลีและแป้งสาลีเป็นการชั่วคราว… ในขณะที่อาร์เจนตินาซึ่งเป็นผู้ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่อันดับ 5 ของโลก ก็ได้จำกัดการส่งออกเนื้อวัวยาวไปจนถึงปี 2023… โดยมีประเทศอินเดียได้ประกาศห้ามส่งออกข้าวสาลี ด้วยเหตุผลที่ไม่แตกต่างกับประเทศอื่นๆ คือ… เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางอาหารให้กับคนในชาติของตน… ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเป็นเหตุผลให้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และราคาอาหารปรับเพิ่มขึ้นรอบใหม่ได้

References

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Tram Phitsanulok

Tram พิษณุโลก… ความคืบหน้า

และเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา กำหนดจังหวัดให้กับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินกิจการรถไฟฟ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยประกาศให้ รฟม. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลกได้ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543

Building Canes

BIM & Construction Supply Chain… ประตูบานแรกระบบก่อสร้างอัตโนมัติ

Supply Chain ของโครงการก่อสร้างเป็นเรื่องใหญ่มาก หลายท่านที่สร้างบ้านซื้อวัสดุเองคงทราบดีว่า วุ่นวายจุกจิกและเยอะเรื่องเยอะราว ถึงขั้นซื้อถูกซื้อผิดจนเละก็มี… ซึ่งบ้านสองชั้นหนึ่งหลังก็ราวๆ 200 ตารางเมตรบวกลบ… แล้วถ้าเป็นตึกขนาด 200,000 ตารางเมตรหล่ะ?

Ropsten Merge… เครือข่ายทดสอบ ETH2 พร้อมแล้ว

ข่าวสำคัญที่ Joe Lubin แจ้งผ่าน Bloomberg ก็คือการอัพเกรดเครือข่ายทดสอบที่อยู่คู่นักพัฒนา Ethereum Blockchain มานานอย่าง Ropsten ที่ประกาศวันเผยแพร่ Ropsten Testnet แบบ Proof-of-Stake ในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ ซึ่งจะเกิดการ Fork Ropsten Testnet เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักพัฒนาที่รัน Smart Contract บน Ethereum Mainnet ได้นำโค้ดมาทดสอบก่อนจะย้ายไป Beacon Chain ในช่วงสิงหาคม ปี 2022

Meta Social Media Marketing Professional Certificate บน Coursera.org

Meta หรือ Facebook ได้ปล่อยคอร์สระดับประกาศนียบัตรของตัวเองออกมาให้เรียนฟรีในชื่อ Meta Social Media Marketing Professional Certificate ซึ่งเรียนฟรีแบบที่มี Shareable Certificate ให้ฟรีๆ ด้วย… และ คอร์สนี้สอนโดย Anke Audenaert ซึ่งเป็นอาจารย์จาก UCLA Anderson School of Management และ ยังเป็น Co-Founder ของแพลตฟอร์มการตลาดชื่อ Aptly และ เป็นที่ปรึกษาของ Meta… ร่วมกับ Daniel Kob ซึ่งเป็น Marketing Leader & Entrepreneur ของ Meta